Újdonság

Marco Pallis Brian Keeble Ananda K. Coomaraswamy - A cselekvő életről

A cselekvő életről

Marco Pallis Brian Keeble Ananda K. Coomaraswamy

Könyv
Sursum kiadó, 2017
60 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789631289565
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Marco Pallis Brian Keeble Ananda K. Coomaraswamy - A cselekvő életről
Marco Pallis Brian Keeble Ananda K. Coomaraswamy - A cselekvő életről
Marco Pallis Brian Keeble Ananda K. Coomaraswamy - A cselekvő életről
Marco Pallis Brian Keeble Ananda K. Coomaraswamy - A cselekvő életről
Marco Pallis Brian Keeble Ananda K. Coomaraswamy - A cselekvő életről
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 350 Ft
A kötet három tanulmánya (Marco Pallis: A cselekvő életről; Brian Keeble: A munka és a szent; Ananda K. Coomaraswamy: Quod factum est in ipso vita erat) különböző oldalról és szempontok szerint tárja fel a cselekvés, a cselekvő élet lényegi mibenlétét, tradicionális normáit, illetve a szellemi úton, az Isten felé irányuló törekvésben betöltött legitim szerepét.

• Mi is voltaképpen a cselekvés?
• Milyen helyet foglal el az emberi léttagozatok hierarchiájában?
• Mit érhetünk el általa, és mit nem?
• Milyen lehetőségeket és milyen veszélyeket rejt magában?
• Milyen módon kell megélnünk és gyakorolnunk ahhoz, hogy „elnyerje jutalmát”?

Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a három neves angolszász szerző, kitérve egyúttal számos olyan alapvető és gyakorlati jelentőséggel bíró kérdés- és problémakörre, mint például a kontemplatív, a cselekvő és az élvező élet tradicionális megkülönböztetése, vagy a cselekvés természetével és szerepével kapcsolatos modern felfogás tévedései...
*
Idézet a könyvből:
„Jelen esszé címét és témáját nem azért választottuk, mert a cselekvés tekintendő az élőlények életében a legfontosabb tényezőnek, vagy mert egybeesik lehetőségeik teljességével, hanem egyszerűen azért, mert sokunk számára jelen pillanatban ez a realizáció legfőbb eszköze. Nagymértékben elköteleződtünk a cselekvő élet mellett, legalábbis szándékunk szerint, s ebből következően közvetlen és praktikus jelentőséggel bír, hogy feltárjunk valamit a természetéből, tájékozódjunk ama feltételek felől, amelyek irányítják, és ami talán mindennél fontosabb, hogy felismerjük a korlátait, ily módon, miközben a lehető legnagyobb mértékben javunkra fordítjuk a cselekvő életet, egyidejűleg megmeneküljünk egy általános tévedéstől, mely abban áll, hogy olyan előnyöket is várunk tőle, amelyek kívül esnek a keretein.”
(Marco Pallis)

*
„A Cselekvő Életről” című ezen kiadványt a cselekvő élet melletti nagymértékű elköteleződés kérdésköre iránt mélyebb kontextusban is érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, annak érdekében, hogy feltárjuk annak természetét, tájékozódjunk azon feltételekről, amelyek azt meghatározzák és irányítják, és ezzel együtt felismerjük a korlátait is, a hibás döntések és tévedések elkerülése érdekében... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 350 Ft
Vallatás a vallomásról Benedikty Tamás 1,680 Ft 1 512 Ft
Dorian Gray arcképe Oscar Wilde 2,500 Ft 2 250 Ft
János vitéz - Toldi Petőfi Sándor - Arany János 5,200 Ft 4 680 Ft
Az aranylemezek üzenete Kisteleki Géza 4,990 Ft 4 491 Ft
A Hitlerjugend és Délkelet-Európa Vitári Zsolt 4,500 Ft 4 050 Ft
K-vonal Fenákel Judit 3,490 Ft 3 141 Ft
Egely-kerék vitalitásjelző aranysárga színben Egely György 7,990 Ft 7 191 Ft
Lujos Kő Pál 1,500 Ft 1 350 Ft
A fehérmágia titka 2,500 Ft 2 250 Ft
A Buddha füveskönyve 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^