Újdonság

Aquinói Szent Tamás - A fejedelmek kormányzásáról

A fejedelmek kormányzásáról

Aquinói Szent Tamás

A zsidók kormányzásáról

Könyv
Attraktor kiadó, 2016
260 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155601293
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Aquinói Szent Tamás - A teológia foglalata
Aquinói Szent Tamás - A fejedelmek kormányzásáról
Aquinói Szent Tamás - A teológia foglalata 1 - 2
Aquinói Szent Tamás - A teológia foglalata
Aquinói Szent Tamás - A fejedelmek kormányzásáról
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 230 Ft
Aquinói Szent Tamás (Roccasecca, 1225. január 28. – Fossanova, 1274. március 7.), olasz teológus, skolasztikus filozófus, Domonkos-rendi szerzetes, a keresztény misztika egyik képviselője. Angyali Doktor (Doctor Angelicus) néven is ismert...
*
Szent Tamás 1267 és 1269 között írta ezt a művet II. Hugó újonnan hatalomra került ciprusi király számára, aki azonban idejekorán elhunyt, így aztán nem látta értelmét végig megírni. De örök tanulságokat fogalmaz meg benne, melynek alapgondolata az, hogy bár keresztény szempontból a lelki (spiritualis) megelőzi az evilágit (temporalis), a keresztény ember számára kötelesség részt venni egy igazságos földi állam építésében.

Ez a mű hasznos lehet a vezető tisztséget betöltők számára, mivel alaposan kimutatja, hogyan lehet keresztény módon felelősséget vállalni. A jó vezető legfőbb törekvése az erényesség, melynek gondolata a teológus egész erkölcstanát meghatározta, egyrészt a krisztusi tanítás, másrészt az ókori görögök értékrendje alapján. Politikai szempontból a jó vezető legfőbb erénye az igazságosság (iustitia), amelyet meg kell különböztetni az igazságtól (veritas).

A zsidók kormányzásáról írt kisebb írása nem zsidóellenes, sokkal türelmesebbnek bizonyul a zsidók iránt, mint legtöbb kortársa. Önmérsékletet ajánl akkor, amikor a zsidókkal való bánásmódról van szó. Voltaképpen jórészt nem a zsidók kormányzásáról szól, hanem arról, hogyan kell bánni az uzsorásokkal...

*
„A Fejedelmek Kormányzásáról” című ezen kiadványt az olasz teológus, skolasztikus filozófus gondolatvilágát mélyebb kontextusban is megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk, az alábbi BEVEZETÉS-ben foglaltak szem előtt tartásával:

„Azon gondolkodva, hogy mit kínáljak fel, ami méltó a királyi magasztosságokhoz és illő az én hivatásomhoz és tisztségemhez, az kínálkozik leginkább felajánlandónak, hogy a király számára a kormányzásról írjak könyvet, amelyben mind a kormányzás eredetét, mind azt, ami a király tisztségéhez tartozik, az isteni eredetű Szentírás tekintélye, a filozófusok tanításai és a dicséretes fejedelmek példái szerint szorgalmasan kifejtsem, a magam szellemi képességei szerint, a munka kezdetében, folyamatában és kiteljesedésében, annak segítségét remélve, aki a királyok és az uralkodók Ura, aki által a királyok kormányoznak, Isten, a nagy Úr és a nagy király az összes istenek felett...” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 230 Ft
Magyarország története Romsics Ignác 6,990 Ft 6 291 Ft
Szellem, hatalom, erőszak Harai Dénes 5,200 Ft 4 680 Ft
A jogtudomány teológusa Karácsony András 3,400 Ft 3 060 Ft
Káosz és rend I. - Ármány hálójában Benkő László 3,499 Ft 3 150 Ft
Holnap fehér álom Hrubos Takács Róbert 2,500 Ft 2 250 Ft
Arkangyal meditációk Marie Seldroni 2,100 Ft 1 890 Ft
Kelet világossága I. - Bevezetés a yogába Kaczvinszky József 2,700 Ft 2 430 Ft
A türelmi rendelet - II. József és a magyar protestantizmus Mályusz Elemér 4,400 Ft 3 960 Ft
A magyar Jézus és eltitkolt tanításai Bíró Lajos 5,990 Ft 5 391 Ft
Találkozás az Istenekkel Zecharia Sitchin 5,990 Ft 5 391 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^