A Pénteken feladott küldeményeket a GLS Szombaton(!) kézbesíti!

Újdonság

Kránitz Péter Pál - Magyarok a Kaukázusban

Magyarok a Kaukázusban

Kránitz Péter Pál

magyar-angol-örmény nyelven

Könyv
Országos Széchenyi Könyvtár kiadó, 2016
136 oldal, Puha kötésű ragasztott egyéb nagy méret
ISBN 9789632006611
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kránitz Péter Pál - Magyarok a Kaukázusban
Kránitz Péter Pál - Magyarok a Kaukázusban
Kránitz Péter Pál - Magyarok a Kaukázusban
Kránitz Péter Pál - Magyarok a Kaukázusban
Kránitz Péter Pál - Magyarok a Kaukázusban
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) „Magyarok a Kaukázusban: A kaukázusi őshaza kutatása a 19. században” címmel rendezett kiállításának katalógusát tartja kezében az olvasó.

Ez a tárlat a kaukázusi őshazakutatás 19. századi, romantikus gondolatát kívánta átfogóan bemutatni, és feltárni olyan, elsődlegesen az OSZK gyűjteményeiben található páratlan anyagok mentén, amelyek a tudományos értekezésektől a valóságalapot sok esetben nélkülöző, de annál népszerűbb korabeli elméletekig terjedtek.

A kötetben megtekinthető kéziratok és nyomtatványok, festmények és textíliák, s megannyi más kiállítási tárgy e különleges eszmetörténeti téma kontextualizált bemutatását biztosítja.

*
A „Magyarok a Kaukázusban” című ezen magyar, angol és örmény nyelvű kiadványt azoknak a TÖRTÉNELEM, ŐSTÖRTÉNET iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni az Országos Széchenyi Könyvtár és az Örmény Kulturális Központ együttműködése révén megvalósult háromnyelvű kötetet, az alábbi TARTALOM szerint:
*

KÖSZÖNTŐ
• A magyar őshaza kutatása Örményországban;
• Magyarok a Kaukázusban?
• Az örmény-magyar etnogenezis elmélete;
(Az etnogenezis olyan történeti folyamat, amelynek menetében egy populáció etnikus egységgé formálódik nyelvi, antropológiai, demográfiai és etnográfiai tekintetben. Az etnogenezis lényegében integrációs folyamat, az együttélés következtében kisebb-nagyobb mértékben eltérő csoportok, néprészek homogenizálódnak. A néppé válás menetében egymáshoz közel álló nyelvek, nyelvjárások egységesülnek, környezetüktől elkülönülnek, vagy nem rokon nyelvek kereszteződnek igen változatos mértékben, ill. csoportok más nyelvet vesznek át. Az együttélés, a bizonyos mértékű érdekazonosság, a nyelv, a közös őstől való származás tudatának egybefonódása járul hozzá az etnikai egység kiformálódásához. Minden esetben döntő az etnogenezis folyamatában az integráló erő szerepe...)

• Zichy Jenő expedíciói;
• Litográfiák és fényképek a Kaukázusról Magyarországon;
(A litográfia magyarul kőnyomat, a síknyomtatás elvén alapuló grafikai eljárás, egykor a nyomdatechnika egyik legfontosabb eljárása volt. Az így előállított nyomatot is litográfiának vagy kőnyomatnak nevezzük...)

• Festmények a Kaukázusból és a Zichy-expedícióról;
• A Zichy-expedíció kincsei;
• Déchy Mór expedíciói és a kaukázusi magyarság irodalma;
• Szőnyegek és szövetek Örményországból és a Kaukázusból;
• Magyarok a Kaukázusban a XX. században;
RÖVIDÍTÉSEK A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
100 szó az állatokról 999 Ft 900 Ft
Magyarok a Kaukázusban Kránitz Péter Pál 3,200 Ft 2 880 Ft
Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet Parapatics Andrea 990 Ft 891 Ft
„Pogány” teológia Bíró Lajos 5,000 Ft 4 500 Ft
Szimbólumok, jelek, mítoszok 2,300 Ft 2 070 Ft
Királygyilkosságok Grandpierre K. Endre 2,000 Ft 1 800 Ft
Találkozások és törésvonalak Juhász Anikó Csejtei Dezső 3,900 Ft 3 510 Ft
Az agresszió Konrad Lorenz 2,990 Ft 2 691 Ft
A modern Európa születése - Gutenberg Európája Frederic Barbier 3,600 Ft 3 240 Ft
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték Dr. Bobula Ida 6,990 Ft 6 291 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^