Újdonság

Bárdi Nándor és Éger György szerk. - Magyarok Romániában 1990-2015

Magyarok Romániában 1990-2015

Bárdi Nándor és Éger György szerk.

Tanulmányok az erdélyi magyarságról

Könyv
LHarmattan kiadó, 2017
436 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789634143574
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bárdi Nándor és Éger György szerk. - Magyarok Romániában 1990-2015
Bárdi Nándor és Éger György szerk. - Magyarok Romániában 1990-2015
Bárdi Nándor és Éger György szerk. - Magyarok Romániában 1990-2015
Bárdi Nándor és Éger György szerk. - Magyarok Romániában 1990-2015
Bárdi Nándor és Éger György szerk. - Magyarok Romániában 1990-2015
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 490 Ft
Internetes ár: 4 041 Ft
Ez a kötet az erdélyi magyarság utóbbi negyedszázadának demográfiai, társadalmi, nyelvhasználati, oktatási, jogi, politikai, vallási, valamint médiaviszonyait elemzi, egy 1918-1989 közti történeti áttekintéssel kiegészítve.

A helyzetképen túl a tanulmánykötet központi kérdése a magyarok Románián belüli integrációjának kerete és a kisebbségi közösség ehhez való viszonya.

„Könyvünk nem szenvedés- vagy hanyatlástörténet, hanem a meghatározó adottságokat és folyamatokat akarjuk a kor tudományosságának szintjén értelmezni. Egy olyan közösséget szeretnénk bemutatni, amelyik az elmúlt évszázad, különösen az utóbbi 25 év változó romániai, magyar-román és tágabb regionális, nemzetközi viszonyai között adottságaival és forrásaival keresi a helyét. Ebben pedig meghatározó az elitek és az intézményes keretek szerepe”.

A kötet szerzői jórészt a kolozsvári és a budapesti kisebbségkutató intézetek munkatársai.

*
A „Magyarok Romániában 1990-2015” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék mélyebb kontextusban is megismerni az erdélyi magyarsággal kapcsolatos - alábbi TARTALOM szerinti - tanulmányokat, a határon túli magyar közösségek társadalmi-politikai viszonyait.

A könyv olvasói célcsoportja: a felsőoktatásban résztvevők mellett a politikai döntéshozók, a középiskolai tanárok, és természetesen a téma iránti érdeklődők.

Ez a kötet az utóbbi 25 évben a romániai magyarságra vonatkozó történeti-társadalmi-politikai kutatások szintézisére törekedett. A kisebbségi közösséget mint társadalmi önszerveződést tárgyalja, szélesebb történeti keretben, illetve Románia és Erdély társadalmi-politikai viszonyaiban értelmezve.
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
• Románia magyarságpolitikája 1918-1989 (Bárdi Nándor);
• Demográfiai és társadalmi makrofolyamatok (Kiss Tamás);
• Nyelvismeret, nyelvi jogok és nyelvhasználat (Horváth István);
• Jogi keretek (Fábián Gyula);
• Erdélyi magyarok: kisebbség, politikai közösség vagy diaszpóra (Kiss Tamás, Toró Tibor, Székely István Gergő);
• Oktatásügy (Papp Z. Attila, Márton János);
• Nyilvánosság és médiafogyasztás (Magyar Tivadar - Kiss Tamás); A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 490 Ft
Internetes ár: 4 041 Ft
A történészcéh alkonya Illik Péter 4,200 Ft 3 780 Ft
János nevében Martin C. Putna 3,000 Ft 2 700 Ft
Szép vagy, gyönyörű vagy Simon Sarolta -Ternai András 2,600 Ft 2 340 Ft
Szövegértési feladatok Forgács Róbert - Kertész Rita 990 Ft 891 Ft
Assisi Szent Ferenc bölcsességei Assisi Szent Ferenc 2,490 Ft 2 241 Ft
Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet H. Tóth István 990 Ft 891 Ft
Az elittől a nómenklatúráig Huszár Tibor 1,600 Ft 1 440 Ft
Fa-teszt Karl Koch 4,100 Ft 3 690 Ft
Az összmagyar eszme Bartis Ferenc 2,800 Ft 2 520 Ft
Az elsikkasztott magyar paradicsom Dr. literáti Vágó Pál 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^