Történelem

Vécsey Aurél - Trónok harca a magyar történelemben

Trónok harca a magyar történelemben

Vécsey Aurél

Könyv
Vagabund kiadó, 2010
206 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789632901091
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Vécsey Aurél - Magyar tragédia - A trianoni békediktátum
Vécsey Aurél - Magyarok a hadak útján I. Világraszóló győzelmeink
Vécsey Aurél - Hunok Magyarok csatái és kalandozásai
Vécsey Aurél - Magyarok a hadak útján, Fájdalmas vereségeink
Vécsey Aurél - Keserű magyar sors - Emigráció
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
A kíméletlen, öldöklő harc a királyi trónért, az árulás, hitszegés és bosszú nemcsak magyar sajátosság – akár lehetne az is –, a trónviszályok egész Európa történetét végigkísérték keleten és nyugaton egyaránt.

Nem számított egyedi esetnek, ha apa támadt tulajdon fiára, ha a törvényes király ellen nagybátyjak léptek fel trónkövetelőként, ha a trón leendő várományosa „váratlanul” elhalálozott egy különös vadászbalesetet követően, vagy ha a jogtalanul uralkodó ellenkirályt egyszerűen csak megmérgezték hű támogatói…, s mindezt egyetlen célért, birtokolni a királyi trónt.

Természetesen magyar királyainkat sem kerülték el a véres viszályok.

Sajnos az Árpád-házi uralkodóink olyannyira nem oldották meg a trónöröklés rendjét, hogy maga Árpád fejedelem, miután a Vérszerződés értelmében a közösen szerzett földet szétosztotta a törzsfők között, még életében a legkisebb fiát, Zoltánt ültette a fejedelmi méltóságba, megszegve ezzel az addig alkalmazott szeniorátus elvét, miszerint a trón a család legidősebb, még uralkodásra alkalmas férfi tagját illetné…

*
A „Trónok Harca a Magyar Történelemben” című ezen kiadványban is látni fogjuk, hogy a „Juss” és a Szent Korona történelmünk során nem mindig került a törvényes kezekbe… A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
Zsidó-kérdés magyar szemmel I. kötet Dr. Bene Gábor 1,980 Ft 1 782 Ft
Az elfelejtett légió Gáti Vilmos 2,990 Ft 2 691 Ft
Ami kimaradt... Petri László dr. 1,200 Ft 1 080 Ft
A magyar történelem vezérfonala Vattay Ferenc 1,400 Ft 1 260 Ft
A huszár szó és a magyar huszárság eredete Nemes Dedinai Zsuffa Sándor 2,300 Ft 2 070 Ft
Magyarrá lett Habsburgok Nánay Mihály 2,100 Ft 1 890 Ft
Életcserepek Faragó Imre 3,300 Ft 2 970 Ft
Apokalipszis különszám HIHETETLEN Magazin Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
A jég és vér birodalma Bán Mór 2,999 Ft 2 700 Ft
Igában igével Dr. Bíró Sándor 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^