Újdonság

Összeesküvés elméletek sorozat - A Vatikán hamis prófétái

A Vatikán hamis prófétái

Összeesküvés elméletek sorozat

Összeesküvés elméletek sorozat 19. - MÁR CSAK KÖNYVESHÁZUNKBAN KAPHATÓ!

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2018
160 oldal, Puha kötésű ragasztott B6 méret
ISBN 9786155647666
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Összeesküvés elméletek sorozat - Amerikai diktatúra
Összeesküvés elméletek sorozat - Jézus titkos aktái
Összeesküvés elméletek sorozat - Globális agymosás
Összeesküvés elméletek sorozat - Az okkult VRIL társaság és a náci UFO-k rejtélye
Összeesküvés elméletek sorozat - A Vatikán megdöbbentő titkai
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 199 Ft
Internetes ár: 1 199 Ft


A Vatikán, mint a katolikus vallás központja, gyakorlatilag intézményesítette a hitet és a hitrendszert. Ennek középpontjába állította Istent és Jézust, a mindenkori pápát pedig tévedhetetlenséggel ruházta fel.

Ennek az alig fél négyzetkilométer kiterjedésű városállamnak egykoron elképesztő befolyása volt a világ eseményeire, vagyis történelemformáló ereje elvitathatatlan.

Korunkra a katolikus-keresztény vallás a maga klasszikus formájában egyértelműen háttérbe szorult. Hiszen az emberek a tudomány és technika fejlődésével világiasabbá váltak. Ennek eredményeként a Vatikán befolyása mintha jelentősen csökkent volna, azonban tudható, hogy a színfalak mögött a mindenkori pápa továbbra is igen jelentős nyomást képes kifejteni államfőkre, királyokra, egész közösségekre, sőt, akár kormányokra is. A közvélekedés szerint ez annak köszönhető, hogy Jézus földi helytartója százmilliós tömegeket tud megmozgatni, ezeknek a véleményét formálni.

Nem elhanyagolható ugyan, de mégsem ez a legfontosabb eszköze a Vatikánnak ahhoz, hogy akaratát képes legyen véghezvinni. A Vatikán ugyanis (sok egyéb mellett) komolyan érdekelt a különböző, nemzetközi pénzügyekben, van saját bankhálózata, számos befektetése (egyebek mellett a fegyvergyártó Beretta is a szent portfólióhoz tartozik), így aztán olyan vagyon felett rendelkezik, amit senki nem hagyhat figyelmen kívül.

Véleményünk szerint a katolikus egyház számos módon furakodott be elvileg szuverén országok döntéshozó testületeibe, vagy tesz azokra igen komoly nyomást, amennyiben úgy látja az érdeke. Egyesek egyfajta, magától Istentől eredeztetett háttérhatalomról is rebesgetnek, jezsuita érintettséggel. Egy dolog biztosnak tűnik: A Vatikánról kialakult-kialakított közkeletű kép, vagyis az, hogy egyfajta tisztán vallási központ, ahol jámbor papok és szentéletű vezetők bújják a Bibliát, valamint buzgón imádkoznak az egyetlen Istenhez, egyszerűen nem felel meg a tényleges valóságnak, majdhogynem teljességgel hamis.

Elképzelhető ugyan, hogy annak idején, amikor a pápai állam létrejött - elsősorban Nagy Konstantinnak köszönhetően -, akkor még valamiféle magasztos cél érdekében ténykedtek a katolikus hit felkent vezetői, azonban ez a missziótudat mostanra tökéletesen eltűnt és helyette nincs más, mint egy szakrális alapokra felépített miniállam, mely becsapja a híveket, tévútra vezeti őket, és mindemellett mintha globális dominanciára is törne. Igen, ez utóbbi kissé viccesen hathat, hiszen a Vatikánnak nincs hadserege, sem olyan gazdasági ereje, ami által az efféle ambíciókat valóra lehetne váltani. (A korábban említett vagyon egészen más célokat szolgál.)

Amennyiben viszont felvetjük annak lehetőségét, hogy a Vatikán nem más, mint a globális háttérhatalmi gépezet egyik ága, sőt, annak fontos része, úgy máris értelmet nyerhet az iménti kijelentés.

A Vatikán az utóbbi időben szemmel látható módon távolodik el eredeti és mindeddig megváltozhatatlannak hitt tanításaitól (dogmától), egyre komolyabban ártja bele magát a napi szintű politikába, vezetőik, főképpen a Pápa megnyilatkozásai visszatetszést, megbotránkozást keltenek világszerte. A szentekről kiderült, hogy nem csak maguk felé hajlik a kezük, de pedofil-botrányok, pénzügyi visszaélések, korrupció, rabszolgatartás (gondoljunk csak a Magdolna mosodákra), gyilkossági ügyekben való esetleges érintettség gyanújára…

Mindezek alaposan megnyirbálták az Egyház tekintélyét, és kétségbe vonhatóvá tették annak tényleges szentségét. Vatikánváros történelme során számos esetben fordult elő, hogy a pápai trónt olyan személyek foglalták el, akik korántsem voltak mondhatók szent életűeknek. Joggal jelenthető ki tehát, hogy a Vatikán rendszeresen otthont adott a „Gonosznak, a hamis prófétáknak”. De először is azt kell tisztáznunk, mit értünk az alatt, hogy ez a bűnös szervezet eltorzította a vallás lényegét!...
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
• 1. Rész: Hamisított hiedelem:
Már a Biblia sem a régi - Megszentelt plágium - Kiátkozott evangéliumok - A Szentszék rabszolgái - Isten meggyalázott gyermekei... - Vatikáni valutajátékok - Modernkori reformáció

• 2. Rész: Fenevadak a pápai trónon:
Celesztin, az együgyű - A démonpápa - A legsötétebb Szentatya - A genderpápa - „Engedjétek hozzám a kisdedeket...” - Hitler kedvenc pápája

• 3. Rész: Az Antikrisztus apostola:
Ferenc Pápa sötét küldetése - Vezércsel, pápaváltás az új idők szellemében - Égi figyelmeztetések - Már megint egy rovott múltú Szentatya... - A keresztényüldözés fakó lovasa - Az Új Világrend prófétája - Eretnekséggel vádolva - A háttérhatalom embere - Az egyház színeváltozása

UTÓSZÓ
*
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 199 Ft
Internetes ár: 1 199 Ft
Déli karácsony Mary Alice Monroe 2,990 Ft 2 691 Ft
Anunnaki csomag - 2 könyv együtt kedvezőbben Zecharia Sitchin - Chris Hardy 11,000 Ft 9 900 Ft
Történelmünk központi titkai Grandpierre K. Endre 3,990 Ft 3 591 Ft
A Mars eltitkolt valósága Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Szűz Mária az ó-szövetségben Dr. Mihályfi Ákos 2,200 Ft 1 980 Ft
Angyalok a Bibliában Kiss Bernadett 1,990 Ft 1 791 Ft
A Haza Szeretet Üzenetei Bába József 2,990 Ft 2 691 Ft
A sorsformáló 9+1 hónap Orosz Katalin - S. Nagy Zita 3,360 Ft 3 024 Ft
Neurofeedback Meike Wiedemann - Kirsten Segler 2,490 Ft 2 241 Ft
Móricz János legendáriumának nyomában Zele Richárd 5,250 Ft 4 725 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^