Újdonság

 - Kárpát-medence útikönyv

Kárpát-medence útikönyv

Könyv
Kárpát-medence Intézet kiadó, 2017
460 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789631258165
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
A Trianon Múzeum Alapítvány turisztikai projektjei közül az egyik, és talán a legszélesebb körű nemzetpolitikai hatásokat eredményezi ez a Kárpát-medence útikönyv. Új szemmel, eddig még soha nem látott módon mutatja be a Kárpáthaza gazdag tájait.

A Kárpát-medence természetes és turisztikai egysége tehát először ebben a kötetben jelenik meg modern útikönyv formájában.

Ennek megfelelően a természeti és kulturális kincsei, tájegységei - a maguk eredetiségében és megmásíthatatlanságában - rajzolják fel szülőhazánk térképét, és mindennél szebben szemléltetik a határokon átívelő, közös értékeinket, épített és természeti örökségünket.

A kiadvány - az eddig a piacon lévő regionális útikönyvek eredményeit felhasználva - tematikus fejezetekben veszi sorra a Kárpát-medence turisztikai értékeit. A témák szerint csoportosítva tárgyalt turisztikai elemek földrajzi elhelyezését fejezetenként egy-egy, erre a célra egyedileg elkészített térkép segíti.

„Mindezzel, valamint a kötetet illusztráló, ismert hazai fotósok képanyagából válogatott, színes fénykép-gyűjteménnyel azt a célt kívánjuk elérni, hogy kötetünk a Kárpát-medencét, a jelenlegi határoktól függetlenül, földrajzi és kulturális értelemben egységes egészként, közös kincsünkként jelenítse meg”.

A kötet nemzetközileg elismert szerzői (Farkas Zoltán, Fucskár Attila, Moys Zoltán, Posch Dániel), valamint az útikönyv szerkezete egyértelmű garancia e kiváló színvonalon elkészült, hazánkban eddig páratlan kiadvány hazai és nemzetközi sikerére.

*
A „Kárpát-medence Útikönyv”, e gyönyörű és tartalmas, ajándékozásra is kiváló kötet forgatása során:

„Eljött hát az idő mindannyiunk számára, hogy nyitottan és jókedvűen újra felfedezzük magunknak tágabb hazánkat, az utolérhetetlenül sokszínű Kárpát-medencét.

Semmi mást nem kell tenni, mint utazni. Utazni, barátkozni, szabadnak lenni, örülni és emlékezni.”

*
Jó Utat és Sok Élményt!!! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
Ferenc pápa gondolatai a családról Ferenc pápa 2,490 Ft 2 241 Ft
Egy pesti leány története Molnár Ferenc 2,200 Ft 1 980 Ft
Magyar kutyák Buzády Tibor 2,990 Ft 2 691 Ft
Történelmünk ősi gyökerei a Pilisben Herceg Ferenc 2,800 Ft 2 520 Ft
Magyarország történelmi szakácskönyve Szakál László 6,985 Ft 6 287 Ft
Hajszálrepedések Tóthárpád ferenc 1,980 Ft 1 782 Ft
Ha velem jössz, veled megyek Molnár Miklós 2,400 Ft 2 160 Ft
Ikreink lesznek Sabrina Losso, Anna Palermo 2,995 Ft 2 696 Ft
Szabadság és Szerelem CD Örökség zenekar 4,500 Ft 4 050 Ft
A mágia története Eliphas Lévi 4,300 Ft 3 870 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^