Történelem

Pölöskei Ferenc - A magyar parlamentarizmus a századfordulón

A magyar parlamentarizmus a századfordulón

Pölöskei Ferenc

Könyv
MTA Történettudományi Intézete kiadó, 2001
248 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789638312709
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Pölöskei Ferenc - Deák Ferenc utolsó évei
Pölöskei Ferenc - A magyar parlamentarizmus a századfordulón
Pölöskei Ferenc - Tisza István és kora
Pölöskei Ferenc - A szabadelvű párt fényei és árnyai
Pölöskei Ferenc - Deák Ferenc utolsó évei
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 900 Ft
(...) Pölöskei több mint 40 éve kutatja és oktatja a 19-20. század magyar történelmét, s e korszakról megjelent publikációinak tekintélyes bibliográfiáját találhatjuk az említett kötet végén. A jelen könyv e közel két évszázadra kiterjedő kutatás egyik legizgalmasabb részéről, a dualizmus intézményi és politikai kereteinek kialakulásáról, majd a századfordulón kibontakozó válságáról és változásairól ad áttekintő képet. A szerző a vizsgálat első részének középpontjában az 1890-es évektől kibontakozó politikai válságok sorozatát állítja, melyet kiegészít két, a korszak politikai életében jelentős szerepet játszó, de kevésbé ismert politikus részletesebb pályaképével. Az elemzés második része a válságba került politikai struktúrák revíziójára irányuló törekvéseket kíséri nyomon, Tisza István politikai tevékenységét vizsgálva. A könyv zárófejezete pedig a dualizmus korában kialakult politikai intézmények fejlődését, továbbélését vázolja napjainkig. A két nagyobb gondolatmenet tehát a dualizmus rendszerének kiépülését követően elmélyülő funkcionális zavarokat mutatja be, miközben áttekintő képet kapunk e folyamat hátteréről és ellentmondásairól is. (...) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 900 Ft
Égi mezőkön Pitti Katalin 1,500 Ft 1 350 Ft
Hazám és Párizs A. Szabó Magda 2,200 Ft 1 980 Ft
Nem véreb, hanem őrkutya Kovács Árpád 1,500 Ft 1 350 Ft
...és mégis következmények nélküli ország? Fricz Tamás 2,500 Ft 2 250 Ft
A főváros élén - Budapest főpolgármesterei és polgármesterei 1873-1950 Feitl István 3,500 Ft 3 150 Ft
Remény és pokol 1956 - DÍSZDOBOZ 13,900 Ft 12 510 Ft
Van kiút az útvesztőből? - Globalizáció, neoliberalizmus és a jog Prugberger Tamás 2,700 Ft 2 430 Ft
Igéink édes hatalma Simon Erika 1,700 Ft 1 530 Ft
Egy következmények nélküli ország Fricz Tamás 2,800 Ft 2 520 Ft
A befejezetlen béke Fülöp Mihály 4,200 Ft 3 780 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^