Újdonság

Sudár Balázs - Petkes Zsolt - Honfoglalás és megtelepedés

Honfoglalás és megtelepedés

Sudár Balázs - Petkes Zsolt

Könyv
Helikon kiadó, 2016
174 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789632277554
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Sudár Balázs - Petkes Zsolt - Honfoglalás és megtelepedés
Sudár Balázs - Petkes Zsolt - Honfoglalás és megtelepedés
Sudár Balázs - Petkes Zsolt - Honfoglalás és megtelepedés
Sudár Balázs - Petkes Zsolt - Honfoglalás és megtelepedés
Sudár Balázs - Petkes Zsolt - Honfoglalás és megtelepedés
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 499 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
A magyarság őstörténetének szentelt sorozat 4. kötete, a „Honfoglalás és megtelepedés”, a korábbiakhoz hasonlóan, több tudományág legfrissebb kutatási eredményeit felhasználva foglalja össze a honfoglaló magyar törzseknek a Kárpát-medence megszerzéséért folytatott küzdelmét.

A szerzők a korabeli magyar és külföldi írott források elemzése mellett elsősorban a régészeti feltárások és a nyelvészeti kutatások nyújtotta ismeretekre támaszkodva mutatják be a Kárpát-medence IX. századi etnikai, társadalmi és politikai viszonyait, illetve a magyarság megtelepedésének katonai és politikai vonatkozásait.

Külön fejezet foglalkozik Anonymus Gestájával, a László Gyula nevéhez köthető kettős honfoglalás elméletével, illetve a székelység eredetének máig sem tisztázott kérdésével.
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ (Sudár Balázs)
A Kárpát-medence a honfoglalás előtt:
- A Kárpát-medence környezeti képe (Árvai Mátyás)
- Avarok a 6-9. századi Kárpát-medencében (Szentpéteri József) - Kora avar kor - Késő avar kor - A karoling kor - Feltételezett hatalmi központ az avar birodalom széthullása idején (803-895)

- A kereszténység a Kárpát-medencében (Bácsatyai Dániel)
- A frankok Pannóniában (Nótári Tamás)
- A Morva Fejedelemség (Langó Péter)
- A korai horvát állam (Sokcsevits Dénes)
- Bolgárok a 9. századi Kárpát-medencében (Takács Miklós)
- Szlávok a Kárpát-medence déli, központi és keleti részén (Takács Miklós)

A honfoglalás:
- A honfoglalás és a Kárpát-medence birtokbavétele (Tóth Sándor László) - A honfoglalás okai: tudatos vagy kényszerű honfoglalás? - A honfoglalás keleti háttere, a népvándorlási hullám - A honfoglalás nyugati háttere - A honfoglalás szakaszai

- Anonymus és a honfoglalás (Veszprémy László)
- A honfoglalás lezárása: a pozsonyi csata (Négyesi Lajos)

A honfoglalók:
- Hányan lehettek a honfoglalók? (Takács Miklós)
- A honfoglalók szállásterülete (Révész László)
- A honfoglaló nemzetségek tovább élésének problémái (Zsoldos Attila)
- A törzsnévi helynevek tanulságai (Rácz Attila)
- A honfoglalók nyelve (Sándor Klára)

A helyben találtak:
- A székelyek és a honfoglalás (Kordé Zoltán)
- Avarok és magyarok (Szentpéteri József)
- Magyar-szláv nyelvi kapcsolatok (Zoltán András)

• Összegzés (Sudár Balázs)
KÖTETÜNK SZERZŐI

*
A „Honfoglalás és Megtelepedés” című ezen kiadványt az Összegzés alábbi soraival ajánljuk:

Kötetünkben azt igyekeztünk áttekinteni, hogy mi tudható pillanatnyilag a honfoglalásról és a magyarok Kárpát-medencei megtelepedéséről. A szállásváltás okai között mindenképpen szerepel a besenyő támadás, amelynek súlyosságát kár volna túlértékelni, megtörténtét viszont nincs okunk tagadni...

A beköltöző magyarok ezt a sokszínű, sokféle érdekszférába tartozó, sok különféle népnek otthont adó területet hódították meg néhány év alatt, s ezt kellett működőképes országgá szervezniük, lakóit egységes néppé kovácsolniuk... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 499 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Lehel kürtje 1,500 Ft 1 350 Ft
A kapitalizmus vége Wolfgang Streeck 3,500 Ft 3 150 Ft
Történeti földrajzi kislexikon 2,000 Ft 1 800 Ft
Hogyan lehetnénk boldogabbak? Bagdy Emőke 3,150 Ft 2 835 Ft
Ön-Tér-Kép (KÖNYV) Jelenczki István 5,500 Ft 4 950 Ft
Európa európaiak nélkül Ales Debeljak 2,190 Ft 1 971 Ft
SzóÉrtelmező SzóTörténeti SzóTár Varga Csaba 3,200 Ft 2 880 Ft
Trianon és a harmadik világháború Badiny Jós Ferenc 4,990 Ft 4 491 Ft
Irományok tarisznyája Domokos Kázmér 1,400 Ft 1 260 Ft
Egy politikus-polgár portréja - Rassay Károly L. Nagy Zsuzsa 2,100 Ft 1 890 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^