Történelem

Vécsey Aurél - A revizionizmus és irredentizmus története

A revizionizmus és irredentizmus története

Vécsey Aurél

A Trianoni Békediktátum következményei

Könyv
Vagabund kiadó, 2014
210 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789632901497
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Vécsey Aurél - A radikális jobboldal és a szélősjobb története Magyarországon
Vécsey Aurél - Erdélyország aranykora - Transylvania keserű elveszítése
Vécsey Aurél - Hunok-magyarok eredete és vándorlásai
Vécsey Aurél - Magyarok a hadak útján I. Világraszóló győzelmeink
Vécsey Aurél - Az Árpád-házi királyok
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
Trianon és a revízió eszmeisége a mai napig nagy hatással van ránk. A trianoni határokat elvszerűtlenül és igazságtalanul vonták meg a győztes hatalmak, éppen ezért Trianon szelleme még ma is kísért.

Sokan úgy érezték, hogy a magyarságot súlyos igazságtalanság érte, a mélységes nemzeti sérelem és csalódottság abból is táplálkozott, hogy a békeszerződéssel a Nyugat elárulta a magyarságot. Hálátlan volt az évszázadokig a kereszténység keleti védőbástyájának tartott országgal szemben, és semmit sem tett a történelmi Magyarország megmentése érdekében.

A békeszerződéssel szemben az egész magyar társadalom felsorakozott, az irredenta közhangulatot a hivatalos politika irányította, táplálta, s a közvélemény az ő propagandájukat tükrözte vissza. Az irredentizmus eszméje, ha mást nem is, de csökkentette a fájdalmat, segített feldolgozni a megrázkódtatást.

Könyvünkben megismerkedhetünk a gyalázatos trianoni békediktátumig vezető úttal, és annak következményeivel. Körképet nyújt a két világháború közötti revizionista és irredenta kultuszról, majd megismerkedhetünk az 1938 és 1941 között visszatért területekkel kapcsolatos eseményekkel.

Végül összefoglaljuk, hogy milyen súlyos árat fizetett Magyarország a területgyarapodásért.
*
TARTALOM:

• REVIZIONIZMUS, IRREDENTIZMUS
• A HOSSZÚ ÚT, MELY TRIANONIG VEZETETT
• BETELEPÜLÉSEK, NEMZETISÉGI ARÁNYOK VÁLTOZÁSA AZ I. VILÁGHÁBORÚIG
• AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL TRIANONIG
• A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
• REVIZIONIZMUS, IRREDENTIZMUS
• A HORTHY-KORSZAK TÁRSADALMA
• A VITÉZI REND
• A MAGYAR HONVÉDSÉG ÚJRASZERVEZÉSE
• A MAGYAR KÜLPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT, BÉKÉS ÉS ERŐSZAKOS HATÁRREVÍZIÓK
• A FELVIDÉK DÉLI RÉSZE VISSZATÉR - AZ ELSŐ BÉCSI DÖNTÉS
• A MÁSODIK REVÍZIÓS SIKER: KÁRPÁTALJA VISSZATÉR
• ÉSZAK-ERDÉLY VISSZATÉR - A MÁSODIK BÉCSI DÖNTÉS
• A NEGYEDIK REVÍZIÓS SIKER: A DÉLVIDÉK VISSZATÉR

• A HATÁRREVÍZIÓK KÖVETKEZMÉNYEI:
- MAGYARORSZÁG ÖSSZEOMLÁSA
- MAGYARORSZÁG HADBA LÉPÉSE
- MAGYAR CSAPATOK A KELETI HADSZÍNTÉREN
- A DONI KATASZTRÓFA

*
A „Nagy-Magyarország - Revizionizmus és Irredentizmus, a Trianoni Békediktátum Következményei” című ezen kiadványt Trianon és a revízió eszmeisége iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely az elvszerűtlenül és igazságtalanul megvont határok miatt a mai napig hatással van ránk. Trianon szelleme ma is kísért. Az igazságtalan békediktátum milliónyi ember életét nehezítette meg, érthető a fájdalom, amelytől az elszakítottak is és a maradók is egyaránt szenvedtek és szenvednek... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
Magyar Szentek Csarnoka Buzády Tibor 4,200 Ft 3 780 Ft
Széchenyi breviárium Kalász Gyula 2,400 Ft 2 160 Ft
Osho - Minden napra Osho 3,490 Ft 3 141 Ft
Politikusok, katonák, események Gosztonyi Péter 1,500 Ft 1 350 Ft
Az akasztófa két oldalán Szűcs András 2,800 Ft 2 520 Ft
Főnix Generáció Kingsley L. Dennis 3,990 Ft 3 591 Ft
Az asztrológia sarkalatos kérdései Bán Tamás 3,400 Ft 3 060 Ft
Keleti front, nyugati fogság Szabó Péter 3,490 Ft 3 141 Ft
A Béke Ösvénye az Alpoktól az Adriáig - Az Isonzó front útikönyve 5,500 Ft 4 950 Ft
Szeretet Gaál Mózes 2,690 Ft 2 421 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^