Újdonság

Hermann Hesse - Kerék alatt

Kerék alatt

Hermann Hesse

Könyv
Helikon kiadó, 2017
240 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9789632278612
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Hermann Hesse - Kerék alatt
Hermann Hesse - Assisi Ferenc
Hermann Hesse - Kerék alatt
Hermann Hesse - Assisi Ferenc
Hermann Hesse - Kerék alatt
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 999 Ft
Internetes ár: 2 700 Ft
Hermann Karl Hesse, írói álneve: Emil Sinclair (Németország, Calw, 1877. július 2. – Svájc, Montagnola, 1962. augusztus 9.) irodalmi Nobel-díjas német-svájci író, költő és festő. Első prózai alkotásait romantikus elvágyódás és a magányosság érzése jellemzi. Egyes írásainak tárgyát a Távol-Keleten (Ceylon, Indonézia) töltött idő emlékei, illetve eseményei képezik. Későbbi műveiben leleplezően ábrázolja a német kisvárosi polgárság életét, bírálja azt a kort, amelyben él. A nemzetiszocializmus éveiben a náciellenes mozgalomhoz csatlakozott; írásai a békevágy jegyében születtek.

1946-ban „életművéért, amely egyre inkább elmélyült, mind merészebbé és impozánsabbá fejlődött a klasszikus humanista ideálokat ábrázolva, valamint stílusművészetéért” irodalmi Nobel-díjat kapott.
*
A „Kerék alatt” Hesse korai korszakának egyik legnagyobb lélegzetű elbeszélése. Hőse egy kamaszodó művészlélek, akinek találkozása a poroszos tanintézettel tragikus véget ér.
*
A mű először 1905-ben jelent meg. Az író részben személyes élményeiből, a saját gyermekkorából merített inspirációt, ugyanis a főhőshöz hasonlóan egy ideig szintén a maulbronni kolostor teológiai szemináriumának diákja volt, és akárcsak a regénybeli Hans Giebenrath, ő sem tudta elviselni a merev szabályrendszerű intézmény rideg légkörét, és félbehagyta a tanulmányait.

A kötetben pontos, tárgyilagos, látszólag indulatoktól mentes mondatokkal jeleníti meg a gyermekkor szabadságától és az egyéniség kibontakoztatásától megfosztott kiskamaszok tragikus sorsát. Több diák is idejekorán távozott a kolostorból, világosan jelezve, hogy valami nagyon nem volt rendben a nagy tekintélyű iskolában...

Nem csodálkozhatunk azon, hogy a regényt a hitleri Németországban betiltották, hiszen a diákok története végső soron az egyformaságot, az egyéniség feladásával járó alázatos engedelmességet, az állam szolgálatának elsődlegességét hirdető Iskola(rendszer), és általában a német nevelési elvek nyilvánvaló kritikája...

*
A „Kerék Alatt” persze jóval több ennél: egy szilárd erkölcsi alapokon álló, érzékeny tollú fiatal író hitvallása az ember élethivatásáról. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 999 Ft
Internetes ár: 2 700 Ft
Orvosi hivatásom és hitvallásom Antalóczy Zoltán 3,150 Ft 2 835 Ft
A vén diák Kosáryné Réz Lola 1,900 Ft 1 710 Ft
Egy ifjú természettudós történetei David Attenborough 4,950 Ft 4 455 Ft
Társadalmi viselkedéstan X.kötet Fiatal felnőttkor Kulturált viselkedéssel a jobb életminőségért. Drexlerné Stanchich Ilona 1,800 Ft 1 620 Ft
Csodás álmok jönnek Richard Matheson 2,990 Ft 2 691 Ft
Titkok és szenvedélyek Shannon Winslow 2,990 Ft 2 691 Ft
Omladozó téveszmék Nagy Ervin 2,800 Ft 2 520 Ft
Utolsó kísérlet - Híradás a föld állapotáról Végh László - Szám Dorottya - Hetesi Zsolt 3,800 Ft 3 420 Ft
Martin Scorsese gyűjtemény - 5 DVD Martin Scorsese 9,990 Ft 8 991 Ft
Mary Poppins DVD Díszdoboz 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^