Történelem

Földi Pál - Hunyadi János

Hunyadi János

Földi Pál

A kereszténység pajzsa

Könyv
Csengőkert Könyvkiadó kiadó, 2015
176 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155476570
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Földi Pál - Mátyás és a Fekete Sereg
Földi Pál - Végvárak vitézei
Földi Pál - A lovasság története
Földi Pál - Gömbös Gyula
Földi Pál - Zrínyi a hadvezér
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
A kereszténység pajzsát, Hunyadi Jánost nemcsak a magyarság, de egész Európa a megmentőjének tartotta. Életét végigkísérte a harc a világuralomra törő ottomán hódítóval, és ez a harc a nándorfehérvári győzelemben érte el a csúcspontját.

Hadával 1456. július 22-én a nándorfehérvári diadal során győzelmet aratott a török sereg felett. A déli harangszó szokás maradt a keresztény világban a küzdelem emlékére. Ugyancsak a nándorfehérvári győzelem emlékére rendelte el a pápa az Urunk színeváltozásának ünnepét augusztus 6-ára...
*
Hunyadi János (Kolozsvár, 1407 körül – Zimony, 1456. augusztus 11.) 1446 és 1453 között Magyarország kormányzója. Az ország egyik leggazdagabb földesura, kiemelkedő hadvezér, több déli vármegye vezetője, erdélyi vajda. Az Oszmán Birodalom ellen vezetett, többnyire sikeres hadjáratainak és a királyság védelmében vállalt hősies szerepének köszönhetően kiérdemelte az utókortól a törökverő büszke nevet...

*
A „Hunyadi János” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a lehetőségekhez képest hiteles képet szeretnének kapni Hunyadiról és koráról, nemcsak a viszályokkal terhes Magyarországról, hanem a korabeli Európáról, és az azt elnyeléssel fenyegető Oszmán Birodalomról is, az alábbi TARTALOM szerint:
*
• Európa és Magyarország a XV. században;
• A hódító iszlám;
• Nikápolytól - Galambócig;
• A király kedves katonája;
• „Rettenetes Jankó”;
• Királyáldozat;
• A kormányzó Hunyadi;
• Félhold Bizánc felett;
• Harangok Nándorfehérvárért;
• Hunyadi öröksége;
JEGYZETEK - FELHASZNÁLT IRODALOM A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
És a golyó gurul Horányi Özséb 1,500 Ft 1 350 Ft
Bethlen István angliai előadásai Bethlen István 2,800 Ft 2 520 Ft
Időkortyolók Szőke István Attila 2,700 Ft 2 430 Ft
Védjük hagyományainkat! Hoppál Mihály 1,500 Ft 1 350 Ft
Káldeától Ister-gamig I. Badiny Jós Ferenc 3,500 Ft 3 150 Ft
Dicsértessék a butaság Darvasi László 2,100 Ft 1 890 Ft
Az 1848-49-iki szabadságharcz anekdota kincsei Farkas Emőd 3,990 Ft 3 591 Ft
Az elsikkasztott magyar paradicsom Dr. literáti Vágó Pál 1,500 Ft 1 350 Ft
A kereszténység, avagy Európa Novalis 2,200 Ft 1 980 Ft
Magyar királyok és uralkodók 27 DB KÖNYV EGYÜTT 45,000 Ft 40 500 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^