Újdonság

Jean Hani - Isten mesterségei

Isten mesterségei

Jean Hani

Könyv
Sursum kiadó, 2017
170 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789631286847
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Jean Hani - Isten mesterségei
Jean Hani - Isten mesterségei
Jean Hani - Isten mesterségei
Jean Hani - Isten mesterségei
Jean Hani - Isten mesterségei
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Jean Hani (1917‒2012) az Amiens-i Egyetem professzora, a Centre de Recherches sur l’Antiquité alapítója. Munkássága jelentős részét a keresztény szimbológia, liturgia és művészet bemutatásának szentelte. Pedagógiai tevékenysége mellett alapvető fontosságúak a nyugati antikvitás vallás- és kultúrtörténetével foglalkozó írásai és szövegfordításai is.

Főbb műveiben ‒ Le Symbolisme du temple chrétien, La Divine liturgie, La Royauté sacrée, La Vierge noire et le mystère marial ‒ a vallástörténeti kutatások legújabb eredményeit a tradicionális szemlélet összefüggéseibe helyezi, így a kereszténység csodálatos szellemi távlatait és mélységeit tárja fel, arra inspirálva az olvasót, hogy az élet minden területén megvalósítsa azokat.

A Szerző ebben a magyar nyelven először megjelent művében „Isten mesterségeit” vizsgálva vezet be bennünket a munka spiritualitásába.

• Miként érheti el az ember azon harmóniát, amelynek révén közvetítővé válik Ég és Föld között?

A szimbólumok rejtjelezett nyelvén újra felfedezhetjük földi hivatásunk valódi értelmét, felismerhetjük az isteni tevékenység tükörképét.

Gyakorolni egy szakmát annyit tesz, mint hatással lenni a világra avégett, hogy átváltoztassuk azt; következésképpen ez Isten munkálkodásának kiterjesztése. Valójában „Isten az egyetlen kézműves”: minden hagyományos mesterség az Ő imitációja, aki szüntelenül teremti és megújítja a világot. Végső elemzésben ez a méltóságunk egyedüli alapja, és ebből kiindulva tudhatjuk meg, „hogyan is találkozhatunk Istennel mint írnokkal, orvossal, harcossal, fazekassal, takáccsal, építőmesterrel, áccsal, pásztorral, tengerésszel, halásszal, vadásszal, kertésszel, földművessel és szőlősgazdával”.
*
Idézet a könyvből:
„Gondolataink alapvető vezérelve maga után vonja, hogy a mesterség gyakorlása folyamatos teremtés, következésképpen archetípusa Istenben, az isteni tevékenységben található. Ezért helyénvaló a különböző mesterségeket Istennel összefüggésbe hozni, és az igazat megvallva szükségszerű is, lévén ez az egyetlen módja annak, hogy helyesen fogjuk fel és gyakoroljuk azokat.

Valójában ily módon sub specie aeternitatis vesszük szemügyre az időnk nagyobb részét kitevő foglalkozásbeli tevékenységünket, és így eljuthatunk a mesterségek, avagy a tevékeny élet átszellemítéséhez azáltal, hogy beemeljük azt a szemlélődő életbe, ami Isten látása. (…).

A mesterségek isteni archetípusokra való vonatkoztatása mindazok számára, akik gyakorolják azokat, nemcsak azt teszi lehetővé, hogy munkájukat Istennek »ajánlják« – ami magától értetődik –, hanem, hogy azt egész lényegéig »megszenteljék«, köszönhetően a szimbólumoknak, amelyek a mesterséget az archetípusából eredő spirituális befolyással ruházzák fel. Ilyen feltételek között többé semmilyen módon nem válhat el egymástól az elvégzett cselekvés, amely spirituális nézőpontból önmagában többé-kevésbé semlegesnek mutatkozik, és a szellemi szándék, amellyel végrehajtják.”
(Jean Hani)

*
Az „Isten Mesterségei” című ezen kiadványt a tevékeny és szemlélődő élet összefüggései, kölcsönhatásai iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.

„Ez a kérdéskör különös figyelmet érdemel napjainkban, amikor oly sokat beszélnek (és oly rosszul) a munka méltóságának helyreállításáról, ám az ilyesfajta helyreállítás csak annyiban lehetséges, amennyiben újra felfedezzük azon valódi alapelveket, amelyeken e méltóság nyugszik.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Világnak Virága - Nyár Czárán Eszter 8,990 Ft 8 091 Ft
Harry - Életút, veszteségek, szerelmek Katie Nicholl 3,690 Ft 3 321 Ft
Kostérítő Harsányi Ildikó 2,980 Ft 2 682 Ft
Miért szeretjük a kutyákat, esszük meg a disznókat, és viseljük a teheneket? Melanie Joy Ph. D. 3,500 Ft 3 150 Ft
A magyar szobrászat mesterei Ludmann Mihály 4,990 Ft 4 491 Ft
A Mester és Margarita DVD Vlagyimir Bortko 6,990 Ft 6 291 Ft
A végtelen egyszerű Hoffmann Gergely 3,280 Ft 2 952 Ft
A magyar tündérvallás Bíró Lajos 3,990 Ft 3 591 Ft
Legjobb sarkosan fogalmazni Szentmihályi Szabó Péter 3,500 Ft 3 150 Ft
Magyar mézkönyv Boda László (szerk.) 6,600 Ft 5 940 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^