A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn (Ma) kézbesíti!

Újdonság

Dr. Schláth János - Eltékozolt örökség...

Eltékozolt örökség...

Dr. Schláth János

Szemelvények a magyar tengerhajózás történetéből

Könyv
Magánkiadás kiadó, 2017
616 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789631259414
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Schláth János - Eltékozolt örökség...
Dr. Schláth János - Eltékozolt örökség...
Dr. Schláth János - Eltékozolt örökség...
Dr. Schláth János - Eltékozolt örökség...
Dr. Schláth János - Eltékozolt örökség...
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 600 Ft
Internetes ár: 8 160 Ft
A könyv a magyar tengerhajózás legújabb kori történetét írja le, egészen 2004-ig, amikor is a magyar tengerjáró teherhajó flotta szőrén-szálán eltűnt! Békeidőben…!

Nem, ez nem Rejtő könyv, amiben végül Fülig Jimmy kideríti az igazságot. Ez a mai magyar valóság! A rendszerváltást követően egy egész iparág tűnt el a magyar gazdaságból, hajógyártással, hivatallal, képzéssel, szakemberekkel, szaktudással, infrastruktúrával, nemzetközi kapcsolatokkal, ingó és ingatlan vagyontárgyakkal… mindennel!

• Hogyan történhetett ez?

Ezt írja le a hosszújáratú tengerészkapitány szerző kíméletlen pontossággal… és keserűséggel.

„Írásom nem vádirat! Az érintettek nevét nem említem. A helyenként említett valóságos nevekre csupán akkor hivatkoztam, ha újságcikkben nyilvánosan vállalt véleményüket idéztem, vagy tetteik kiemelkedően jó vagy rossz következménye miatt ezt szükségesnek ítéltem.

Amennyiben a tengerhajózás kivégzéséről szóló írásaim elmarasztaló hangja és ezzel kapcsolatos véleményem bárkit is sértene, nem kérek bocsánatot. Azért amit elkövettek, sajnos nem kellett bíróság előtt felelniük. Számoljanak el saját lelkiismeretükkel - ha rendelkeznek ilyen felesleges kellékkel, és képesek rá: 240 év erőfeszítéseinek eredményeit pusztították el”.

(Dr. Schláth János)
*
Részletek a TARTALOM-ból:

ELŐSZÓ

I. rész: Tengerész-koktél;
Az első „behajózás” - Balatoni előfutam - Tengerész-szerelem - Tengerész-szilveszter - Alexandria - Egy fő személyzet a nyílt tengeren eltűnt - Magyar tengerész idegen lobogó alatt...

II. rész: Eltékozolt örökség;
Bermuda háromszög magyar módra - Eltékozolt örökség - Néhány szó a hajózással kapcsolatos infrastrukturális létesítmények és szervezetek, cégek sorsáról (Óbudai Hajógyár, Ganz Hajógyár...) - Vízgazdálkodás, vízi szállítás jelene és jövője Magyarországon...

III. rész: Szemelvények a tengerhajózás múltjából:
Mit jelentett a magyar tengerhajózásnak Fiume? - Feljegyzések a Fiumei Magyar Királyi Tengerészeti Akadémia végnapjairól - Fiumei tengerészek magyar lobogó alatt - Az I. világháború után magyar lobogó alatt hajózó korábbi haditengerészek és más, Fiuméban képesítést szerzett tengerészek jegyzéke - Tengeren, szolgálat közben elhunyt magyar kereskedelmi tengerészek listája - Az m/s „Béke” tengeri hajó pusztulása...

IV. rész: Epilógus:
Bűnhődj hűségedért... - Politikailag megbízhatatlan - Társadalmi amnézia? Nem értem... - Még egy szó a hajózásról...

V. rész: Mellékletek:
1. A magyar lobogó alatt lajstromozott tengeri kereskedelmi hajók jegyzéke 1922-2004-ig;
2. A rendszerváltást követő hajóeladások...;
3. Az 1922-2004 között magyar lobogó alatt lajstromozott tengeri hajók tulajdonosainak jegyzéke;
4. Magyar tengeri hajók, egyes hajótípusok fényképe, pecsétje;
5. Elfelejtett szavak (Magyar belvízi hajós- és tengerész szleng szavai, kifejezések, szómagyarázatok... munkanyelv, munkazsargon);
6. Tengerészeti hatóságnál nyilvántartott tengerészek jegyzéke;
7. Ferencz császár 1800. évi pátense (eredeti latin szöveg és fordítása);
8. Ferencz császár 1807. évi pátense (eredeti latin szöveg és fordítása);
9. s/s „Vinka” tengeri hajóra 1879. május 31-én kelt hajózási engedély magyarra fordított szövegének másolata;
10. Táblák jegyzéke;
FELHASZNÁLT IRODALOM A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 600 Ft
Internetes ár: 8 160 Ft
A magyar Gulágok világa Orbán Éva 3,990 Ft 3 591 Ft
A magyar történelem vezérfonala Vattay Ferenc 1,400 Ft 1 260 Ft
Torockó és környéke régi képeslapokon 2. Balázs D. Attila 1,890 Ft 1 701 Ft
Spitfire-ök, Thunderboltok és meleg sör ANTIKVÁR Philip D. Caine 2,000 Ft 1 800 Ft
Magyar élet Erdélyben Szigeti Gábor szerk. 3,600 Ft 3 240 Ft
Regények és nagyobb elbeszélések 6. - Krúdy Gyula összegyűjtött művei 10. Krúdy Gyula 2,990 Ft 2 691 Ft
Az etruszk-magyar aranylemezek titka Színia Bodnár Erika 2,990 Ft 2 691 Ft
Az Esterházy-örökség - 17. századi olasz rajzok Czére Andrea 3,500 Ft 3 150 Ft
Enki elveszett könyve Zecharia Sitchin 5,990 Ft 5 391 Ft
Blue Book Projekt Brad Steiger 5,500 Ft 4 950 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^