Filozófia

René Guénon - Megjegyzések a beavatásról

Megjegyzések a beavatásról

René Guénon

Könyv
Kvintesszencia kiadó, 2016
334 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
René Guénon - Szellemi tekintély és időbeli hatalom
René Guénon - Megjegyzések a beavatásról
René Guénon - A modern világ válsága
René Guénon - Beavatás és spirituális megvalósítás
René Guénon - A mennyiség uralma és az idők jelei
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 000 Ft
Internetes ár: 5 000 Ft
A francia René Jean Marie Joiseph Guénon (1886-1951) metafizikus, szúfi misztikus író, aki szigorú katolikus környezetben nőtt fel, jezsuita általános iskolába járt, majd a Párizsi College Rollinban tanult. Az összes szellemi irányzat iránt elmélyült érdeklődést tanúsított. Meghatározó a tradícionális létszemléletének a hatása...

Felsőfokú tanulmányai főként a matematikára, a filozófiára és az orientalisztikára irányultak, bár már gyermekkorában is elkötelezett spirituális szemléletű és beállítottságú volt, és érdeklődése is ennek megfelelően alakult. Érdekelte a hinduizmus és főleg a saiva hindu vallási doktrínákat tanulmányozta.

Még Franciaországban áttért az iszlámra (1912), majd 1930-tól 1951-ben bekövetkezett haláláig Egyiptomban élt. Itt élt muszlim és szúfi mestere is, Sheikh Mohammad Ibrahim, aki Guénont a szúfi iniciáció és metafizikai realizáció útjára vezette.

Magyarországon a szellemi munkásságát először Hamvas Béla ismertette, első komoly fordítója pedig Buji Ferenc volt... A tradíció vagy tradicionális gondolkodás a régebbi korok különféle vallásos és szellemi örökségét alkalmazva kíván a jelenkor emberének szellemi segítséget nyújtani.
*
A jelen mű a beavatást (initiatio) elsődlegesen egy „spirituális befolyás” – valamely hiteles tradíció megfelelő rítusain keresztül végrehajtott – reguláris transzmissziójaként mutatja be, ami a szellemi út kezdete (initium).

Szigorúan tradicionális felfogásban, átfogóan leírja a beavatás feltételeit és a valódi beavatási szervezetek jellegzetességeit.

48 fejezetének zöme a beavatás specifikus ismérveit tárgyalja, míg a többi a kapcsolódó témák széles körét öleli fel, részletesen feltárva a beavatással kapcsolatos modern tévedéseket és félreértéseket, valamint a beavatás jelenkori hamisítványainak és paródiáinak közös vonásait.

Számos utalást ismertet az ál- és ellenbeavatás baljós, emberalatti sajátosságaira is.

*
A „Megjegyzések a Beavatásról” című ezen második, javított kiadást a tradícionális létszemlélet és annak hatása, a beavatás specifikus ismérvei, a beavatási formák, a tévedések és félreértések, a jelenkori hamisítványok... iránt érdeklődő, a vallástörténeti és filozofikus gondolatokra fogékony olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 000 Ft
Internetes ár: 5 000 Ft
Istennel, a Hazáért Székely András Bertalan 2,800 Ft 2 520 Ft
A hálózatok tudománya Barabási Albert László 8,999 Ft 8 100 Ft
A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korában Kővári László 3,000 Ft 2 700 Ft
Oroszlánszívű Richard keresztes hadjárata 3,200 Ft 2 880 Ft
Társadalmi viselkedéstan IX.kötet Viselkedéseink gyökerei A totemizmustól a globalizmusig Drexlerné Stanchich Ilona 2,000 Ft 1 800 Ft
Titkos Tarot könyve Saint Germain gróf 1,900 Ft 1 710 Ft
Dzsingisz Kán hagyatéka Nyikolaj Szergejevics Trubeckoj 2,400 Ft 2 160 Ft
Én vagyok a világ világossága Jézus Krisztus 1,990 Ft 1 791 Ft
Szent László és Nagyvárad régi képeslapokon Balázs D. Attila 3,990 Ft 3 591 Ft
Rejtélyes betűk - társasjáték 7,990 Ft 7 191 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^