Irodalom

Tóth László - Hontalanok

Hontalanok

Tóth László

Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéhez 1945-1948/1949

Könyv
Kalligram kiadó, 2014
696 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9788081016547
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Tóth László - Hontalanok
Tóth László - Ez Magyarország - melós szemmel -
Tóth László - Hontalanok
Tóth László - Ez Magyarország - melós szemmel -
Tóth László - Hontalanok
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Ez a dokumentumgyűjtemény egyetlen kötetben tárja most elénk a csehszlovákiai magyarság 1945-48-as tragikus történetének vonatkozó emlékirat-, napló-, dokumentum-, levél- és szépirodalmi anyagának legjelentősebb és legjellegzetesebb anyagait.

Szerzői szinte egészében leképezik az akkori csehszlovákiai magyar népesség szerkezetét.

*
A „Hontalanok” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik - az alábbi TARTALOM szerint - szeretnének mélyebb kontextusban is ismerkedni az 1945-1948 közötti esztendők (cseh)szlovákiai magyarságának történetével, amely egyik legsúlyosabb, traumáiban és hatásaiban máig élő, sok szempontból még ma is feldolgozatlan időszakunk.

(Kétségtelen tény, hogy a korabeli eseményekről az 1989-1990-es társadalmi fordulatig csak felületes tudásunk lehetett...)
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ helyett

I. Három emlékirat:
• Szalatnai Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1918 és 1938 között (1946. május);
• Peéry Rezső: Hét sovány esztendő gazdag termése (1946. február?)
• Fábry Zoltán: a vádlott megszólal (Stósz, 1946. május 1.)

II. Versek, dalok, (magán)levelek, szépprózai írások (tárca, napló, esszé), szentbeszédek;

III. Kisebb emlékiratok és egyéb iratok:

IV. Fábry Zoltán: Üresjárat:
• Naplórészlet;

V. Üzenet:

VI. Utószó:
• Utószó helyett - Helyzetkép a szlovákiai magyarokról 1945-1948/1949, avagy Adalékok és szempontok a „hontalanság éveinek” csehszlovákiai magyar önvédelmi küzdelmeihez és írásbeliségéhez;

FÜGGELÉK:
Jegyzetek - Felhasznált és ajánlott irodalom - Ritkábban használt magyar, illetve idegen nyelvű rövidítések - A kötetben előforduló cseh, szlovák és német szavak és kifejezések - Névmutató és -magyarázatok - helységnévmutató és -szótár A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Ellenállás Feldmár András 2,900 Ft 2 610 Ft
1989 - A kommunista diktatúra végnapjai Közép- és Kelet-Európában Adam Burakowski - Aleksander Gubrynowicz - Pawel Ukielski 3,590 Ft 3 231 Ft
A személyiség ereje Sylvia Löhken 3,600 Ft 3 240 Ft
Sorsregény Helméczy Mátyás 2,400 Ft 2 160 Ft
Nyelv és szabadság Schmidt Mária 3,500 Ft 3 150 Ft
Wide is Danube Lovász Irén 4,500 Ft 4 050 Ft
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Az Időkód I-II. a két kötet együtt Berta Tibor 7,990 Ft 7 191 Ft
Virágos Kalotaszeg Kútvölgyi Mihály 3,990 Ft 3 591 Ft
Az altaji népek ősvallása tekintettel a magyar ősvallásra Csengery Antal 1,900 Ft 1 710 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^