Újdonság

Romsics Ignác - Magyarország története

Magyarország története

Romsics Ignác

Könyv
Kossuth kiadó, 2017
544 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789630990059
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Romsics Ignác - A Nagy Háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak
Romsics Ignác - Bethlen István
Romsics Ignác - Magyarország a második világháborúban
Romsics Ignác - Múltról a mának
Romsics Ignác - Magyarország története
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 990 Ft
Internetes ár: 6 291 Ft
A rendszerváltozás óta, amely új korszakot nyitott a magyar történelemben, Romsics Ignác vállalkozott először arra, hogy Magyarország történetét a kezdetektől napjainkig, egy kötetben áttekintse.

A nagy ívű munka öt fejezetben – közérthetően és olvasmányos stílusban – tárgyalja a magyarság , illetve Magyarország történetét.

• Az első fejezetben a magyar nép kialakulását és Kárpát-medencei megtelepedését, illetve az ezzel kapcsolatos teóriákat foglalja össze.

• A második tárgya a középkori magyar királyság története,

• majd a harmadik fejezetben a török invázióról, az ország három részre szakadásáról, és a három politikai egység eltérő fejlődéséről olvashatunk.

• A negyedik fejezet időhatárai a 18. század végétől 1918–19-ig tartanak,

• az utolsó, ötödik fejezeteben a Horthy-korszakról, 20. századi két nagy traumánkról: Trianonról és a holokausztról olvashatunk, majd továbblépve az államszocializmusról, illetve a szovjet megszállás koráról és az elmúlt negyedszázadról esik szó.

A kötet alapvető rendező elve tehát az időrend, gerince pedig az állam, illetve az állami politika története, ugyanakkor sok szó esik a gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyok alakulásáról, valamint az életmód változásairól is.

A szöveghez, amely a tudományos ismeretterjesztés legjobb hagyományait követi, gazdag illusztrációs anyag (térképek, reprodukciók és fotók), valamint földrajzi és személynévmutató társul.

*
A „Magyarország Története” című ezen kiadvány nem az egyes korszakok specialistáinak, hanem a magyar történelem iránt érdeklődők lehető legszélesebb táborához szól. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 990 Ft
Internetes ár: 6 291 Ft
Az elfelejtett evangélium Buji Ferenc 3,300 Ft 2 970 Ft
Krónika a magyaroknak viselt dolgairól Heltai Gáspár 2,500 Ft 2 250 Ft
Kárpát-medencei önismeret szerk. Cholnoky Győző 2,000 Ft 1 800 Ft
Remény és valóság Tőkés László 3,500 Ft 3 150 Ft
Az államiság megőrzése 3,200 Ft 2 880 Ft
A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban Farkas Tamás - Kozma István 3,800 Ft 3 420 Ft
Az antikrisztus Nietzsche, Friedrich W. 1,900 Ft 1 710 Ft
Irány Pelle András 3,500 Ft 3 150 Ft
Az ezotéria kézikönyve Szabó Judit 2,600 Ft 2 340 Ft
Régi Balaton Kovács Emőke 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^