Újdonság

dr. Réthy László - Corpus Nummorum Hungariae

Corpus Nummorum Hungariae

dr. Réthy László

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2017
195 oldal, Puha kötésű ragasztott FR4 méret
ISBN 9786155496653
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
dr. Réthy László - Corpus Nummorum Hungariae
dr. Réthy László - Corpus Nummorum Hungariae
dr. Réthy László - Corpus Nummorum Hungariae
dr. Réthy László - Corpus Nummorum Hungariae
dr. Réthy László - Corpus Nummorum Hungariae
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 500 Ft
Internetes ár: 6 750 Ft
Először 1899-bern adta ki a Magyar Tudományos Akadémia!
*
„A Magyar Tudományos Akadémia archeológiai bizottsága 1881-ben elhatározta volt, hogy Magyarország érmészetét egy összegező nagy munkában - Corpus Nummorum Hungariac - mely a magyar pénzverés és pénzforgalom teljes anyagát úgy leíró és történeti, mint pénztudományi szempontból adja elő, íratja meg...”

A bizottság Dr. Réti Lászlót bízta meg, hogy az anyaggyűjtést megkezdje és az árpádkori részt megírja...

„Az anyag, melyet másfél évtized alatt gyűjtöttem, oly terjedelmes, hogy az a Ruppnál ismert anyagot tízszer-tizenötször múlja felül...”

„Az archeológiának egy ága sincs, mely a história folyamatát olyan közvetlenül kísérné és olyan összefüggő képben illusztrálná, mint a numizmatika. Talán nem becsüljük nagyon túl a szaktudományunkat, ha azt mondjuk, hogy a numizmatikai emlékek, minden írásbeli emlék híján, maguk képesek volnának egy állam történetének fő vonásait előállítani. Az uralkodók sorrendjén kívül feltünteti a korok műveltségét, ízlését, észjárását; a typus-rokonságok feltüntetik a forrást, melyből egy nép a kultúráját merítette, s azt minő alakban dolgozta fel.

Másrészt, hogy hatott más népek kultúrájára; a leletek biztos útmutatást nyújtanak a forgalom irányára, kereskedelmi összeköttetésekre, a pénzek anyaga kézzelfogható alakban bizonyítja egy ország szegénységét, jólétét, vagy gazdagságát, a beállt zavarokat, az ipar vagy kereskedelem lendületét vagy hanyatlását, az érmek felirataiban, czímereiben és egyéb vonatkozásaiban nyomon követhetjük a közjogi viszonyok fejlődését és változását.

Száz és száz szempont, mely a történetíró munkáját megkönnyíti és kiegészíti...”

*
A „Corpus Nummorum Hungarie” a magyar pénzverés és pénzforgalom során keletkezett középkori érmek leíró katalógusa. Árpád-házi királyainktól Szapolyai Jánosig, idő rendben tárgyalja az uralkodók pénzeit. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 500 Ft
Internetes ár: 6 750 Ft
Bach-virágterápia a gyakorlatban Dr. Várhelyi Gábor - Szabó Norbert 2,900 Ft 2 610 Ft
Frank Júlia konyhája - Tészták sütve, főzve Frank Júlia 1,600 Ft 1 440 Ft
Teréz Anya gondolatai Teréz anya 2,490 Ft 2 241 Ft
Erdélyi gyermekenciklopédia Zágoni Balázs - Kürti Andrea 2,900 Ft 2 610 Ft
A kőszívű ember fiai Jókai Mór 1,290 Ft 1 161 Ft
Lelkünk útja II. Dr. Michael Newton 2,500 Ft 2 250 Ft
Protestáns hősök Faggyas Sándor (szerk) 2,980 Ft 2 682 Ft
A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig gróf Zichy István 3,200 Ft 2 880 Ft
Életmódtörténet Lőrinc László 4,200 Ft 3 780 Ft
A Fénymunkás I-II. Sahvanna Arienta 6,500 Ft 5 850 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^