A Pénteken feladott küldeményeket a GLS Szombaton(!) kézbesíti!

Újdonság

gróf Zichy István - A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig

A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig

gróf Zichy István

Könyv
Attraktor kiadó, 2016
184 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155601118
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
gróf Zichy István - A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig
gróf Zichy István - A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig
gróf Zichy István - Magyar őstörténet
gróf Zichy István - A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig
gróf Zichy István - A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
A könyv eredeti megjelenése 1923-ban a Magyar Tudományos Akadémiához fűződik. A Függelékben közölt „Az euráziai lovas-nomád műveltség kérdéséhez” című tanulmány a „Budapesti Szemle” 1936-i évfolyamában jelent meg.

Ez a 2016-os kiadvány érintetlenül, betűhíven közli az eredeti szövegeket, tehát sem az egykori helyesíráson és szóhasználaton, sem a mondatszerkesztésen nem változtatott, mindössze a nyilvánvaló elütéseket javította ki. A kiadó ezúton mondott köszönetet gróf Zichy István családtagjainak a könyv új kiadásának engedélyezéséért.
*
Részlet a Kiadó Utószavából:
A Historia Incognita című sorozatunkban a magyar polgári történetírás legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni. Azokat az írásokat, amelyeket a második világháború után nem az adott tudományterület változásának önmozgása, hanem a direkt politikai akarat iktatott ki a tudományos közgondolkodásból, az egyetemi tananyagokból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből...
*
Gróf Zichy István 1934 és 1944 között a Magyar Történeti Múzeum főigazgatója volt - s egyben a magyar őstörténeti kutatás egyik legjelesebb művelője. Munkásságában már korán szintézisre törekedett a finnugor és a türk származás látszólag kibékíthetetlen alternatívája feloldásával.
*
„A tisztán szavak tanúságára alapított művelődéstörténeti következtetések csak nagy óvatossággal használhatók fel, mert a legszigorúbb nyelvészeti kritikával megállapított szóhasonlításoknál is figyelemmel kell lennünk arra, hogy a szavak által jelölt fogalmak értéke lényegesen változhat anélkül, hogy a szó tulajdonképpeni jelentésváltozáson ment volna át.

Igen indokolt a bizalmatlanság az olyan negatív következtetésekkel szemben, melyeket egyes szavak hiányából vonunk le”...

*
„A Magyarság Őstörténete és Műveltsége a Honfoglalásig” című ezen kiadványt az 1923-ban és 1936-ban kiadott két tanulmány iránt érdeklődő, az őstörténet kérdésköre iránt fogékony olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Az egészség a szájban kezdődik Yvonne Kort 3,999 Ft 3 600 Ft
Új föld, új szerencse Tolnai Lajos 3,290 Ft 2 961 Ft
Családban a nemzet Bánó Attila 3,999 Ft 3 600 Ft
Alsóvárosi búcsú Németh László 2,200 Ft 1 980 Ft
Politika a határon Bretter Zoltán 1,990 Ft 1 791 Ft
Fehérhímzés 3,500 Ft 3 150 Ft
A földönkívüliek Arany László 5,990 Ft 5 391 Ft
50 rajz a honfoglalókról László Gyula 3,200 Ft 2 880 Ft
Magyar élet Felvidéken 2,900 Ft 2 610 Ft
A ThetaHealing filozófiája - A létezés hét síkja Vianna Stibal 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^