Újdonság

 - Székely kártya

Székely kártya

Kártya
Magánkiadás kiadó, 2017
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Kártya 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 500 Ft
A Székely kártya tulajdonképpen egy 32 lapos hagyományos Magyar kártya. Gyöngyössy János a kártya készítője székely történelmi személyiségekkel, híres épületekkel és címerekkel díszítette a lapokat. A kártyacsomag 4 színt – zöldet, tököt, makkot és pirosat, színenként 8–8 lapot tartalmaz.

Az alsókon a székely felkelések vezetői jelennek meg, így például a dálnoki születésű Dózsa György vagy a madéfalvi ellenállást megszervező Zöld Péter. A felsőkre a székely nagyok kerültek, például az egyetlen székely származású erdélyi fejedelem, Székely Mózes, a csíkszeredai Mikó-vár építtetője, Mikó Ferenc és Béldi Pál, aki Apafi Mihály fejedelem ellen szervezett összeesküvést.

Mivel székely származású királyok nem voltak, a tervező beszámolója szerint olyan Árpád-házi királyokat válogatott a lapokra, akiket a székelység számon tartott: Szent Lászlót, IV. Bélát, Kun Lászlót és V. Istvánt.

A VII-es és IX-es lapokra a '48-as forradalomban résztvevő székelyek kerültek, így Gábor Áron és Tuzson János, aki a nyergestetői ellenállást szervezte. Az épületek közül a marosvásárhelyi vártemplomnak, a gyergyószárhegyi várkastélynak, a Székelytámadt, illetve a Székelybánja váraknak a rekonstrukciói kerültek a lapokra. Az ászokon székely népviseletbe öltözött emberek szerepelnek.

Jó Szórakozást és Lapjárást a Kártyázás Során!!! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Kártya 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 500 Ft
Fogyj természetesen, élj egészségesen! Andreas Moritz 3,290 Ft 2 961 Ft
A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918 Szívós Erika 2,490 Ft 2 241 Ft
A politizált gazdasági rendőrség Cserényi-Zsitnyányi Ildikó 2,500 Ft 2 250 Ft
Az Aviva módszer II. kötet S.O.S. 2,990 Ft 2 691 Ft
Az első kopogtatás Búzaszem Iskola építői 1,500 Ft 1 350 Ft
Vajdaszentiványi népzene I. Vavrinecz András 1,260 Ft 1 134 Ft
Balsai-jelentés Balsai István 3,800 Ft 3 420 Ft
Magyar nagyasszonyok 1,500 Ft 1 350 Ft
Vitézek évkönyve 1929 dr. Sényi Pál 5,700 Ft 5 130 Ft
Istenért és a népért Nagy Alajos 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^