Újdonság

Péczely Attila - A magyar honvéd énekeskönyve

A magyar honvéd énekeskönyve

Péczely Attila

Könyv
Zrínyi kiadó, 2017
172 oldal, Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
ISBN 9789633276655
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Péczely Attila - A magyar honvéd énekeskönyve
Péczely Attila - A magyar honvéd énekeskönyve
Péczely Attila - A magyar honvéd énekeskönyve
Péczely Attila - A magyar honvéd énekeskönyve
Péczely Attila - A magyar honvéd énekeskönyve
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 900 Ft
Internetes ár: 5 015 Ft
Írta és a nép dalaiból összeállította:
Dr. Péczely Attila - 1937.
*
Dr. Péczely Attila (1897. Rákosszentmihály, - 1964. Weiden /Németország/) orvos, népdalkutató, népdalgyűjtő. 1915-ben vonult be katonának, tüzérként került az orosz, a román, majd az olasz frontra, ahol fogságba esett. 1921-26 között Budapesten általános orvosi végzettséget szerez. 1929-ben a családjával Hódmezővásárhelyre költözik. Itt azonnal bekapcsolódik a város kulturális, zenei életébe, alapító tagja a Tornyai Társaságnak. A második világháborúban orvos századosként szolgál. Rövid angol fogságot követően 1950-ben a szegedi Móra Ferenc Múzeumba kerül, majd 1952-ben visszatér Vásárhelyre, ahol a Tornyai János Múzeumban kap állást. A hódmezővásárhelyi zeneiskolának 1994-től névadója.

A Zrínyi Kiadónál most megjelent (2017) ezen fakszimile (azaz eredeti méretű, teljesen hű hasonmás) kiadás az 1937-ben a nép dalaiból összeállított, saját kezűleg lejegyzett katonadalokat tartalmazza.

Péczely Attila a kötet bevezetőjében többek között ezeket írta: „könyvecském azt a célt akarja szolgálni, hogy a legénység megismerje, mi a magyar, a jó, a szép a dalban, ezeket énekelje”.
*
Részletek a BEVEZETÉS-ből:

A magyar katona hősiességének erőforrásai a hazaszeretet mellett a hagyományok tisztelete és a magyar faj sajátosságainak ápolása voltak. A... tulajdonságok a magyar lélekből fakadtak; a lélek legmélyén terem a dal.

A magyar dalt a maga tisztaságában az őstermelő réteg őrizte meg. Ezt a tiszta magyar dalt a népi közösség alakította és csiszolta remekművé. Amint a közösség érzete meglazul, megszűnik a közös dallamképző törvények ösztönös használata... Ezért nem közömbös, hogy mit énekel a nép, különösen pedig nem közömbös, hogy mit énekel a honvéd.

Ma a katonaság a legnagyobb embercsoport, ahol a közösség érzete, a közös életmód és a szabályok... hatása folytán a legtöbb új dal a kaszárnya falak között terem. Ez természetes is. A legénység zöme a magyar népdal megőrzőiből, az őstermelőréteg fiaiból kerül ki. Elhozza mindegyik a maga falujának dalkincsét a laktanya falai közé, itt egymás tudományát kicserélik..., amely új dallamok képzésének válik eredőjévé...

Nagyfontosságú, hogy a laktanyák falai közt milyen énekszellem uralkodik. Fontos ez a nemzeti szellem szempontjából, de fontos az általános népkultúra szempontjából is.

Könyvecském azt a célt akarja szolgálni, hogy a legénység megismerje, mi a magyar, a jó, a szép a dalban, ezeket énekelje és ezekhez hasonlókat. Az üres, léha, idegenszerű nótákat, operettslágereket és jazzszemetet tartsuk távol a laktanyától, ezek nem illenek a magyar katona, a honvéd hagyományaihoz, és nem szolgálják a honvédség jövőjét!

*
„A gyűjteményt, az eredeti, kézzel írt könyv fakszimile kiadását az alábbi TARTALOM szerint ajánljuk a dalos ajkú, nótás kedvű, hagyományőrző, hagyomány ápoló és tisztelő, egyénileg és közösségben is énekelni szerető, a dalokat remélhetőleg másokkal is megismertető és megkedveltető olvasóinknak”.

BEVEZETÉS
• Régi vitézi élet - Török rabságban;
• Szabadságharcok - Bujdosás;
• Idegen érdekekért idegenben;
• Ferencz Jóska - Az újonc, a baka, a tüzér, a huszár - Szabadság, szabadulás;
• A világháború;
• Horthy Miklós;
• Meneteléshez alkalmas népdalok;
• Tréfa;
DALLAMAINK GYŰJTŐI
BETŰRENDES DALLAMMUTATÓ A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 900 Ft
Internetes ár: 5 015 Ft
Cserháti Zsuzsa Koncert CD Cserháti Zsuzsa 2,990 Ft 2 691 Ft
A bolygó zsidó Bécsben Miskolczy Ambrus 2,500 Ft 2 250 Ft
Utak önmagunkhoz Bagdy Emőke 3,150 Ft 2 835 Ft
A szorongástól az önbecsülésig Pál Ferenc 3,360 Ft 3 024 Ft
Tűzvonalban a Szent László civil diplomácia dr. Nagy László 9,999 Ft 9 000 Ft
Gyógyító kéztartások Késmárki László 3,600 Ft 3 240 Ft
A modern Európa születése - Gutenberg Európája Frederic Barbier 3,600 Ft 3 240 Ft
Történelmünk központi titkai Grandpierre K. Endre 3,990 Ft 3 591 Ft
Magyar királyi honvédség 1868-1914 Somogyi Győző 2,990 Ft 2 691 Ft
Folk Music in Bartók s Compositions Vera Lambert 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^