Újdonság

Romsics Ignác - A Horthy-korszak

A Horthy-korszak

Romsics Ignác

Könyv
Helikon kiadó, 2017
416 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789632278957
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Romsics Ignác - Múltról a mának
Romsics Ignác - A Horthy-korszak
Romsics Ignác - Clio bűvöletében
Romsics Ignác - Helyünk és sorsunk a Duna-medencében
Romsics Ignác - Erdély elvesztése 1918-1947
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 499 Ft
Internetes ár: 4 050 Ft
Bár a Horthy-rendszer immár több mint két emberöltő óta a múlté, emlékezete és megítélése napjainkban is élénk viták tárgya. Vannak, akik a tényekre fittyet hányva még ma is fasiszta diktatúrának tartják, míg mások idealizálják, és a parlamentáris demokráciákkal rokonítják.

A Helikon Kiadó ezért határozott úgy, hogy Romsics Ignác életműsorozatát a neves történész Horthy-korszakkal foglalkozó fontosabb írásainak kötetbe gyűjtésével és együttes újrakiadásukkal indítja útjára. Jóllehet a válogatás időben első (1982) és utolsó tanulmányának (2016) megjelenése között harmincnégy év telt el, „azokat olyan mérvű gondolati azonosság köti össze, hogy egy-két apró - minden esetben jelzett - módosítástól eltekintve nemcsak a szerző újabb, hanem régebbi, pályája kezdetén írt tanulmányait is változtatás nélkül közöljük.”
*
A kötet TARTALMA:

BEVEZETÉS
ELLENFORRADALOM ÉS KONSZOLIDÁCIÓ. A HORTHY-RENDSZER ELSŐ TÍZ ÉVE:
• Az ellenforradalom gyökerei és társadalmi bázisa;
- A századelő magyar társadalma - madártávlatból
- Ellenforradalmak a forradalmakban

• Az ellenforradalom hatalomra jutásának körülményei;
- A Peidl-kormány hat napja
- Kormányok, pártok, politikusok és a Clerk-misszió
- Az 1920-as nemzetgyűlési választások és Horthy kormányzóvá választása
- A trianoni békeszerződés

• A konszolidáció kezdetei;
- Teleki és belpolitikája
- A földreform
- A gazdasági helyzet
- Külpolitika és IV. Károly első visszatérési kísérlete

• A bethleni konszolidáció;
- Külpolitika és IV. Károly második visszatérési kísérlete
- A belpolitikai stabilitás alapjainak megteremtése
- A gazdasági élet újjászervezése és fellendülése
- Az utolsó belpolitikai viharok
- Felsőház felállítása és az 1926-os választások

• A konzervatív reformpolitika és a revízió megalapozásának útján;
- Kultúrpolitika és szellemi élet
- Az aktív külpolitika kezdetei
- Belpolitikai reformok

• Az évtized társadalmi változásai;

MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKEI, 1919 - 1944

MAGYARORSZÁG(OK) A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
• Statisztikai adatok;
• Társadalmi modellek és ellentétek;
• Pártszerkezet és politikai törekvések;
• Irodalmi irányzatok;
• Konklúziók;

A MAGYAR ISKOLARENDSZER ÉS A NÉPFŐISKOLAI MOZGALOM A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

A NUMERUS CLAUSUSTÓL A HOLOKAUSZTIG

DIKTATÚRA ÉS DEMOKRÁCIA KÖZÖTT, A MAGYAR KONZERVATÍVOK DILEMMÁI AZ 1930-AS ÉVEK VÉGÉN ÉS AZ 1940-ES ÉVEK ELEJÉN

A HORTHY-RENDSZER JELLEGE, HISTOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS

A HORTHY-KORSZAK TELJESÍTMÉNYE
• Gazdasági eredmények;
• Társadalmi viszonyok és szociálpolitika;
• Oktatás;
• Kultúra, művelődés, szórakozás;
• A politikai rendszer;
• Revízió, hadsereg, háború;
NÉVMUTATÓ

*
„A Horthy-korszak” című ezen kiadvány közreadásával „bízunk benne, hogy az az elfogulatlan, távolságtartó és tényszerű megközelítésmód, amely Romsics minden munkájához hasonlóan ezeket az írásait is jellemzi, sokakat fog hozzásegíteni a Trianon utáni negyedszázad eredményeinek és kudarcainak, fény- és árnyoldalainak fel- és megismeréséhez”. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 499 Ft
Internetes ár: 4 050 Ft
Görgey: Görgey Görgey Gábor 3,490 Ft 3 141 Ft
Héber költők - A középső kapu Patai József 2,500 Ft 2 250 Ft
Gaia üzenetei - Újítsd meg kapcsolatod Földanyával! Kryon 5,990 Ft 5 391 Ft
Gyakorlati okkultizmus E. Sychova 1,900 Ft 1 710 Ft
Az elsöprő kisebbség Gerő András 3,500 Ft 3 150 Ft
Magyarok, Románok Moldován Gergely 1,900 Ft 1 710 Ft
Reggeli a Plútón DVD 3,300 Ft 2 970 Ft
K-vonal Fenákel Judit 3,490 Ft 3 141 Ft
Havasi feszület Reményik Sándor 1,990 Ft 1 791 Ft
A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918 Szívós Erika 2,490 Ft 2 241 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^