Újdonság

Zakar András - Pannóniai kereszténység

Pannóniai kereszténység

Zakar András

Könyv
Kató és Fivére Keresztény Ifjúsági kiadó, 2017
196 oldal, Puha kötésű ragasztott B6 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Zakar András - Pannóniai kereszténység
Zakar András - Teleki Pál halála
Zakar András - Pannóniai kereszténység
Zakar András - Teleki Pál halála
Zakar András - Pannóniai kereszténység
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 520 Ft
„A múltból élünk,
a jelent kell élnünk,
a jövő reményében”

*
„A rómaikori kereszténység folyamatosságáról beszél az a tény, hogy a legtöbb magyarországi román templom Pannóniában maradt meg. Itt elevenen élt a régi emlékszerű hagyományok szellemi légköre.

Péter király pénzein a Pannónia felirat, Szent László első pénzei, címe (pannonok királya), mind arra mutat, hogy a magyar birodalom és a hajdani római provincia azonossága még élő tudat volt akkor.

Nyilvánvalóan sokkal több római épület, templom állott még a tatárjárás előtt, mint most. A híres építész Villard de Honnecourt vázlatkönyvének egy lapja azt tartalmazza, hogy öt különböző mintájú római padlómozaikot látott egy magyarországi templomban. Tehát a szombathelyin kívül (Savaria) máshol is lehettek ilyenek.

Sajnos nem tudtam hozzájutni sok adathoz, különféle körülmények miatt. A rendelkezésemre állókból megpróbáltam felvázolni, mennyire és hol volt keresztény élet Magyarország területén a honfoglalás előtt. A hiányoknak nem vagyok az oka. A vázlatok, képek, térképek, a közel 40 feltárt egyházi épület és a leírt adatok azért valamilyen fogalmat adnak az olvasónak az 1700 éves folyamatos keresztény élet első 600 évéről hazánk területén.”
(Dr. Zakar András)
*
Pannónia és környéke kereszténységének missziójáról kevés az alapvető forrásmű. Ezért annál értékesebb ez a hézagpótló kis kötet, amely részletesen mondja el a történelmi eseményeket, és velük kapcsolatban a hittérítést is. Páratlan és alapos a dokumentációja (korai források, de főleg a keresztény leletanyag...) ismertetése, illusztrálása. Nem hallgatja el a világi hatalmasságok hódító, de egyúttal sokszor térítő törekvéseit és az egyházi túlkapásokat sem.

Külön hangsúlyt kap a római és más későbbi kultúrák sok értékének fennmaradása, ezek keveredése, egymásrahatása, elterjedése, együttélése. „A hazát kereső magyarságra erősen hatottak a keleti (bizánci) kereszténységgel való találkozások, és az itt élő keresztény népek, hogy a kereszténységet viszonylag gyorsan és könnyen fogadtuk be, jóllehet voltak pogány ellenállások is, de ezek inkább politikai hátterűek voltak.”

„A Múlt Igaz Megismerése Vigyen El Bennünket az Európai és a Magyar Kereszténység Gyökeréig!”

*
Dr. Zakar András szerző (Margitta, /ma Bihar megye, Románia/ 1912. jan 30. - Székesfehérvár, 1986. márc 31.) mérnök, áldozópap. A Mindszenty-perben III. rendű vádlottként 6 évi fegyházra, 10 évi hivatalvesztésre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. 1970-ben addig egyetlen papként rehabilitálták, azután Budapesten lett segédlelkész. Nyelvészettel, magyar történelemmel és teológiával foglalkozott. Jelentős egyezést tapasztalt a sumér ékírás és a magyar rovás között. Több nyelven 14 műve jelent meg...

*
A „Pannóniai Kereszténység” című ezen kiadványt - az 1969-ben befejezett kézirat alapján, az alábbi TARTALOM szerint - a magyarországi kereszténység története iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, érzékelve azt a folyamatot, amelyben „testvérként folyhatott össze az a népesség, amely a Kárpát-medencében geopolitikailag is közös sorsot vállalt.”
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
• Magyarország területe, lakossága és a római hódítás;
• A kereszténység elterjedése Pannóniában;
• Pannónia kereszténysége a IV. században:
- A.) A Borostyánút vonala
- B.) A keleti főútvonal
- C.) A Duna melletti hadiút
- D.) A belső vidék

• A kereszténység helyzete a hun és a gót uralom alatt;
• Az avarok és a kereszténység;
- A.) Aromanizált keresztény népmaradványok
- B.) A gepidák
- C.) A bizánci kapcsolatok
- D.) Bajor térítés
- E.) Nagy Károly hadjáratai

• Német és görög térítés
UTÓSZÓ
PANNÓNIA SZENTJEI - Ajánlás - Felhasznált irodalom - Latin helynevek - Egyházi épületek Pannóniában A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 520 Ft
Naplóm 1944-1947 P. Király Kelemen OFM 4,000 Ft 3 600 Ft
Oroszország és Európa 3,880 Ft 3 492 Ft
Szent István király élete Dr. Karácsonyi János 2,450 Ft 2 205 Ft
Oroszország és Európa 3,880 Ft 3 492 Ft
Dicsértessék a butaság Darvasi László 2,400 Ft 2 160 Ft
Kolbrin Biblia Arany László 9,990 Ft 8 991 Ft
Ideológia, kritika, posztmarxizmus Kiss Viktor 2,400 Ft 2 160 Ft
A megbélyegzés hatalma Földesi Margit Szerencsés Károly 4,200 Ft 3 780 Ft
Rajongók voltunk Hartay Csaba 3,999 Ft 3 600 Ft
A vörös sárkány Thomas Harris 3,690 Ft 3 321 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^