Újdonság

Jan Pohl - Tizenkét hang a 21. századból

Tizenkét hang a 21. századból

Jan Pohl

Könyv
Agapeanum kiadó, 2017
220 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9789638946270
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Jan Pohl - Tizenkét hang a 21. századból
Jan Pohl - Tizenkét hang a 21. századból
Jan Pohl - Tizenkét hang a 21. századból
Jan Pohl - Tizenkét hang a 21. századból
Jan Pohl - Tizenkét hang a 21. századból
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 2 550 Ft
A Könyvről:

Foglalkozzunk azzal, ami foglalkoztat minket. Ilyen kérdésekre keresek választ. Persze nem mindegyikre. Lehet, hogy nem tetszenek a válaszaim. Nem azért adtuk ki őket, hogy tetszenek, hanem azért, hogy elgondolkoztassanak. A témát, ami aktuális, ki lehet keresni. Sokszor teszek fel kérdéseket. Mi a válasz? Egy könyv olvasása mindig találkozás. Beszélgetés. Az olvasó gondolatban válaszol, és válaszai sokszor meglepik. Nem azért, mert nem tudta, amit gondol, hanem azért, mert senki sem kérdezte, amit tud.
Hát már csak ezért is érdemes elolvasni ezt a könyvet.

A Szerzőről:

Sehonnai bitang embernek születtem Pozsonyban, ahol szlovák chlapecre volt szükség, nem valami félmagyar, félosztrákra. Budapesten jártam iskolába, de mert az újságírás annakidején nem volt foglalkozás és egy reakciós kölyke úgy sem kellett, 56 után kémiát tanultam Grácban. Hogy valamit szívesen is csináljak, beiratkoztam franciára és spanyolra a tolmácsképzőbe. Mikor már a szakirodalomban japán-szerkesztő lettem volna, a német cég tönkrement, hiába dolgoztam az amerikainak, amelyik tönkretette, az is hamarosan átállt számítógépes belső munkatársakra. Így kerültem a svájci vegyiparba információs és kommunikációs szakemberként. Ennek sem volt sok értelme. Lett még egy Afrika-súlypontú szociológia-gazdaság-néprajzi képesítésem, de abban a pár szervezetben, melyek tényleg segítséget tudtak nyújtani, már jobb emberek ültek, mint én. Így lettem a kezdődő zöld-időben előbb biodinamikus kis- és nagykereskedő, végül pedig huszonöt évig az antropozófia központjában, a Goetheanumban, a könyvtár vezetője. Sokszor lexikonnak használtak, de nem a tudást, hanem az áttekintést kerestem. Így jobban tudtam segíteni. Feleségem, fiaim, unokám van. Most, nyugdíjas koromban, online-könyvantikváriumom ad munkát.


• Mit nem valósítottunk meg a XX. században?
• Már túl vagyunk a földi életrajzunkon?
• Milyen nyelveket beszélünk Európában?
• Mik az alapgyakorlatok Európa újra felépítéséhez?
• A politika jön Nyugatról, Keletről pedig a vallás?
• Világéletünk klinikai halál állapotába jutott, és most onnan kell kijönnünk, ahova a múlt században temettük el saját magunkat?

• Szociális művészek gyógyítanak?
*
TARTALOMJEGYZÉK:

- Makovecz Imre és iskolája - Egy kiállítás Budapesten;
- Az úgynevezett mellékgyakorlatok és szerepük az antropozófus életében;
- Az életút és törvényei;
- Az életút mint feladat;
- Mit tanulhatunk Rudolf Steiner 1911-es szociális-művészeti kezdeményezése, a „Gesellschaft für Theosophische Art und Kunst” meg-nem-valósulásából?
- A szellemi irányítás átélése és az antropozófia teljes megértése;
- Adalékok a ma élő európai nyelvek történetéhez;
- Mi határozza meg, hogy mit teszünk és mit nem? Értékek;
- A halálközeli élmények társadalmi jelentősége;
- Hogyan alakítja a média a tudatunkat?
- Vallás és politika;
- Miért van szükség egy antropozófus páciens szervezetre?

*
Fenti témákat azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeretik a nyelveket és nyitottak a fenti tizenkét előadás kérdésköreire. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 2 550 Ft
A globalizáció hiénái Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Gyulladáspontok George Friedman 3,900 Ft 3 510 Ft
Hitem: kegyelem Erdő Péter Bíboros 1,500 Ft 1 350 Ft
A Galilei-ügy tanulságai Jáki Szaniszló 1,600 Ft 1 440 Ft
Ukrajna története Szerhij Jekelcsik 3,800 Ft 3 420 Ft
A vallások, az állam és a szólás szabadsága Koltay András 3,500 Ft 3 150 Ft
Globális agymosás Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Vegetius hadtudományi munkájának utóélete a középkorban Kákóczki Balázs 3,900 Ft 3 510 Ft
Rabtábor a meddőhányón Ernst Ervin 2,200 Ft 1 980 Ft
GMO - A pusztítás magjai F. William Engdahl 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^