Irodalom

Mikszáth Kálmán - Szent Péter esernyője

Szent Péter esernyője

Mikszáth Kálmán

Könyv
Műszaki kiadó, 2016
232 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639933576
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Mikszáth Kálmán - A beszélő köntös
Mikszáth Kálmán - Különös házasság
Mikszáth Kálmán - Magyarország lovagvárai
Mikszáth Kálmán - A Fekete város DVD díszdoboz (3 DVD)
Mikszáth Kálmán - Különös házasság
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 990 Ft
A kor Jókai mellett legnépszerűbb írója, Mikszáth Kálmán (1847-1910) nem sokkal halála előtt, a negyvenéves alkotói jubileumára rendezett ünnepségen azt mondta:

„Én már körülbelül megírtam, ami énbennem volt. Megírtam azzal a tudattal, hogy azért nem jár nekem semmi különös érdem: hiszen azért, mert az ember az anyját szereti, még sohasem dicsértek meg senkit. Én csak a hazámat szerettem. Az nem igaz, hogy negyven évig dolgoztam. Én csak mulattam negyven évig”...

És végül így szólt az őt ünneplő közönséghez:
„Méltóztassanak hazaoszolni azzal a tudattal, hogy láttak ma végre egy boldog embert”.

Szavai nem túlzóak. Mikszáth-nak többéves irodalmi próbálkozás, egzisztenciateremtés kísérlete, szegénység után a „Tót atyafiak” és „A jó palócok” sikere hozta csak meg az elismerést, az anyagi gondok megszűnését. Pályája ettől fogva töretlenül ívelt fölfelé; újból elvette feleségül azt a nőt, akit nyomorúságos helyzete miatt elhagyni kényszerült. Az írás öröme, az olvasók szeretete, a családi élet nyugalma jogán tarthatta magát boldog embernek.

S nem patetikus, fedezet nélküli fordulat beszédében a hazája iránt érzett szeretetének bevallása. Tiszta lelkiismerettel tette a dolgát mint író, mint szerkesztő, mint képviselő és mint családapa. Az embereket szolgálta, tehát a hazáját is szolgálta. Azzal a bölcs derűvel, mely a műveit is jellemzi. Tisztánlátás és elnézés - erre épül kedélyes szigorúsága.

Mikszáth Kálmán írásaiban a romantika és a realizmus keveredik; korai műveiben, néhány későbbi alkotásában a romantikus meseszövés és alakteremtés a meghatározó, másutt inkább a realisztikus ábrázolásmód erőteljesebb. Ezért vezet át életműve Jókai Mórtól Móricz Zsigmondhoz; munkássága prózairodalmunk csúcsaihoz sorolható: hatásokat összegez és előremutat.
*

A romantikus hatások és stílusjegyek egyik legszebb megnyilvánulása a „Szent Péter esernyője” (1895). A regény a szerelem diadalát fogalmazza meg a pénzvágy fölött. A két szálon futó történet két világot rajzol: a glogovai papét és a különc Gregorics Pálét. A pap és faluja meggazdagodását annak az esernyőnek köszönheti, melyet a népek Szent Pétertől eredeztetnek. Az író fricskája, hogy a „csodás esernyő” valójában egy bizarrnak tetsző cselekedet miatt nem hétköznapi: a nyelében rejtette el Gregorics Pál minden pénzét. Tette ezt rajongásig szeretett törvénytelen gyermekéért, szó szerint az ő életét óvta a sóvár rokonságtól. A különc halála megakadályozta, hogy az erkölcsileg jogos örökség a fiúra szálljon.

Másképp alakul az esernyő és a benne levő pénz sorsa, mint ahogy az apa eltervezte. S a férfivá serdült gyermek, megsejtve az igazságot, az esernyő nyomába ered...

*
A „Szent Péter Esernyője” bája és derűje teszi, hogy az egyik legolvasottabb regénye ez Mikszáthnak. A mű optimizmusa a szerelem csodatevő erejét példázza. Hiszen a szerelem tényleg legyőzött mindent, még a legnehezebbet is: az emberben rejlő önzést. Hadüzenet ez a könyv a pénz vélt vagy valós mindenhatóságának. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 990 Ft
Schelling és az antikvitás Schreiner Dénes 2,500 Ft 2 250 Ft
Magyarország és forradalma Martin Illik 2,100 Ft 1 890 Ft
Ezeréves haláltusa Homonnay Ottó János 2,100 Ft 1 890 Ft
Győzött az igazság Babucs Zoltán 4,990 Ft 4 491 Ft
Teréz Anya gondolatai Teréz anya 2,490 Ft 2 241 Ft
Kisasszonyok Louisa May Alcott 2,490 Ft 2 241 Ft
Ablak az égre Árkossy István 5,000 Ft 4 500 Ft
Jókai igéi Jókai Mór 1,990 Ft 1 791 Ft
Sötét győzelem DVD Bette Davis 2,990 Ft 2 691 Ft
Bori notesz - Abdai dokumentumok Radnóti Miklós 3,999 Ft 3 600 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^