Történelem

Bóka Éva - Az európai integráció

Az európai integráció

Bóka Éva

Elméletek történelmi perspektívában

Könyv
Corvina kiadó, 2008
160 oldal, Puha kötésű ragasztott egyéb kicsi méret
ISBN 9789631357196
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bóka Éva - Az európai integráció
Bóka Éva - Az európai integráció
Bóka Éva - Az európai integráció
Bóka Éva - Az európai integráció
Bóka Éva - Az európai integráció
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 791 Ft
Ez a könyv a nemzetekfelettiséghez vezető hosszú utat mutatja be az eszmék, a joggyakorlat és a valóság - egymással szoros kölcsönhatásban lévő - hármas síkján. Rövid és közérthető formában összefoglalja az európai integrációs elméletek 1945 utáni történetét.

Megismertet az európai politikát jellemző két irány, a föderalista és az antiföderalista felfogás közötti küzdelemmel, melynek során a nemzetekfelettiséget támogató európai föderalisták lépésről-lépésre kivívták a szuverén nemzetállamiság dogmájának meghaladását, és létrehozták a nemzetek feletti európai intézményeket: az Európai Parlamentet, az Európai Bizottságot és az Európai Bíróságot.

*
„Az Európai Integráció” a tankönyvként is jól használható ezen munka az európai államok békés közösségét építők eszmei, jogi és gyakorlati politikai gondolkodásába, vitáiba és tetteibe vezeti be az Európai Unió építése és működése iránt érdeklődőket...
*
A könyv szerzője: Bóka Éva, habilitált egyetemi doktor, független kutató és tanár. Tanári diplomáját a budapesti Eötvös Loránd Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte meg (1978). Bölcsészdoktori disszertációját 1983-ban védte meg, 1997-ben Ph.D-vé minősítette át a Bölcsészettudományi Kar...

Kutatási és publikálási területe: Európa és az Oszmán Birodalom kapcsolatainak története; magyar gondolkodók európai identitás keresése (19-20. század); az európai egységgondolat története; az európai integráció elmélete és gyakorlata; Európa és a világrendszer történelmi perspektívában, különös tekintettel a föderalista eszmékre; Európa és a Távol-Kelet (Kína, Japán, Szingapúr): államszervezési és nemzetközi együttműködési elméletek és gyakorlat összehasonlítása.

Főbb publikációi: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete. Napvilág Kiadó, Budapest, 2001; Európa és az Oszmán Birodalom a XVI - XVII. században. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004; Az európai integráció. Elméletek történelmi perspektívában. Corvina Kiadó, Budapest, 2008. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 791 Ft
Emlékirataim - gróf Apponyi Albert Gróf Apponyi Albert 5,999 Ft 5 400 Ft
Németh Miklós Oplatka András 3,990 Ft 3 591 Ft
Az ideális csapatjátékos Patrick Lencioni 3,900 Ft 3 510 Ft
Tűnődések Fekete István 2,600 Ft 2 340 Ft
Az igazság fényében Abdrushin 5,990 Ft 5 391 Ft
Jogvédők a nemzet szolgálatában 2004-2011 Dr. Zétényi Zsolt Dr. Gaudi Nagy Tamás Dr. Grespik László 2,890 Ft 2 601 Ft
Utazás Erdélyben 1864 nyarán Arthur J. Patterson 2,600 Ft 2 340 Ft
Tükörben a halál Kurucz Gyula 2,800 Ft 2 520 Ft
Belső szabadság Vekerdy Tamás 3,490 Ft 3 141 Ft
A magyar géniusz Hankiss János 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^