Újdonság

Szépvizi Balás Béla - A székely nemzet története

A székely nemzet története

Szépvizi Balás Béla

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2017
200 oldal, Puha kötésű ragasztott A6 méret
ISBN 9786155496691
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szépvizi Balás Béla - A csángóság eredete és története
Szépvizi Balás Béla - A székely nemzet története
Szépvizi Balás Béla - Kánaán pusztulása
Szépvizi Balás Béla - A csángóság eredete és története
Szépvizi Balás Béla - A székely nemzet története
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
Hóman Bálint szerint: a székelyekben egy az avar birodalomhoz tartozó és ennek bomlása után a IX. században Erdélybe húzódó néptöredéket kell látnunk..., amely a hunnal azonosnak tartott és a hun-hagyományt őrző török fajú nép: az avar, bolgár, vagy az avar uralom idején hazánk területén történelmileg kimutatható hun törzsek valamelyikének ivadéka.

A másik tudós Pekár Gyula szerint a Turáni Társaság elnöke Attilának és a 2800 kilométeres kígyónak (a Kínai Falnak) és a hunok történetének írója 1921-augusztus 8-án a következő szózatot küldte a székely népnek:

Székelyek, Csabafiak, Csabamogerek, hunutódok és magyar előőrsök, a ti görbe turáni kardotok a mítosz véres hídja Árpádtól - Attiláig, Ti vagytok a nagy összetartozóság hatalmas láncszeme a századokon át, Catalaun és Pusztaszer: 451 és 896 közt! Drága láncszem, erős láncszem, csak most el ne szakadj, mert veled szakadna a Jelen és a Múlt közötti nagy kapcsolat, már pedig ezt a szegény, vérszegény gyönge jelent csak a turáni Múlt egyensúlya billentheti helyre, Székelyek, - ti vagytok a Hadak égi útjának felleglovasai...

*
„Ám most ismét a földre szálljatok le, mert újra szükség van reátok. Attila és Árpád után a Harmadik honfoglalásra szól a trombita: Csabafiak, Csabamogerek, ti örökös előőrsök, rajta, előre, a harmadik élethalál visszafoglalásra!”
(1943. Ismét Nyeregbe Száll a Székely!)
*
A kötet TARTALMA:

ELŐLJÁRÓ BESZÉD
• A Székelyföld rövid földrajza;
• A székelyek származása és letelepedése;
• Ősföldrajz, őstörténet;
(A Föld kialakulása, a turáni fajok megjelenése a Pamir fennsíkon)

• A hiongnuk (A hunok);
a.) A Pamir-fennsíktól Dsungáriáig
b.) Hunor és Magor. Előre Pekingig!
c.) Dsungária

• A hunok meghódítják a 35.000 tornyú, 3000 km. hosszúságú fallal védett mennyei birodalmat;
(Magor honn marad, Hunor további hadjáratra indul)

• Hunor népe nyugatra jő. A Volgáig;
(57 görög író és más források a scythákról. A Szittyák zoltánjai. Szittyabarátság - korabeli elbeszélés)

• Atilla Úrunk és kora;
(A hunok a világtörténelem homlokán)

• Árkosi Benkő József, a világhírű székely tudós, a székelység hun eredetét bizonyítja
Tzikkelyek az imago-gól

• További kétségtelen hitelű, kimeríthetetlen források a székelység hun származásáról, régi könyvekben;

• Vélekedések a székelyek eredetéről. Hazai írók bizonyságai a székelyek hunnusi eredetéről;

• Atilla fiaik és utódaik: a székelyek utat nyitnak az avar és azután a magyar honvisszafoglalásnak;
a.) Atilla fiainak harczai
b.) Európában. Az avarokat behívják a longobárdok

• Baján avar khán és népe jő;
a.) Visszaszerzi Atilla birodalmát
b.) Baján utódai
c.) Az avarok és a frankok

• Árpád Úrunk visszafoglalja Magyarországot;
A székelység elébe megy, csatlakozik hozzá és segíti a honvisszafoglalásban...

• A hun-avar-székely-magyar műveltség: Árpád korában magas fokú;
Rovásírás...
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
Kortörténeti szemlélődések 6. kötet Rudolf Steiner 3,300 Ft 2 970 Ft
Magyarok csillaga Makkai Sándor 3,290 Ft 2 961 Ft
Erdély története Nemere István 1,990 Ft 1 791 Ft
Az újholdas nyári napforduló pogánykori emlékei Felcsíkon - Kopjafa helyett Wohlfart Zoltán 3,300 Ft 2 970 Ft
A délvidéki magyarság válogatott történeti és honismereti bibliográfiája Mák Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
Időrezsimek Johan Goudsblom 2,800 Ft 2 520 Ft
Trianon DVD Koltay Gábor 4,990 Ft 4 491 Ft
Harmóniára teremtve Szörényi László 2,800 Ft 2 520 Ft
Megcsalás nélkül Mihalec Gábor 2,940 Ft 2 646 Ft
Könyves sors - magyar sors Püski Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^