Újdonság

Ungváry Krisztián - A szembenézés hiánya

A szembenézés hiánya

Ungváry Krisztián

Felelősségre vonás, iratnyilvánosság és átvilágítás Magyarországon 1990-2017

Könyv
Magánkiadás kiadó, 2017
236 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786150006604
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Ungváry Krisztián - Búvópatakok
Ungváry Krisztián - Budapest ostroma
Ungváry Krisztián - A szembenézés hiánya
Ungváry Krisztián - Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, 1941-1944
Ungváry Krisztián - Tettesek vagy áldozatok?
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 141 Ft
Közel három évtizeddel a magyarországi rendszerváltás után a pártállami múlt feltárása továbbra is a politikai elit és a társadalom egyik legsúlyosabb adósságának számít.

A társadalmi katarzis elmaradásáért azonban csak részben okolható a politikai és gazdasági átmenet békés, konszenzuális jellege: a harmadik magyar köztársaság mindenkori hatalmi elitjének így is módjában állt volna szembenézni a múlttal, biztosítani a pártállami iratok nyilvánosságát, és megnevezni a felelősöket.

A probléma azonban rendre a változó hatalmi érdekek és kicsinyes politikai játszmák fogságába került, s így a társadalmi megtisztulás folyamata helyett a kérdés elsikkadt az egyre-másra kirobbanó közéleti botrányok és az azt követő perek sűrűjében.

UNGVÁRY KRISZTIÁN új kötete (2017) arra tesz kísérletet, hogy felvázolja az információs kárpótlás, az átvilágítás és a kommunista bűnök felelősségre vonása kapcsán kialakuló elképzelések 1989 és 2017 közötti történetét, majd egyfajta illusztráció gyanánt néhány konkrét esettanulmányban is igyekszik érzékeltetni azokat a problémákat, amelyeket az iratnyilvánosság részlegessége és az átvilágítás elmaradása okoz Magyarország közéletében.

A szerző célja, hogy bizonyítsa: a mai magyar politika deficitjei szorosan összefüggnek a múlttal való szembenézés elmaradásával.
*
Ungváry Krisztián az 1956-os Intézet tudományos munkatársa. 2005 és 2008 között a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában tevékenykedett szakértőként, ahol az Emlékezet és Szolidaritás Alapítvány német-magyar-lengyel ügyeiben vett részt. 2005-ben tagja lett a német elűzések elleni központ tudományos tanácsának. A Horthy-rendszer mérlege című akadémiai disszertációjával elnyerte az MTA doktora címet. Érdeklődési területe elsősorban a 20. század politikai és hadtörténete, illetve az emberek viszonya saját történelmükhöz.

*
„A Szembenézés Hiánya” című ezen kiadványt azoknak a társadalmi, politikai kérdésekre nyitott olvasóinknak ajánljuk, akik - az alábbi TARTALOM szerint - szeretnék nyomon követni a múlttal való szembenézés elmaradásának problematikáját...
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
A kommunista bűnök és az áldozatok érdekvédelmi szervezetei

Iratnyilvánosság:
Az iratátadás elhúzása - Az iratok elsüllyesztése

Lusztráció:
A Medgyessy botrány - A Mécs bizottság

Igazságtétel - Felelősségre vonás:
A Kónya-Pető vita

Ügynökbotrányok a rendszerváltástól napjainkig:
Torgyán József borítékja - További ügyek az Antall-kormány regnálása alatt - Horn Gyula és botrányai - A Császárné ügy - Az első Fidesz-kormány emlékezetpolitikája - A Tar Sándor ügy - Az ügynökügyek 2002-től - A Kondor-ügy - A Paskai- és a Szabó-ügy - A Martonyi-ügy - A Kárpáti-ügy - Az egyetlen elvesztett ügynökper - Orbán Viktor hírbe hozásai - Múltfeltárás a Nemzeti Együttműködés Rendszerében - A Biszku-ügy

Esettanulmányok:
A rendszerváltás utáni első szabad országgyűlés és kormányzat hálózati érintettjei:
Tartalmi elemzési kísérlet - Tettesek, áldozatok és jelöltek

Az irodalmi élet „rózsadombi paktuma:”

„Az intézmény vezetése spontaneitást nem engedhet meg” - Kiss László alkotmánybíró és az MSZMP:
A perek - Jelentések, pártvonalak - A „mókamester”

Az információszabadság Hatósága az információszabadság ellen:
Az adatvédelmi biztos tevékenysége - A Kiss László-ügy és Budapest Főváros Levéltárának megbüntetése

A „Máté” fedőnevű bizalmas nyomozás:

A medence sötét oldala:
Kontextus és tudományos kérdés - Személyiségi jogi megjegyzések - Egy végzetes találkozás - A nyomozás megindul - 24 órával később, a Pék-ügy - Fél évvel korábban, a Fényes-ügy - Tágabb kontextus: az FTC - A tárgyalás - Az ítélet - A másodfokú ítélet - Az ítélet után
JEGYZETEK - FELHASZNÁLT IRODALOM A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 141 Ft
Kit ad Isten? Kubik Anna Csókay András Lux Elvira Gera Zoltán Ókovács Szilveszter 2,900 Ft 2 610 Ft
Bűn és büntetlenség - Biszku Béla 2DVD Novák Tamás Skrabski Fruzsina 3,500 Ft 3 150 Ft
Emlékek börtönében David Baldacci 3,990 Ft 3 591 Ft
Új államalapítás 2,990 Ft 2 691 Ft
Polgári gondola Csoóri Sándor, Granasztói György, Kodolányi Gyula 990 Ft 891 Ft
Misztikusokkal és mágusokkal Tibetben Alexandra David-Neel 3,100 Ft 2 790 Ft
Hűtlenség Almási Kitti 2,940 Ft 2 646 Ft
Budapest hősei Phil Casoar - Balázs Eszter 5,995 Ft 5 396 Ft
Hogy nyoma maradjon... Gottwald Péter 3,200 Ft 2 880 Ft
Kineziológia Kim Da Silva - Do-Ri Rydl 2,290 Ft 2 061 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^