Ezoterika, Ezotéria

 - A jóslás és a cigánykártya alkímiája

A jóslás és a cigánykártya alkímiája

Könyv
Tuan kiadó, 2016
350 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639940550
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 141 Ft
A könyv, amit a kezükben tartanak, és sokan vártak már, 19 év munkásságának esszenciája. Tekinthető szakkönyvnek vagy tankönyvnek: a téma iránt komolyan érdeklődőknek, tanulni vágyóknak felbecsülhetetlen értéket képvisel, és ínyencfalatokkal szolgál a témát ízlelgetők számára.

„Három könyvet fűztem egyetlen kötetbe, hogy teljes képet, komplett rálátást biztosítsak. Az egymásra épülő részekben három aspektus rajzolódik ki: a test, a lélek és a szellem - ezeken végighaladva fokozatosan tárulnak fel a titkok.

Megismertetem az olvasókat a Cigánykártya fizikai síkú jelentéstartalmaival, ide értve az időt és egészségi állapotot jelző ismereteket is. Továbbhaladva a könyvben, a mélyebb, lelki síkú jelentéseken át eljutunk a szellemi magaslatokig, megmutatom, mit árul el a jellemünkről egy-egy lap, és hogyan használható önfejlesztő, önbeavató eszközként a kártya.

A kirakási módok elsajátítását gyakorlati példákkal segítem.

Az intuíció kibontakoztatásának külön fejezetet szenteltem, bemutatva több, otthon végezhető képességfejlesztő gyakorlatot”.
*
A kötet TARTALMA:

KÖSZÖNET - AJÁNLÁS HELYETT - MAGAMRÓL
• A könyv címéről pár szóban;
• Miben különbözik a könyv a cigánykártyáról eddig írottaktól?

I. KÖNYV:
• Az ember élete és életének értelme;
• Ismerd meg önmagad!
• Tudatos önfejlesztés és önismeret;
• A teremtés analógiái, a beavatás kulcsai - a misztikus kártyák;
Önfejlesztés:
Saját fejlődésünket segítő lelkigyakorlatok (Sadhana) - Koncentráció, kontepláció, meditáció - Mantrázás, szent szavak ismételgetése - A jógáról általánosságban - Az Elme és állapotai a jóga rendszerében - A jóga alapvető irányzatai

Segítségnyújtás másoknak:
Magyarázat a két egymást követő rész megértéséhez

A jóslás:
Definíció - Eredete és történeti áttekintése - A jóslás felelősségéről és etikájáról - Milyen időközönként célszerű jósoltatni? - Kell-e hinni a jóslásban? - A jóslás körülményei

A cigánykártya:
Találkozásom a cigánykártyával - A cigánykártya eredete - A cigánykártya egyedisége - A cigánykártya szimbólumrendszeréről - Rendszerezése, felosztása, öröksége számunkra, a benne rejlő tudás

Cigánykártya lapok általános jelentései:
Személyjelölő lapok - Lapok jelentései egészségügyi vonatkozásban - Kirakási módok - A lapok összeolvasása

Intuíciófejlesztés:
Jövőérzékelés-fejlesztő gyakorlatok

II. KÖNYV:
• Bevezetés;
• A lapok történetei lelkünk tükrében;
• Lelkünk morzsái, birodalmunk alapkövei;
• Kirakási módok;

III. KÖNYV:
A cigánykártya mint önismereti, önfejlesztő eszköz;
- Bevezetés
- Kirakási módok
UTÓSZÓ

*
„A Jóslás és a Cigánykártya Alkímiája” című ezen kiadvány kulcs lehet ahhoz, hogy megismerje önmagát, erősödjön jellemében, fejlődjön lélekben és képességekben egyaránt; az önképzés által pedig hiteles, cselekvőképes, tudatos Emberré váljon. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 141 Ft
Keskeny Károly élete és kora Pozsonyi Ádám 2,700 Ft 2 430 Ft
Paleolit kódolás személyre szabva Chris Kresser 3,990 Ft 3 591 Ft
A hatrongyosi kakasok Móra Ferenc 2,799 Ft 2 520 Ft
Egy magyar hithirdető Chilében Csókay Károly 2,800 Ft 2 520 Ft
Az Univerzum Bibliája - A Szinkronicitás kulcsa David Wilcock 6,990 Ft 6 291 Ft
Igazságról és hazugságról nem-morális értelemben Nietzsche, Friedrich W. 2,400 Ft 2 160 Ft
Az adószedő Benedek Elek 1,800 Ft 1 620 Ft
A cserkészet kézikönyve madari Kreybig Rudolf 4,750 Ft 4 275 Ft
A jóság hatalma Daniel Goleman 3,490 Ft 3 141 Ft
Tabu Szathmáry József 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^