Újdonság

Podhorszky-Pálfi Sándor - Az erdélyi népművészetek albuma

Az erdélyi népművészetek albuma

Podhorszky-Pálfi Sándor

Magyar népművészet

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2017
48 oldal, Puha kötésű ragasztott FR4 méret
ISBN 9786155496615
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Podhorszky-Pálfi Sándor - Az erdélyi népművészetek albuma
Podhorszky-Pálfi Sándor - Az erdélyi népművészetek albuma
Podhorszky-Pálfi Sándor - Az erdélyi népművészetek albuma
Podhorszky-Pálfi Sándor - Az erdélyi népművészetek albuma
Podhorszky-Pálfi Sándor - Az erdélyi népművészetek albuma
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 250 Ft
Internetes ár: 1 250 Ft
Lyceum-Könyvnyomda
Cluj-Kolozsvár, 1927
*
Erdély viszontagságos múltjából az ősi népéletnek, az építészetnek, az irodalomnak, a művészetnek kevés emléke maradt a nem kevésbé viszontagságos jelenre. Annál gondosabban kell tehát őriznünk a meglevőt.

Hisz az idegent is megragadja a népművészeti emlékeink színpompája, formagazdagsága, mennyivel inkább megragadhatja annak a figyelmét, akinek bennük nemcsak a szépséget, az eredetiséget, de a magyar nép lelkének, képzeletének, öntudatlan művészi ösztönének megnyilatkozását kell látnia...
*
A kötet TARTALMA:

• Erdélyi múltunkból, erdélyi népünkről;
• A Szamos és a Kőrös regéje;
• A székely népművészet jelene;
• A Sövényfalvi Református Egyház hímzései;
• „Erdély”;
• Kalotaszegi képek;
• A Nagykapusi Műkedvelők első romániai turnéja;
• Torockó és népművészete;
• Két, harisnyás székely szobrász;
• Az Erdélyi Kalotaszegi Népművészeti és Műkedvelő Társaság külföldi turnéja;
*
Részlet a kötetből:
Nem csodálatos, nem végzetszerű-e, hogy az a maroknyi ősmagyar lakosság, amely Erdély Nyugati hegyei között, a Sebeskőrös és a Kisszamos vízválasztóján: Kalotaszegen mintegy elbástyázva magát, őrzi ősi hagyományait, évszázadok folyamán mindjobban megerősödik szépben és nemesben. Valami felemelő, valami lelkesítő a tudat, hogy akkor, amikor világrészek vonaglanak politikai és gazdasági megpróbáltatások ólomsúlya alatt, amikor a süllyedő kultúrák csodadoktorai a nyugati műveltség pusztulását jósolják, akkor egy magára hagyott néptöredék mind magasabb színvonalra emeli öntudatlan népművészeti életenergiáját...

*
Ezek az emlékek alkotják egy nép tulajdonképpeni szellemi kincsét, ősi örökségét.

Ápoljuk hát Valamennyien!!
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 250 Ft
Internetes ár: 1 250 Ft
Kik lőttek a Kossuth téren '56-ban? Kéri Edit 2,200 Ft 1 980 Ft
Ezer szállal Padisák Mihály 2,490 Ft 2 241 Ft
Enneagram kézikönyv Császári Éva (szerk.) 1,900 Ft 1 710 Ft
Teljes Kereszténység Basile Cole O. P. - Paul Conner O. P. 3,600 Ft 3 240 Ft
Jegyzetek a kései hagyatékból III. Friedrich Wilhelm Nietzsche 2,200 Ft 1 980 Ft
A Szfinx eredete Robert Bauval Robert M. Schoch PhD 5,990 Ft 5 391 Ft
Korunk földkérdése, létünk a tét prof. Tanka Endre 3,500 Ft 3 150 Ft
Krisztus király Oleksák Krisztina 2,200 Ft 1 980 Ft
Velünk élő Trianon Koltay Gábor 14,990 Ft 13 491 Ft
Örökölt sors Orvos-Tóth Noémi 3,360 Ft 3 024 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^