Újdonság

Táncsics Mihály - A magyar nyelv

A magyar nyelv

Táncsics Mihály

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2018
72 oldal, Puha kötésű ragasztott B6 méret
ISBN 9786155797132
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Táncsics Mihály - A sajtószabadságról
Táncsics Mihály - A magyar nyelv
Táncsics Mihály - A sajtószabadságról
Táncsics Mihály - A magyar nyelv
Táncsics Mihály - A sajtószabadságról
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 100 Ft
Internetes ár: 1 890 Ft
A kiadás az 1831-es mű reprint változata.
„Ha nagyok akarunk lenni, a józan észt, ha törpék akarunk maradni, a szokást kövessük!”
*
„Hazám, nemzetem, ennek nyelve volt, most is az, és lészen mindenkori foglalatosságom fő tárgya. Minő és minőnek kellene hazánknak, nemzetünknek s nyelvünknek lenni, oly tárgy, melyet csak a szebblelkűek szoktak érteni, azon iparkodni pedig, hogy olyan legyen mind a három, amilyennek lennie kell, legnemesbbek s a szó legvalódibb értelmében hazafiak, de egyszersmind részint léleki, részint fizikai tehetség nem léte miatt legkevesebbek tulajdona” - írja műve előszavában a szerző.
*
Táncsics Mihály (született Mihajlo Stančić, Ácsteszér, 1799. április 21. – Budapest, 1884. június 28.) magyar író, publicista, az első szociális jellegű szemléletet képviselő politikusok egyike.

Jobbágycsaládban született egy Bakony széli falucskában, Ácsteszéren. Szülei telkes gazdák, anyja szlovák, apja horvát származású. Húszéves korában takácsként szabadult Bakonyszombathelyen. Budán tanítóképzőt végzett, majd jogot tanult, miközben nyaranta járta az országot. Jogi tanulmányokat folytatott, de érdeklődése az irodalom és – Horvát István történész, nyelvész hatására – a magyar nyelvészet felé fordult. 1836-tól megjelent irányregényeiben és cikkeiben a polgári átalakulás programját népszerűsítette.

Pesten hamar reformszellemű fiatalok társaságába csöppent (Vajda Péter, Garay János, Kunoss Endre, Horárik János), akik figyelmét a politika felé irányították. Nagy hatással volt rá a francia felvilágosodás irodalma. 1843-ra már kiforrott nézeteit publikálta: a társadalmi változások letéteményesének a polgárságot tartotta. Felvetette a jobbágyság minden váltság nélkül történő megváltásának, a feudális viszonyok forradalom útján történő felszámolásának lehetőségét. 1847-ben elfogták, és sajtóvétség (lásd cenzúra) valamint izgatás vádjával elítélték. Budai börtönéből 1848. március 15-én szabadította ki a pesti nép és a forradalmi ifjúság. A börtönből kiszabadulva olyan kocsiba ültették, amit lovak helyett a hívei húztak...

*
„A Magyar Nyelv” című ezen kiadványt Táncsics Mihály 1831-ben megjelent műve, az akkori szóhasználat, stílus, mondanivaló és helyesírás iránt is érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 100 Ft
Internetes ár: 1 890 Ft
Top 2000 olasz szó Ágnes Bánhidi Agnesoni 2,490 Ft 2 241 Ft
A Dalai Láma felhívása a világhoz Őszentsége a Dalai Láma - Franz Alt 1,600 Ft 1 440 Ft
A gasztronómia füveskönyve Praznovszky Mihály szerk. 2,400 Ft 2 160 Ft
Száz történelmi rege Kővári László 2,100 Ft 1 890 Ft
Ítél a történelem Katona Szabó István 2,800 Ft 2 520 Ft
Scientia Sacra I-II. Hamvas Béla 7,800 Ft 7 020 Ft
Hálózatok bűvöletében Csermely Péter 1,500 Ft 1 350 Ft
Háború a nemzet ellen I-IV. Jelenczki István 6,990 Ft 6 291 Ft
Nem csak a szóból ért az ember Wacha Imre 1,490 Ft 1 341 Ft
Sarepta Hamvas Béla 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^