Újdonság

B. Szabó János - A középkor magyarországi könnyűlovassága

A középkor magyarországi könnyűlovassága

B. Szabó János

X-XVI.század

Könyv
Attraktor kiadó, 2017
350 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155601514
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
B. Szabó János - A középkor magyarországi könnyűlovassága
B. Szabó János - A tatárjárás
B. Szabó János - A középkor magyarországi könnyűlovassága
B. Szabó János - A tatárjárás
B. Szabó János - A középkor magyarországi könnyűlovassága
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Akár kimondva, akár kimondatlanul, abban számos hazai kutató egyetértett, hogy sok korábbi és későbbi népnek a fegyverzete, taktikája hasonló volt a honfoglaló magyarokéhoz, sőt némelyek szerint kifejezetten azonos volt azzal.

A hagyományosnak számító filológusi vagy régészeti megközelítés mellett érdemesnek tűnt tehát egy másik irányból, a történeti párhuzamok felől is alaposabban megvizsgálni a középkori magyar lovasság hadviselését.”

„Jelen munka pedig már arra is rámutat, hogy egyes korábbi véleményekkel szemben a hagyományos íjász könnyűlovasság jelenlétével egészen a XVI. század elejéig számolni kell Magyarországon...”
*
TARTALOM:

• „Ez volna tehát a tér, … melyben nemzetünk otthon volt, mellyel midőn rombolt, alkotott”
• Levélváltás West Pointtal
• A XIX. századi magyar nemzetépítés szolgálatában
• A tudományos kezdetek
• Hitelességi válság a századfordulón
• A gyökerek keresése: a két világháború közötti időszak
• A marxizmus „diadalától” a régészet dominanciájáig
• Nehéz lovas? Könnyű lovas? – Kortárs írók a kalandozók fegyverzetéről, harcmódjáról
• VI. Bölcs Leó bizánci császár tudósítása a régészet szemszögéből
• A lándzsavívás tudománya: az ulánusok steppei gyökerei
• Mi mindenre jó a páncél?
• Regino prümi apát műve és a honfoglalók páncélja, sisakja és íja
• Ismeretlenül is ismerős: a kalandozók íja
• Milyen is lehetett a „brit taktika” a IX–X. században? – néhány szó a nyugat-európai ellenfelekről

• Az Árpád-kor csatái steppei tükörben
• Mit tudhatunk valójában a lovasíjászok taktikájáról? – a mongolok, mamelukok és bizánciak példái
• A steppei népek lovassága nyílt csatákban
• A közép-ázsiai törökök taktikája
• A kelet-európai steppe taktikája a bizánci irodalomban
• A mongolok taktikája a XIII. században
• A „kalandozások” és a keresztény királyság korának csatáiról
• Mindenképpen „nyugatiak”-e a keresztény magyar királyság hadvezéreinek taktikai mintái? – Zimony (1167), Muhi (1241)
• Elképzelhető-e valamiféle folyamatosság? Brenta-folyó (899), Kroisenbrunn (1260) – Augsburg (955), Dürnkrut (1278)
• Eltűnt-e a középkorban a magyar etnikumú könnyűlovasság Magyarországról?
• Przemyśl (1099): „elfelejtődött-e” a hagyományos könnyűlovas taktika?
• Maradhat-e változatlan a taktika, ha a fegyverzet változik? – az Árpád-kori lovassági fegyverzet és a taktika összefüggései
• Elfeledett steppei betelepülők
• Lehetnek-e egyáltalán etnikum vagy modernitás „markerek” önmagukban a szablyák vagy kardok?
• A magyarországi könnyűlovasság a XIII–XIV. századi elbeszélő forrásokban

A könnyűlovasság átalakulása a XV. században

• A huszárság térnyerése
• Zsigmond király lovassága
• Szpáhik, huszárok, sztradióták, avagy mitől is huszár a huszár?
• A magyarországi huszárság balkáni gyökerei
• Lehet-e helye rablóknak a nemzeti mitológiában? – a huszárság feladatköre

Az új típusú könnyűlovasság a XVI. században

• A könnyűlovasság helye és szerepe a Jagelló-korban
• Az új típusú könnyűlovasság alkalmazása a mohácsi csatában (1526)
• A könnyűlovasság helye a mohácsi magyar csatarendben
• A magyar könnyűlovasság tevékenysége a mohácsi csatában
• Továbbélő középkor: a magyar lovasság fejlődési útja az oszmán hódoltság korában
• Az utolsó magyar udvari huszárok: Ferdinánd király hazai lovassága a schmalkaldeni háborúban (1546–1547) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Ősmagyar hagyományaink Badiny Jós Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet H. Tóth István 990 Ft 891 Ft
Az államiság megőrzése 3,200 Ft 2 880 Ft
Rendszerváltás 8,980 Ft 8 082 Ft
Válás és ami körülötte van Vekerdy Tamás 2,900 Ft 2 610 Ft
Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára Darkó Jenő 2,800 Ft 2 520 Ft
Magyarország a háborúban Cecil D. Eby 3,500 Ft 3 150 Ft
A görög-római hadművészet fejlődése Kertész István 5,400 Ft 4 860 Ft
1956 Kezében szabadság 1,956 Ft 1 761 Ft
Ellenségből Ellenzék FIDESZ Modor Ádám 3,000 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^