Filozófia

Erdei Zoltán - Antispiritualitás és modern ezotéria

Antispiritualitás és modern ezotéria

Erdei Zoltán

Könyv
Kvintesszencia kiadó, 2016
170 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Erdei Zoltán - Antispiritualitás és modern ezotéria
Erdei Zoltán - A metafizikai egyedüllét fokozatai
Erdei Zoltán - Antispiritualitás és modern ezotéria
Erdei Zoltán - A metafizikai egyedüllét fokozatai
Erdei Zoltán - Antispiritualitás és modern ezotéria
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 4 000 Ft
„Nincs veszélyesebb a hazug igazságoknál!”

Részletek a Dr. László András által írt ELŐSZÓ-ból:

Mindig nagy öröm, ha egy szerző egy szerzőt köszönthet, aki hallgatója, quasi-tanítványa és barátja, és aki első könyvével lép barátai, az érdeklődők, a jó- és rosszakarók elé.

Az ál- és ellenszellemi utakról, elúttalanodásokról nem lehet elégszer, eléggé sok oldalról és eleget írni.

A deviationologia – az „eltévelyedéstan” – a metafizikai és tradicionális stúdiumok fontos területe, amelynek elmélyült és részletekre is kiterjedő művelése nélkülözhetetlen – mégpedig közvetlenül – az elméleti–elvi megalapozás és – közvetve – a szorosan vett megvalósítási praxis tekintetében.

Erdei Zoltán írása hozzájárul a deviationologia további megvilágításához és folytonosan szükséges megelevenítéséhez, ugyanakkor a metafiziko és tradicionális pneumatológia fontos kérdésköreit is továbbvivő erővel érinti.

A könyvnek összefoglaló jelentősége is van. Az utóbbi tizenöt évben számos könyv foglalkozott a szellemi tévutakkal; magyarul is megjelentek ilyen kérdésekkel foglalkozó írások, de konkrétan és egészében e témáról szóló mű ebben az összeszedettségben eddig még nem íródott...

„Erdei Zoltán csatlakozott a metafizikai és tradicionális szerzőgárda magyarországi »hadoszlopához«. Nyilvánvaló, hogy a metafizikai és tradicionális szerző–gondolkozók nem különbözhetnek egymástól szélsőségesen, originalitásuk nem lehet szélsőséges originalitás. Erdei Zoltán valóban metafizikai–tradicionális szerző, és pontosan annyira eredeti, amennyire egy szerzőnek adekvát módon és mértékben eredetinek kell lennie.

Egyre több a tévúton tévelygő ember, és egyre több a tévútra tévelyítő sötét személyiség. Egyre szükségesebb a leleplezésük, lelepleződésük. Sokszor azokról is kiderül, hogy nem teljesen immúnisak az eltévelyítő erők hatásával szemben, akiket példaképnek szokás – akár részünkről is – tekinteni. Ennek felismeréséhez azonban pontos pneumatológiai helyzetkép birtokában kell lennünk, pontos pneumatológiai rálátás alapján.

Ma már az is eltévelyedés és eltévelyítés, ha valaki nem a gondolkozás megtisztítását és megelevenítő transzmutációját tekinti és javasolja a tudati gyakorlatok kezdetének, hanem – mondjuk – a gondolkozás megszüntetését...”

Nincs veszélyesebb a hazug igazságoknál... Erdei Zoltán könyve a hazug igazságok problémakörének a tisztázásához is nagyszerűen és jelentősen hozzájárul...
*
TARTALOMJEGYZÉK:

Előszó (Dr. László András)

Bevezetés
• I. A gondolkozás;
• II. Koncentráció és meditáció;
• III. A halál;
• VI. Általános kérdések az álspiritualitás területéről;
• V. Emberi primordialitás;
• VI. Tudati irányok és irányultságok jelentősége;
• VII. A szellemi tanítások végső céljáról;
• VIII. Megjegyzések a modern „ezotéria” kapcsán;
IX. Összefoglalás - Utószó

*
Az „Antispiritualitás és Modern Ezotéria” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni ezt a művet, amely egy valódi tradicionális szemlélet fényében tárja fel és leplezi le az áloziterizmus megtévesztő hazugságait... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 4 000 Ft
Büntetőterület Takács Tibor 3,490 Ft 3 141 Ft
Orvosi hivatásom és hitvallásom Antalóczy Zoltán 3,150 Ft 2 835 Ft
A mennyország gyönyörű Peter Baldwin Panagore 3,150 Ft 2 835 Ft
Okkult pecsétek mágikus szimbólumok Rudolf Steiner 1,900 Ft 1 710 Ft
Erdély 1918-1919-ben Raffay Ernő 0 Ft 0 Ft
A Gin szelleme Davide Terziotti - Vittorio Di Alberto - Fabio Petroni 4,500 Ft 4 050 Ft
Szabadkőműves béklyóban Raffay Ernő 2,990 Ft 2 691 Ft
Füstös képek Lakatos Menyhért 3,500 Ft 3 150 Ft
Életutasok Csűrös Csilla 2,980 Ft 2 682 Ft
A bennünk élő gyermek Giandomenico Bagatin 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^