Újdonság

Dr. Csánki Dezső - Az új magyar és úgynevezett közös czímerekről

Az új magyar és úgynevezett közös czímerekről

Dr. Csánki Dezső

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2018
30 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9786155242328
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Csánki Dezső - Az új magyar és úgynevezett közös czímerekről
Dr. Csánki Dezső - Az új magyar és úgynevezett közös czímerekről
Dr. Csánki Dezső - Az új magyar és úgynevezett közös czímerekről
Dr. Csánki Dezső - Az új magyar és úgynevezett közös czímerekről
Dr. Csánki Dezső - Az új magyar és úgynevezett közös czímerekről
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
Budapest - Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T. nyomása - 1916.
Megjelent: A Századok 1916. Évf. 1. számában.
*
„Mikor a magyar országos czímernek főleg történelmi és heraldikai alapon való ismertetésébe és egyes részei jelentőségének magyarázatába fogok, a fonalat ott veszem fel, a hol hazánk történetének az 1867. évvel kezdődő alkotmányos korszakában először állapították meg Magyarország czímerét.

Ez 1874 február 9-ikén történt, a mikor is Ő Felsége, mint látszik, az akkori kormány által bizalmasnak tekintett úton, Magyarország czímerét az új állampecsét jóváhagyásával szentesítette”.
*
Részletek az utolsó fejezetből:
„Az új magyar, valamint a közös intézmények használatára szolgáló új czímereket ekként részletesen megismertük. Kétségtelen, hogy az öreg bécsi czímerfestő: Strőbl által tervezett, s a Budapesti Közlöny hivatalos lap 1915. évi november 6-iki 257. számában színjelzés nélkül közzétett közös középcímer, különösen a magyar stíl szempontjából nem felel meg a követelményeknek. Nagyon is csúcsíves formájú. Ezért nyúlt meg feltűnően a Magyar Szent Korona (s hogy a különben is hosszabb osztrák császári koronához alkalmazkodjék), valamint a középpontban túlságosan kicsinyre szabott kis czímer kettős keresztje is.

A heraldika... világosan igyekszik jelezni ama sokszorosan hangoztatott és sok kiontott vérrel megpecsételt álláspontunkat, hogy Magyarország önálló állam, mely semmi más országnak vagy államnak alávetve nincsen.”
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
A bor filozófiája Hamvas Béla 3,500 Ft 3 150 Ft
Az időkód Berta Tibor 4,500 Ft 4 050 Ft
A magyar állam karaktere Orbán Balázs - Szalai Zoltán 4,900 Ft 4 410 Ft
Az Arany Csapat története David Bailey 4,999 Ft 4 500 Ft
Kör-Té-Fa Színia Bodnár Erika 2,990 Ft 2 691 Ft
Idő és Örökkévalóság Ananda K. Coomaraswamy 4,500 Ft 4 050 Ft
Mandala - Képek a tudattalanból C. G. Jung 3,990 Ft 3 591 Ft
Alma a fájától Andrew Solomon 5,999 Ft 5 400 Ft
Ashtar és a földönkívüli kapcsolatok Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
A kereszt: Krisztus ikonja Nagymihályi Géza 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^