Újdonság

Kovács Gergely - Szentek és boldogok igazolt csodái

Szentek és boldogok igazolt csodái

Kovács Gergely

Könyv
Mindszenty Alapítvány kiadó, 2017
192 oldal, Puha kötésű ragasztott egyéb nagy méret
ISBN 9786158001144
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Kovács Gergely - Fogadd a koronát!
Kovács Gergely - Szentek és boldogok igazolt csodái
Kovács Gergely - Isten embere
Kovács Gergely - Fogadd a koronát!
Kovács Gergely - Szentek és boldogok igazolt csodái
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
„Akik hisznek a csodákban, azért teszik, mert megtapasztalták, akik nem, csak azért, mert ellenkezik a véleményükkel. A leghihetőbb a csodákban az, hogy tényleg megtörténnek.
(Gilbert Keith Chesterton)
*
„Akik hisznek, azokat jelek fogják kísérni… Az Úr (az ő) tanításukat csodákkal hitelesítette.”
(Mk 16,15-20)
*
Ennek a könyvnek pont ez a témája: az Isten csodákkal igazolja a benne hívőket.

Amikor az Olvasó kézbe veszi Kovács Gergely nagy hozzáértéssel megírt könyvét, kísértést érezhet arra, hogy átugorva a könyv elején lévő részeket és egyből nekiálljon a csodák olvasásának. Mert a könyv „szíve” csakugyan húsz csoda pontos és részletes leírása.

„Akit érdekel ez a téma, akár mint hívő, akár mint gyanakvó, ezekre kíváncsi leginkább. Mégis azt javaslom, hogy az olvasást az első két fejezettel kezdje. E könyv remélhetőleg sokaknak lehetővé teszi majd, hogy hitükben és vallásos életükben megerősödjenek, és bátran merjenek isteni segítséget kérve imáikban megszólítani olyanokat, akik a megdicsőült egyház tagjai, és közbenjárnak értünk”.
*
Emberlétünk kezdete óta izgat minket mindaz, ami új, soha nem látott, rejtélyes vagy különleges. Az ember nyitott mindenre, ami meghaladja jelenlegi tudását, eddigi tapasztalatait. Ez a művészet, a hit és a tudomány, égi és földi kapcsolataink, egész emberlétünk egyik legfontosabb mozgatórugója.

*
Ez a könyv nem a kételkedőket akarja meggyőzni, és nem is azokat, akiket a hiszékenység vezérel. „Azokhoz szól, akik szeretik felfedezni a folyamatosan változó világot, az emberi lélek határtalan mélységeit és lehetőségeit, hogy megerősítse őket életfelfogásukban, mely szerint nyitott szívvel élni jó”.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

AJÁNLÁS - AZ OLVASÓHOZ
Képzelet vagy valóság - mik azok a csodák?
(A csodák mibenléte - A csodák zsidó-keresztény tapasztalata - A csodák keresztény értelmezése - Csodákra épülő szokások és hagyományok)

Évezredes gyakorlat - a csodák vizsgálata:
(A csodák vizsgálatának története - A csodák vizsgálatának gyakorlata)

Hivatalosan elismert csodák:
(A semmiből nőtt fogsor - Sokkal több, mint plasztikai műtét - Életmentő fénysugár - Kettő az egyben - Több mint ünnepi hálaadás - Egy láthatatlan kéz - Halálos gázolás horzsolások nélkül - Amiről még Leonardo sem álmodott - Egyedülálló génterápia - A tenger lányának feltámasztása - Amikor négy tonna is csak pehelysúly - Fejjel a betonba - Isteni pirulák - Fürdőszoba villámhárítóval - Eltévedt golyó, gyógyító imádság - Méhen belüli operáció - Ez a csoda fejben dőlt el - Különös szilveszter - Álomból valóság - Áldott állapot magzatvíz nélkül)

ZÁRSZÓ - FÜGGELÉK:
- A csodák vizsgálatának lefolytatása (A csodák helyi kivizsgálása, a csodák római vizsgálata)
AJÁNLOTT IRODALOM - A KÖTETBEN SZEREPLŐ KÖZBENJÁRÓK A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Csodák csodája Czakó Gábor 2,730 Ft 2 457 Ft
Jó munka Howard Gardner - Csíkszentmihályi Mihály - William Damon 3,600 Ft 3 240 Ft
Az édes élet DVD Federico Fellini 3,800 Ft 3 420 Ft
Kostérítő Harsányi Ildikó 2,980 Ft 2 682 Ft
Megismerés és halál Rudolf Steiner 1,800 Ft 1 620 Ft
Bhagavad Gítá avagy a harcos kaszt Testamentuma V-XVIII. párbeszéd Atakám 2,500 Ft 2 250 Ft
Magad, uram Fa Nándor 3,999 Ft 3 600 Ft
Szkíta-hun régmúltból székely-magyar jövendő Obrusánszky Borbála 2,100 Ft 1 890 Ft
Illik tudnom, mert magyar vagyok Mátyás Szabolcs 2,700 Ft 2 430 Ft
A magyar Jézus és eltitkolt tanításai Bíró Lajos 5,990 Ft 5 391 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^