Újdonság

Szendrey Júlia - Családi levelek

Családi levelek

Szendrey Júlia

Szendrey Júlia élete, pályája és levelezése Szendrey Máriával

Könyv
Szépmíves kiadó, 2018
368 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9786155662584
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szendrey Júlia - Családi levelek
Szendrey Júlia - Családi levelek
Szendrey Júlia - Családi levelek
Szendrey Júlia - Családi levelek
Szendrey Júlia - Családi levelek
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 141 Ft
„Szendrey Júliáról, a mi XIX. századi költőnkről, írónkról, műfordítónkról írni mindig nagy
megtiszteltetés. Azt gondolom, hogy ha ő Franciaországban, Németországban vagy Angliában született volna, a közép-európai romantika alkotói között is felbukkanna a neve”.

Egy kis ország tollforgatójának azonban - tizenöt milliónál nem több ember által beszélt nyelven - rendkívüli dolgokat kell megteremtenie ahhoz, hogy Európában is ismert legyen.

A levélírás nem szépirodalmi műfaj, de nagyon hasznos az élet- és pályarajz szempontjából, ugyanakkor kultúrtörténeti adalékokkal is szolgálhat az olvasó és a kutató számára.

Ez a kötet legfőképpen a Szendrey Máriával való levelezést veszi górcső alá, ami eddig még nem jelent meg nyomtatásban. Szendrey Mária, Szendrey Júlia húga tíz évvel volt fiatalabb a nővérénél. A könyv életrajzi részéből kiderül, hogy ez a kapcsolat mennyire meghatározó volt a nővér számára. Különösen felnőtt korukban, amikor Gyulai Pálné Szendrey Mária a testvérénél két évvel korábban, 1866-ban meghalt, hiánya végtelen űrt hagyott az idősebb Szendrey lány életében, lelkében.

A kézben tartott különleges összeállítás mintegy félszáz családi levelet közöl, köztük Szendrey Mária, és Gyulai Pál sorait, Júlia barátnőkhöz írt panaszait, valamint bemutatja a műfordító, a naplóíró és költő Szendrey Júliát is.

A részletes életrajz rávilágít a korabeli botrányok, vádaskodások hátterére, miközben kirajzolódik előttünk a valódi Szendrey-portré.

A kötetet összeállította, jegyzetekkel ellátta és sajtó alá rendezte: Ratzky Rita.

*
„Tekintetbe véve a szépen szaporodó szakirodalmat, könyvemben, ami szövegkiadás is egyben: Szendrey Júlia és Szendrey Mária levelezése, amely most jelenik meg először; azoknak a műnemeknek az elemzésére fordítok nagyobb figyelmet, amelyekről eddig keveset, vagy nem írt más kutató. Ezek az elbeszélések és az Andersen fordítások”...
(Ratzky Rita)
*
TARTALOM:

• Szendrey Júlia élete;
• Szendrey Júlia pályája;
• Szendrey Júlia, a levélíró;
FÜGGELÉK - KÉPMELLÉKLET A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 141 Ft
A kommunista provokáció diadala Jozef Mackiewicz 2,800 Ft 2 520 Ft
Magyar UFO akták Miskolci László 6,990 Ft 6 291 Ft
Válogatott versek - Gyilkosság a Székesegyházban ANTIKVÁR T.S.Eliot 2,990 Ft 2 691 Ft
Maradjunk együtt! Gary Chapman 2,990 Ft 2 691 Ft
A ma gyermekeinek evolúciója Meg Blackburn Losey 3,990 Ft 3 591 Ft
Mulandóság - Őszentsége a XIV. Dalai Láma élettörténete 2,500 Ft 2 250 Ft
Iskolapadból a pokolba Kókay László 4,000 Ft 3 600 Ft
Ezer szállal Padisák Mihály 2,490 Ft 2 241 Ft
A nacionalizmus erénye Yoram Hazony 3,990 Ft 3 591 Ft
Filozófiai elmélkedések a tájról 3,900 Ft 3 510 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^