A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Irodalom

szerk. Cholnoky Győző - Kárpát-medencei önismeret

Kárpát-medencei önismeret

szerk. Cholnoky Győző

Tanulmányok a régió kultúrájáról és történelméről

Könyv
Lucidus kiadó, 2001
220 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638616333
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
szerk. Cholnoky Győző - Kárpát-medencei önismeret
szerk. Cholnoky Győző - Kárpát-medencei önismeret
szerk. Cholnoky Győző - Kárpát-medencei önismeret
szerk. Cholnoky Győző - Kárpát-medencei önismeret
szerk. Cholnoky Győző - Kárpát-medencei önismeret
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
• Melyik egy nép igazi arca, kultúrájának jellemzője; az amit a békés, barátságos egymás mellett élés során mutat, vagy az, ami a sajnos nem ritka, de mégsem hosszantartó gyűlölet-korszakban kerül felszínre?

Mindkettő jellemezheti ugyanazt a népet, mint kultúrájának színe és fonákja. Minden emberi tulajdonság kétarcú: a takarékosság fukarságig mehet, a meggondoltság gyávaságig, a szívélyesség pazarlásig stb.

A színéről fonákjára fordítás azonban nem elkerülhetetlen és nem törvényszerű kényszerből fakad. Nemzedékek élhetnek anélkül, hogy egy kultúrának az árnyoldala drasztikus erővel megnyilvánulhatna. Emberek, egyének is leélhetik az életüket úgy, hogy a bennük kimutatható, létező agresszív ösztön, jellemtulajdonság nem jut szóhoz, nem kap kitörési lehetőséget.

Az erőszakos viselkedés és az áldozattá válás feltételei, kulturális alapjai is hosszú időn át élhetnek a felszín alatt anélkül, hogy megnyilatkoznának, egy történelmi pillanatban megelevenedhetnének.
(Andrásfalvy Bertalan)
*
A kötet TARTALMA:

I. A RÉGIÓK ELMÉLETE:
- Bodó Barna: A táji-történeti régióktól az eurórégiókig, avagy a multikulturális regionalizmus üveggömbje;
- Niederhauser Emil: Kelet-Európa;
- Fried István: A névadás lehetségessége;
- Csepeli György: Nemzetek egymás tükrében;
- Hoóz István: Népszámlálás és nemzetiség;

II. MŰVELŐDÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN:
- Andrásfalvy Bertalan: A magyarság torzképe;
- Mádl Ferenc: A professzor felelőssége;
- di Francesco Amadeo: A külföldi egyetemeken folyó hungarológiai képzés gondjai és feladatai;
- Péntek János: Az egyetem: a kisebbség egyetemesség-igénye;
- Faragó József: A Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem sorsa;
- Orbán Lajos - Vetési László: Magyar egyház, de milyen nyelven?
- Erb Mária - Knipf Erzsébet: Új lehetőségek és kihívások, új kommunikációs stratégiák? A magyarországi németek körében végzett nyelvismereti felmérés tanulságai;
- Komáromi Sándor: Új magyarországi német irodalom;

III. MAGYAR MÚLT:
- Szarka László: Védtelen védhatalom. A magyar kisebbségek Magyarország 1919 - 1920. évi békepolitikájában;
- Egyed Ákos: Amnesztia és számonkérés Erdélyben 1849 tavaszán;
- Zsoldos Attila: Szent István korának magyar társadalma;
- Pomogáts Béla: Szent István a magyar költészetben;

*
A „Kárpát-medencei Önismeret” című ezen kiadványt a történelmet és művelődéstörténetet kedvelő, a fenti tanulmányok iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
Utak önmagunkhoz Bagdy Emőke 3,150 Ft 2 835 Ft
Ezeréves haláltusa Homonnay Ottó János 2,100 Ft 1 890 Ft
Indigó Felnőttek Kabir Jaffe Ritama Davidson 3,990 Ft 3 591 Ft
Platón életének drámája Vlagyimir Szolovjov 2,800 Ft 2 520 Ft
Küzdelem a kommunizmus ellen Sujánszky Jenő 2,500 Ft 2 250 Ft
Európa mi vagyunk Cser Ferenc - Darai Lajos 2,700 Ft 2 430 Ft
Fényben járók Robert Lawson 3,690 Ft 3 321 Ft
Hatalom, legitimáció, ideológia Gedő Éva Horváth Emőke 2,100 Ft 1 890 Ft
A C vitamin varázslatos ereje Thomas E. Levy 4,990 Ft 4 491 Ft
Levél a tudósokhoz, akik Isten babérjaira törnek Jacques Vauthier 2,400 Ft 2 160 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^