Újdonság

Összeesküvés elméletek sorozat - Jézus titkos aktái

Jézus titkos aktái

Összeesküvés elméletek sorozat

Összeesküvés elméletek sorozat 15. - MÁR CSAK KÖNYVESHÁZUNKBAN KAPHATÓ!

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2017
160 oldal, Puha kötésű ragasztott B6 méret
ISBN 9786155647444
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Összeesküvés elméletek sorozat - Világhódító államterrorizmus
Összeesküvés elméletek sorozat - A globális egészségmaffia
Összeesküvés elméletek sorozat - Titkos társaságok fogságában
Összeesküvés elméletek sorozat - Reptiliánok, hüllőemberek
Összeesküvés elméletek sorozat - A Mátrix fogságában
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 199 Ft
Internetes ár: 1 199 Ft


Jézus kiléte, cselekedetei, élete és az általa hirdetett hittételek, filozófia egyszerre hitbéli és történészi témakör. Az emberek túlnyomó többsége úgy beszél a Megváltóról, mint kétségtelen módon egy létező személyről, és ez a csodatevő, isteni származású karakter olyannyira beleívódott az emberiség legutolsó, 2000 éves történelmébe, művészetébe, hogy egy megkerülhetetlen jelenséggé változott...

Ha úgy tetszik, az emberiség globális, kollektív tudatalattija elfogadta, hogy egykoron tényleg köztünk járt az Isten gyermeke, aki nem csupán a bámulatos csodáival hívta fel magára a figyelmet, hanem egyedülállónak, kivételesnek tűnő világlátásával, nagyszerű kinyilatkoztatásaival, és egy olyan életvitellel, majd áldozathozatallal, aminek köszönhetően egy merőben új vallás, a kereszténység jöhetett létre.

Akármi lehetett ennek a vallásnak a legfontosabb katalizátora, tény, hogy a kereszténység nélkül jóval sanyarúbb sors várt volna az emberiség nagy részére. Sokunk elemi szükséglete, hogy higgyünk valamiféle feltételen Jóban, valamiben, ami lelki-érzelmi kapaszkodót jelenthet, és reménykedhetünk abban, hogy egyszer egy természetfeletti lény ismét közénk ereszkedik és jobbá teszi a világot.

Sajnos azonban hiába alakult ki egy egész vallás, ami aztán emberek milliárdjait fogta egyetlen, hatalmas szövetségbe, tanította meg őket a legalapvetőbb civilizációs viselkedésnormákra, hozott létre vele együtt egy merőben új erkölcsiséget, a későbbiekben, ennek a 2000 évnek a során rengeteg vért ontottak Jézus nevében és az Ő dicsőségére. A megtért Megváltó a jelek szerint csendben és tétlenül nézte végig a borzalmasabbnál borzalmasabb vérrontásokat, kegyetlen háborúkat. Isten fia megfeszíttette magát a kereszten, hogy mi, közönséges halandók végső bűnbocsánatot nyerhessünk. Magára vállalta bűneinket, még a meg nem születettekét is, mi pedig itt maradva sajnos szemernyit sem változtunk – kivéve, hogy a kereszténység jóvoltából előbb halomra öltünk másokat, aztán egy nehézkes felvilágosodás során és azt követően létrehoztuk az európai civilizációt.

Ugyanakkor az emberiség jelentős hányada nem érzi magát megváltva. Jézus létezésének problematikáját növelik azok az ellentmondások, amik Isten fia életében számos alkalommal előfordulnak, és azt az elsősorban holtbéli és távolról sem tudományos meggyőződést erősítik, hogy Jézus, mint a valódi Isten csodatevő, természetfeletti, emberi testet öltött fia köztünk élt valaha…

Vannak azonban tárgyi bizonyítékok – még akkor is, ha azok hitelességét sokan megkérdőjelezik - a híres torinói lepel, a lándzsa, amivel a római katona Jézust oldalba szúrta míg Ő a kereszten szenvedett, Veronika kendője, amin a Próféta arcmása rajzolódik ki, és még folytathatnánk a sort azokkal a ma már ereklyékként tisztelt tárgyakkal, amik mind-mind igazolják, hogy egyszer közöttünk járt-kelt valamilyen isteni eredetű, magasabb rendű lény.

Számos történelmi leírásban, krónikában említik meg Jézust, mint magától értetődően élő személyt, mindenféle kétség nélkül. A történetírók nem alaptalan legendákat gyártottak, hanem koruk ténylegesen megtörtént eseményeit jegyezték le az utókor számára. Jézus személye kitörölhetetlen nyomot hagyott tehát a történelmünkben, a művészetünkben, a gondolkodásmódunkban.

Azonban Jézus eredetét, cselekedeteit, azok valódi motivációit, kinyilatkoztatásainak tényleges jelentés-tartalmát, a sorsát, végzetét illetően még mindig nagy a homály, az ebből fakadó bizonytalanság és vita. 2000 év elképesztően hosszú idő, de igény van továbbra is egy részletes, jól megismerhető képre az emberi történelem minden bizonnyal legnagyobb hatású alakjáról. Az egykoron közöttünk élt és most valahol, egy magasabb rendű valóságban is élő Jézus történetének seregnyi olyan momentuma van, amit valós rejtélyek, titkok, elhallgatások öveznek.

De ha megismerjük az ezzel kapcsolatos, úgynevezett alternatív-teóriákat, akkor hamar rájövünk… - no nem a teljes igazságra, de arra mindenképpen, hogy Jézus történetével kapcsolatban sok még a bizonytalan, át- és továbbgondolandó tényező…

*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
• A születést kísérő égi csoda;
• Mi volt Nulla előtt?
• Hiányzó évek;
• Aki legyőzte a halált;...
• Jelenések a feltámadás után;
• A keresztfa titokzatos története;
• A halotti lepel misztériuma;
• Kalandozások Indiában?
• A Da Vinci Kód egy fikcióba rejtett teória!
• A Szent Grál valódi jelenléte;
• Így lett Mária Magdolna a Szent Szék áldozata;
• A templomosok öröksége;
• A magyarság és Jézus kapcsolata;
• A gnosztikus iratok;
• A kathar kapcsolat;
• Az isteni vérvonal elmélete;
• A Sion-rend és a Templomos lovagok;
• Árulkodó jelek egy klasszikus festményen;
• A krisztusi vérvonal védelmezői;
• Közel már a Második Eljövetel?
• Barnabás evangéliuma;
• Idegen világok küldötte?
*
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 199 Ft
Internetes ár: 1 199 Ft
Uzsoracivilizáció II. Drábik János 2,999 Ft 2 700 Ft
Olajos akták Posta Imre 2,950 Ft 2 655 Ft
Illuminátus összeesküvés - KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,499 Ft 1 350 Ft
Új világrend az ősidőktől napjainkig - A világelit összeesküvésétől a jövő nemzedékének agymosásáig Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
A pénz istenei F. William Engdahl 4,500 Ft 4 050 Ft
Amerikai diktatúra Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Összeesküvés elméletek - a teljes sorozat Körösztös György 34,772 Ft 31 295 Ft
A negyedik birodalom felemelkedése Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
GMO - A pusztítás magjai F. William Engdahl 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^