Újdonság

Jókai Mór - Útleírások

Útleírások

Jókai Mór

Könyv
Ad Librum kiadó, 2008
260 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638776907
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Jókai Mór - Egy magyar nábob
Jókai Mór - A kőszívű ember fiai (Osiris diákkönyvtár)
Jókai Mór - A magyar nép élce
Jókai Mór - Egy magyar nábob (Osiris Diákkönyvtár)
Jókai Mór - A kőszívű ember fiai
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
„Vannak vidékek, amelyeknek igéző hatása az emberi kedélyre el nem tagadható, amiknek múltja belesugall a jelenbe.

Ország, világ, korszellem átalakul, idomul az idővel, az a vidék maga külön is alakít, idomít, s hagyományos befolyását nem szünteti meg, s mint egy örökké tartó álom, belerémlik az ébrenlétbe”.
*
„Itt vagyok végre az annyiszor megálmodott, annyiszor megszeretett Erdély fővárosában, ahol úgy érzem magamat, mintha régi ismerősök, régi rokonok közé érkeztem volna, kiknek arcait is látni véltem valaha - talán képzeletemben? Talán a történet könyveit olvasva? - amidőn a hajdankor hőseinek, nagyjainak, bölcseinek tetteiben elmerülve, azoknak alakjai végighúzódtak lelkemben, és most, midőn Erdély földjén állok, megelevenülten állnak szemeim előtt.”

*
Az „Útleírások” című ezen kiadványt Jókai Mór tollából a régi utazások leírása iránt érdeklődő, hasznos és egyedi információkat szerezni akaró, a nagy író szemléletébe, gondolatvilágába betekinteni óhajtó olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Naplójegyzetek Erzsébet királyné görög felolvasójától Konstantinos Christomanos 3,490 Ft 3 141 Ft
A teljes napló 1959 1960 Márai Sándor 4,990 Ft 4 491 Ft
Mikszáth Kálmán versei Suhai Pál szerk. 3,000 Ft 2 700 Ft
Nemzeti Nagyvizit 3. kötet Kásler Miklós 2,800 Ft 2 520 Ft
Bethlen Kata orvosló könyve Bethlen Kata 2,800 Ft 2 520 Ft
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei Köpeczi Sebestyén József 500 Ft 450 Ft
Erdély története Nemere István 1,990 Ft 1 791 Ft
Szavak szárnyán az ég felé Rónay László 2,800 Ft 2 520 Ft
Aranykincsek hulltak a Hargitára Grandpierre K. Endre 1,875 Ft 1 688 Ft
Menedékben Deák András Miklós - Somorjai Ádám OSB - Zinner Tibor 4,000 Ft 3 600 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^