Történelem

Kékkői László - Tűzözön

Tűzözön

Kékkői László

Ahogyan én láttam

Könyv
Zrínyi kiadó, 2015
348 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789633275276
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Kékkői László - Tűzözön
Kékkői László - Tűzözön
Kékkői László - Tűzözön
Kékkői László - Tűzözön
Kékkői László - Tűzözön
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
Kékkői László hivatásos főhadnagyként a 25. gyaloghadosztállyal került ki a hadműveleti területre a második világháborúban. Lövészszázadának parancsnokaként sebesüléséig részese volt a véres harcoknak, amelyeket a 25. gyaloghadosztály vívott a többszörös szovjet-román túlerő feltartoztatására az úgynevezett tordai csatában.

Kékkői László visszaemlékezése hiteles és nem utolsósorban olvasmányos. Élményeit lebilincselő formában osztja meg olvasóival, így válik izgalmassá, letehetetlenné a kötet, ugyanakkor hűen mutatja be a magyar honvédek helytállását.
*
Részlet az ELŐSZÓ-ból:
Sokszor még a családi körben sem tudták a fiúról, testvérről, édesapáról, hogy mi mindent volt kénytelen elszenvedni a lövészárokban, vagy a fogságban, vagy éppen milyen hőstettek fűződtek a nevéhez. Teltek az évek, és úgy tűnt, hogy ezekről a vérzivataros esztendőkről az utókor már sohasem kaphat hiteles képet, és megannyi, egyébként megörökítésre méltó személyes történet válik semmivé az évtizedek múlásával...

Vesztes háborúban is meg lehet találni a helytállás és a kitartás példaképeit, és „rossz” oldalon állva is lehet igaz ügyekért harcolni. Ilyen magyar fiúk történetei bontakoznak ki a most következő oldalakon. A könyvet a múltból való okulásra és a jövőre vonatkozó iránymutatásul ajánljuk azon honfitársainkra emlékezve, akik - noha később sokféle jelzőt aggattak rájuk igaztalanul - nem voltak ideológiák rabjai, „csak” megtették a legtöbbet, amit hazájukért ott és akkor tehettek.

Legyen Áldott az Emlékük!

*
A „Tűzözön” című ezen kiadványt azon katonákra kegyelettel és tisztelettel emlékezve ajánljuk, akik a hazájukért megtették a legtöbbet, amit tehettek és elvártak tőlük. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
Becsület és kötelesség - a két kötet együtt Gróf Edelsheim Gyulai Ilona 7,000 Ft 6 300 Ft
A 7 csakra az energiacsatornák térképeivel Ulrike Raiser 1,990 Ft 1 791 Ft
Napraforgó Pogány Borbála 1,300 Ft 1 170 Ft
Romantikus erőszak Christian Picciolini 3,500 Ft 3 150 Ft
Gálvölgyi 70 Bóta Gábor 3,600 Ft 3 240 Ft
Emmi Méhes György 2,480 Ft 2 232 Ft
Mint magyar hazámnak hű fiai Vertel Beatrix - Püspöki Apor 7,800 Ft 7 020 Ft
Medvekaland a Kárpátokban Kemény János 2,500 Ft 2 250 Ft
A rózsakereszt rejtélyei 2,600 Ft 2 340 Ft
Kukori és Kotkoda - A nyikorgó daráló és más történetek Bálint Ágnes és Németh Ágnes 2,490 Ft 2 241 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^