A Pénteken feladott küldeményeket a GLS Szombaton kézbesíti!

Újdonság

Kiss Jenő és Pusztai Ferenc - A magyar nyelvtörténet kézikönyve

A magyar nyelvtörténet kézikönyve

Kiss Jenő és Pusztai Ferenc

Könyv
Tinta kiadó, 2018
548 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789634091189
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kiss Jenő és Pusztai Ferenc - A magyar nyelvtörténet kézikönyve
Kiss Jenő és Pusztai Ferenc - A magyar nyelvtörténet kézikönyve
Kiss Jenő és Pusztai Ferenc - A magyar nyelvtörténet kézikönyve
Kiss Jenő és Pusztai Ferenc - A magyar nyelvtörténet kézikönyve
Kiss Jenő és Pusztai Ferenc - A magyar nyelvtörténet kézikönyve
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 990 Ft
Internetes ár: 5 942 Ft
Nemzeti kultúránk legfőbb hordozója a magyar nyelv. Több évezredes története sokakat érdekel.

„A magyar nyelvtörténet kézikönyve” közérthető módon foglalja össze az eddigi vizsgálatok megállapításait, kiegészítve a legújabb kutatások eredményeivel.

A kötet a magyar nyelv három és fél ezer éves történetét az alábbi öt nagy korszakra bontva tárgyalja: ősmagyar kor; ómagyar kor; középmagyar kor; újmagyar kor és az újabb magyar kor.

A kézikönyvben az elméleti kérdések felvetése (a nyelvi változás mikéntje, a változás és a nyelvtörténet kapcsolatának mibenléte) és tisztázása után az érdeklődők részletes képet kapnak a legfontosabb magyar nyelvemlékekről, valamint a magyar helyesírás és hangjelölés történetéről.

A magyar nyelv történetét az alábbi nagy fejezetekre bontva mutatják be a szerzők:

• Nyelvtantörténet: hangtörténet, morfématörténet, szófajtörténet, mondattörténet, szövegtörténet.

• Lexikatörténet: szókészlettörténet, szójelentés-történet, tulajdonnév-történet.

• Nyelvváltozat-történet: nyelvjárástörténet, szaknyelvtörténet, köznyelvtörténet.

A korábbi nyelvtörténeti munkákhoz képest újdonság a magyar nyelvközösség történetének bemutatása történeti-művelődéstörténeti áttekintésben, tárgyalva a Kárpát-medence etnikai változását is.

A Mellékletben kapott helyet a Nyelvtörténeti szakszó-tár, a Bibliográfia és a Tárgymutató. A kötet végén 30 színes tábla, térkép található.

A magyar nyelvtörténet kézikönyvének szerves előzménye a szerzőgárdától 2003-ban megjelent „Magyar nyelvtörténet” című monográfia. Az előzményhez képest a jelen kötet új szerkezetű, és annak ellenére, hogy kisebb terjedelmű, több új részt is tartalmaz. Új fejezet ismerteti a nyelvemlékeket és a tulajdonnevek történetét, s ugyancsak újak a nyelvjárások, a szaknyelvek és a köznyelv történetét tárgyaló fejezetek.

A magyar nyelvtörténet ezen kézikönyvének legtöbb szerzője mögött több évtizedes nyelvtörténeti kutatási tapasztalat és egyetemi oktatómunka áll. A kötet széles szakmai összefogás eredményeképpen született meg.

*
„A Magyar Nyelvtörténet Kézikönyve” című ezen kiadvány, mint címe is mutatja, egyrészről kézikönyv, amelyben a magyar nyelv történetének egy-egy felvetődő kérdésére szakszerű eligazító feleletet kap az érdeklődő, másrészről érdekfeszítő olvasmány, mely a magyar nyelv történetét mozgató nyelvi változásokat mutatja be. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 990 Ft
Internetes ár: 5 942 Ft
Az eutanázia és a túlbuzgó gyógyítás problémája Dr. Hámori Antal 2,500 Ft 2 250 Ft
Válaszutak 3,400 Ft 3 060 Ft
A Magyar Korona könyve Kozsdi Tamás 3,990 Ft 3 591 Ft
Székely ízek 1,990 Ft 1 791 Ft
Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet H. Tóth István 990 Ft 891 Ft
Magyar nagyasszonyok 1,500 Ft 1 350 Ft
Gyepű Czakó Gábor 2,690 Ft 2 421 Ft
Egészpályás letámadás Koós Levente 4,290 Ft 3 861 Ft
Visegrádi esték Féja Géza 2,990 Ft 2 691 Ft
Vörös vírus Bokor Imre 1,200 Ft 1 080 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^