Újdonság

Cseresnyésné Kiss Magdolna - Szabó Pál Csaba (szerk.) - Délvidéki magyar golgota 1944-45

Délvidéki magyar golgota 1944-45

Cseresnyésné Kiss Magdolna - Szabó Pál Csaba (szerk.)

Könyv
Délvidék Ház - Keskenyúton Alapítvány kiadó, 2013
154 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789630853101
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Cseresnyésné Kiss Magdolna - Szabó Pál Csaba (szerk.) - Délvidéki magyar golgota 1944-45
Cseresnyésné Kiss Magdolna - Szabó Pál Csaba (szerk.) - Délvidéki magyar golgota 1944-45
Cseresnyésné Kiss Magdolna - Szabó Pál Csaba (szerk.) - Délvidéki magyar golgota 1944-45
Cseresnyésné Kiss Magdolna - Szabó Pál Csaba (szerk.) - Délvidéki magyar golgota 1944-45
Cseresnyésné Kiss Magdolna - Szabó Pál Csaba (szerk.) - Délvidéki magyar golgota 1944-45
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 400 Ft
1944-45 telén Délvidéken a jugoszláv kommunista partizánalakulatok válogatott kegyetlenségű „etnikai tisztogatást” hajtottak végre a „nem délszláv népek” körében.

A brutális kegyetlenséggel elkövetett népirtás első célpontjai a nép ellenségeként kikiáltott magyarok voltak. A tömeggyilkosság német és horvát áldozatai mellett a vérengzés során a magyarokat gyilkolták a legnagyobb számban. Egyes becslések szerint negyvenezer ártatlan magyart hurcoltak el, mészároltak le. Településeiket kifosztották, a kivégzéseket kínzás, nemi erőszak, a nők és gyermekek bántalmazása kísérte.

„Amikor bejöttek értünk a szobába, azonnal lövöldözni kezdtek. Anyámat elvitték, engem pedig hidegvízbe állítottak. Sokáig álltam a jeges vízben. Később bekísértek a kisbíró szobájába, és mindjárt puskacsövet dugtak a számba. Akkor voltam 16 éves, és soha senkit nem bántottam. A szobában, ahova bekísértek körülbelül 300 ember lehetett. Egyeseknek leszaggatták a körmüket, másoknak a lábát verték össze puskatussal, volt akinek a nemi szervét vágták le, – ezeket mind kivégezték. A kivégzéseket a félkezű Pajo Rajkov irányította, aki ötven éves lehetett.

Engem átkísértek a másik terembe, ahová a nőket zárták. Itt láttam egy csecsemőfejet a falhoz vágva, az agyvelő szét volt loccsanva. Nagyon sok volt a halott nő. A kínzásokba haltak bele, és ott vértócsában feküdtek.”
(Madarász Pál visszaemlékezése, Teleki Júlia: Hol vannak a sírok, 2007.)

Az áldozatoknak még holtukban sem adták meg a végtisztességet. A holttesteket tömegsírokba dobálták. Nem egy esetben el sem temették a halottakat: csak csatornákba, dögkútba dobálták, sintértelepen gyűjtötték őket. Előfordult, hogy egy tömegsírt exhumáltak, és a holttesteket enyvgyárban iparilag feldolgozták. A megmaradt sírokat - kevés kivételtől eltekintve - nyomtalanul beépítették: tetejükre épületeket, sportpályákat emeltek.

A kivégzettek nevét, esetleges bűnüket, a kivégzés körülményeit, nyughelyüket sohasem hozták nyilvánosságra. Utólag háborús bűnössé kiáltották ki valamennyiüket, a csecsemőtől az aggastyánig, vagyonukat elkobozták, hozzátartozóikat megbélyegezték. Három helység: Csurog, Zsablya és Mozsor teljes magyar lakosságát - akik túlélték a vérengzést - mindenüktől megfosztva örökre kitiltották lakóhelyükről.

A kollektív bűnösség jegyében, etnikai elven, embertelen kegyetlenséggel lemészárolt ártatlan magyarok csontjai ma is dögtemetők és szeméttelepek alatt hevernek, a koponyáik fölött állított kereszteket sorra leverik...

Az alaptalan vádak alól sem az áldozatokat, sem hozzátartozóikat nem mentesítették, anyagilag nem kártalanították, és nem is rehabilitálták őket. A Tito által vezetett jugoszláviai rezsim a népirtást elhallgatta, sőt, a kérdésről egészen 2011-ig a magyar állam sem nyilatkozott hivatalosan, és a nemzetközi nyilvánosság előtt sem tette szóvá.

2011-ben többek között a Trianon Múzeum közreműködésével végre komolyabb politikai és a tudományos diskurzus indult meg, új erőt nyertek az áldozatok hozzátartozóinak rehabilitálására irányuló törekvések, valamint elkezdődött a délvidéki magyar közösséget érintő, évtizedes mulasztásokat pótoló társadalmi párbeszéd... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 400 Ft
Magad, uram Fa Nándor 3,999 Ft 3 600 Ft
Magnus Sylvie Germain 3,490 Ft 3 141 Ft
A Nép ügyvédje 1902-1970 Erdődi Rudolf 1,990 Ft 1 791 Ft
Wass Albert regényeinek világa Takaró Mihály 2,200 Ft 1 980 Ft
Tom Jones önéletrajza Tom Jones 4,800 Ft 4 320 Ft
Utas és holdvilág Szerb Antal 2,490 Ft 2 241 Ft
Torkig vagyok a Holokauszttal Rácz András 2,800 Ft 2 520 Ft
Bánom is én... Szobotka Tibor 3,990 Ft 3 591 Ft
Spitfire-ök, Thunderboltok és meleg sör ANTIKVÁR Philip D. Caine 2,000 Ft 1 800 Ft
Az Ipolytól Dachauig Nagy László 2,900 Ft 2 610 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^