Történelem

Demmel József - Pánszlávok a kastélyban

Pánszlávok a kastélyban

Demmel József

Justh József és a szlovák nyelvű magyar nemesség elfeledett története

Könyv
Kalligram kiadó, 2014
284 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9788081018046
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Demmel József - Pánszlávok a kastélyban
Demmel József - Egész Szlovákia elfért egy tutajon…
Demmel József - A szlovák nemzet születése
Demmel József - Pánszlávok a kastélyban
Demmel József - Egész Szlovákia elfért egy tutajon…
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 520 Ft
Justh József (1809–1875) Turóc megyei alispán élettörténetén keresztül megismerhetjük azt a korabeli réteget, amelynek létezését mind a magyar, mind a szlovák történeti kánon elhallgatta: a szlovák anyanyelvű és részben szlovák kulturális identitású magyar nemesek számottevő csoportját.

E rétegnek, amely még a dualizmus első évtizedeiben is a felső-magyarországi társadalmi valóság részét képezte, Justh egy tipikus alakja volt.

*
Sorsán keresztül ezen elfeledett nemesi társadalom történetét ismerhetjük meg, az alábbi TARTALOM szerint:

PROLÓGUS
AZ ELFELEJTETT ELIT:
Szlovák anyanyelvű nemesek a 19. századi Felső-Magyarországon
Historiográfia - A szlovák nemesség - ...nacionalizmusok szorításában

„NÁLUNK, HOL MAGYAR NINCS IS”:
Turóc megye története 1848-ig
A keretek - „52 picziny királyság” - A tót Svájc - Család és politika - Politikai törésvonalak - Nyelvi törésvonalak - Generációs törésvonalak - „Azok az emberek aligha őszinték” - A Just-liga hatalomra jutása

„MAGYAR ÜGYÜNK ITT KEVÉS SYMPATHIÁVAL BÍR”:
Turóc megye 1848-49-ben
A turóci közhangulat 1848-1849 nyarán - A „pánszláv” nemzetőrség - Ellenség a szomszédban - Szlovák világ Turócban

STÚR ÜLDÖZŐJE, HURBAN FOGLYA:
Justh József 1848-1849-ben
Követből főispán - Turóci szolidaritás - 1848 tapasztalata

„TÓT AGITÁTOROKKAL, HURBANNAL ÉS STÚRRAL BIZALMASKODOTT”:
A szlovák nemzeti mozgalom és az evangélikus társadalom rejtett hálózatai
Az evangélikus társadalom és törésvonalai a 19. századi Magyarországon - „Vallás: tót; nemzetisége: lutheránus” - Unió - „Hurbannak igaza van” - Karonfogva Stúrral

PÁNSZLÁVOK A KASTÉLYBAN:
Justh József szlovák kapcsolatai
Pánszlávok a kastélyban - Szlovák vagy magyar?

A KEGYELMI PILLANAT
A szlovák és a magyar politikai elit 1860-1861-ben
Fegyverszünet a nemzetiségi fronton - A magyar liberális elit nemzetiségpolitikai koncepciói 1860-1861-ben - Szlovák politikai csoportok 1860-1861-ben - Miért éppen Turócszentmárton? - Turóc megye 1860-1861

EGY FEJFÁJÁS TÖRTÉNETE
Justh József és a turócszentmártoni memorandum
A „tót congressus” - „Pánszlávok” a megyeházán - A szlovák önállósodás drámája - Petíciók és borogatások

EGY NEMZETISÉGI TÖRVÉNY REJTELMEI
Az 1868. XLIV. törvény és a szlovák nemesség politikai reintegrációja
Egy befolyásos politikus - Nemzetiségi integráció, nemesi reintegráció?

„A MAGYAR ÁLLAMNAK VAN MÉG ELÉG EREJE ELLENSÉGEIT ÖSSZETIPORNI”
A turóci hatalmi válság és a szlovák kulturális intézményrendszer felszámolása
Hatalmi átrendeződések Turóc megyében - A „csendes szlovák” - Don Bellos Rinaldos de la Horca, avagy egy alispán sértettsége - A „pánszláv gimnáziumok” alkonya - A Matica slovenská bezárása és a turóci elit bukása

„ÉLŐ HALOTT JÁRT KÖZÖTTÜNK”
Az összeomlás
Epilógus - Bibliográfia - Névmutató A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 520 Ft
Szerencsénk volt, túléltük... Nógrádi György 3,200 Ft 2 880 Ft
A tűz szárnyain Szabó Judit 2,000 Ft 1 800 Ft
Kezdjük újra! Gary Chapman 2,500 Ft 2 250 Ft
Vaddisznók törték a törökbúzát Dancs Rózsa 2,900 Ft 2 610 Ft
A Dudás-ügy 1956 Drucza Attila 2,990 Ft 2 691 Ft
Matuzsálemek kora Botos Katalin 2,200 Ft 1 980 Ft
Sziriat oszlopai Várkonyi Nándor 5,500 Ft 4 950 Ft
Amerika álszent háborúi F. William Engdahl 3,990 Ft 3 591 Ft
Szabó Dezső nemzetszemlélete Kovács Dávid 3,200 Ft 2 880 Ft
Tiszta Szándék Kelemen Erzsébet 990 Ft 891 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^