Újdonság

Összeesküvés elméletek sorozat - A Vatikán hamis prófétái

A Vatikán hamis prófétái

Összeesküvés elméletek sorozat

Összeesküvés elméletek sorozat 19. - ORSZÁGOS MEGJELENÉS: 2018. ÁPR. 15.

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2018
160 oldal, Puha kötésű ragasztott B6 méret
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Összeesküvés elméletek sorozat - Hitler titkos aktái
Összeesküvés elméletek sorozat - A Nagy Testvér figyel
Összeesküvés elméletek sorozat - Globális felmelegedés-ipar
Összeesküvés elméletek sorozat - Elhallgatott történelem
Összeesküvés elméletek sorozat - A Vatikán hamis prófétái
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 199 Ft
Internetes ár: 1 199 Ft
A Vatikán, mint a katolikus vallás központja, gyakorlatilag intézményesítette a hitet és a hitrendszert. Ennek középpontjába állította Istent és Jézust, a mindenkori pápát pedig tévedhetetlenséggel ruházta fel.

Ennek az alig fél négyzetkilométer kiterjedésű városállamnak egykoron elképesztő befolyása volt a világ eseményeire, vagyis történelemformáló ereje elvitathatatlan.

Korunkra a katolikus-keresztény vallás a maga klasszikus formájában egyértelműen háttérbe szorult. Hiszen az emberek a tudomány és technika fejlődésével világiasabbá váltak. Ennek eredményeként a Vatikán befolyása mintha jelentősen csökkent volna, azonban tudható, hogy a színfalak mögött a mindenkori pápa továbbra is igen jelentős nyomást képes kifejteni államfőkre, királyokra, egész közösségekre, sőt, akár kormányokra is. A közvélekedés szerint ez annak köszönhető, hogy Jézus földi helytartója százmilliós tömegeket tud megmozgatni, ezeknek a véleményét formálni.

Nem elhanyagolható ugyan, de mégsem ez a legfontosabb eszköze a Vatikánnak ahhoz, hogy akaratát képes legyen véghezvinni. A Vatikán ugyanis (sok egyéb mellett) komolyan érdekelt a különböző, nemzetközi pénzügyekben, van saját bankhálózata, számos befektetése (egyebek mellett a fegyvergyártó Beretta is a szent portfólióhoz tartozik), így aztán olyan vagyon felett rendelkezik, amit senki nem hagyhat figyelmen kívül.

Véleményünk szerint a katolikus egyház számos módon furakodott be elvileg szuverén országok döntéshozó testületeibe, vagy tesz azokra igen komoly nyomást, amennyiben úgy látja az érdeke. Egyesek egyfajta, magától Istentől eredeztetett háttérhatalomról is rebesgetnek, jezsuita érintettséggel. Egy dolog biztosnak tűnik: A Vatikánról kialakult-kialakított közkeletű kép, vagyis az, hogy egyfajta tisztán vallási központ, ahol jámbor papok és szentéletű vezetők bújják a Bibliát, valamint buzgón imádkoznak az egyetlen Istenhez, egyszerűen nem felel meg a tényleges valóságnak, majdhogynem teljességgel hamis.

Elképzelhető ugyan, hogy annak idején, amikor a pápai állam létrejött - elsősorban Nagy Konstantinnak köszönhetően -, akkor még valamiféle magasztos cél érdekében ténykedtek a katolikus hit felkent vezetői, azonban ez a missziótudat mostanra tökéletesen eltűnt és helyette nincs más, mint egy szakrális alapokra felépített miniállam, mely becsapja a híveket, tévútra vezeti őket, és mindemellett mintha globális dominanciára is törne. Igen, ez utóbbi kissé viccesen hathat, hiszen a Vatikánnak nincs hadserege, sem olyan gazdasági ereje, ami által az efféle ambíciókat valóra lehetne váltani. (A korábban említett vagyon egészen más célokat szolgál.)

Amennyiben viszont felvetjük annak lehetőségét, hogy a Vatikán nem más, mint a globális háttérhatalmi gépezet egyik ága, sőt, annak fontos része, úgy máris értelmet nyerhet az iménti kijelentés.

A Vatikán az utóbbi időben szemmel látható módon távolodik el eredeti és mindeddig megváltozhatatlannak hitt tanításaitól (dogmától), egyre komolyabban ártja bele magát a napi szintű politikába, vezetőik, főképpen a Pápa megnyilatkozásai visszatetszést, megbotránkozást keltenek világszerte. A szentekről kiderült, hogy nem csak maguk felé hajlik a kezük, de pedofil-botrányok, pénzügyi visszaélések, korrupció, rabszolgatartás (gondoljunk csak a Magdolna mosodákra), gyilkossági ügyekben való esetleges érintettség gyanújára…

Mindezek alaposan megnyirbálták az Egyház tekintélyét, és kétségbe vonhatóvá tették annak tényleges szentségét. Vatikánváros történelme során számos esetben fordult elő, hogy a pápai trónt olyan személyek foglalták el, akik korántsem voltak mondhatók szent életűeknek. Joggal jelenthető ki tehát, hogy a Vatikán rendszeresen otthont adott a „Gonosznak, a hamis prófétáknak”. De először is azt kell tisztáznunk, mit értünk az alatt, hogy ez a bűnös szervezet eltorzította a vallás lényegét!...
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
• 1. Rész: Hamisított hiedelem:
Már a Biblia sem a régi - Megszentelt plágium - Kiátkozott evangéliumok - A Szentszék rabszolgái - Isten meggyalázott gyermekei... - Vatikáni valutajátékok - Modernkori reformáció

• 2. Rész: Fenevadak a pápai trónon:
Celesztin, az együgyű - A démonpápa - A legsötétebb Szentatya - A genderpápa - „Engedjétek hozzám a kisdedeket...” - Hitler kedvenc pápája

• 3. Rész: Az Antikrisztus apostola:
Ferenc Pápa sötét küldetése - Vezércsel, pápaváltás az új idők szellemében - Égi figyelmeztetések - Már megint egy rovott múltú Szentatya... - A keresztényüldözés fakó lovasa - Az Új Világrend prófétája - Eretnekséggel vádolva - A háttérhatalom embere - Az egyház színeváltozása

UTÓSZÓ
*
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 199 Ft
Internetes ár: 1 199 Ft
Eltékozolt örökség... Dr. Schláth János 9,600 Ft 8 640 Ft
Cocktail 2,990 Ft 2 691 Ft
Magyarország az atomháború árnyékában Horváth Miklós Kovács Vilmos 9,990 Ft 8 991 Ft
Irodalom, nemzet, harmadik út Görömbei András 3,300 Ft 2 970 Ft
Tiltott történelmünk 1945-1947 Horváth János 987 Ft 889 Ft
Őskutatásunk I. - Vörös Győző védelmében Szatmári István 2,200 Ft 1 980 Ft
A rejtett birodalmak bölcsessége könyv és 44 kártya Colette Baron-Reid 4,440 Ft 3 996 Ft
Magyar conservativ politika Asbóth János 2,800 Ft 2 520 Ft
Veszteségből nyereség, vereségből győzelem Almási Kitti - Bagdy Emőke - Böjte Csaba - Szendi Gábor 1,990 Ft 1 791 Ft
Az új ember Mary Rodwell 5,990 Ft 5 391 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^