Újdonság

Doe Zantamata - Boldog élet - A karma

Boldog élet - A karma

Doe Zantamata

Könyv
Belső egészség kiadó, 2018
122 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155144417
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Doe Zantamata - Boldog élet - A karma
Doe Zantamata - Boldog élet - A karma
Doe Zantamata - Boldog élet - A karma
Doe Zantamata - Boldog élet - A karma
Doe Zantamata - Boldog élet - A karma
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 650 Ft
Internetes ár: 1 650 Ft
„Amit elkövetünk, visszatér hozzánk”, avagy „amit teszünk és mondunk, annak meglesz a következménye, legyen az jó vagy rossz.”
*
„Úgy cselekedj másokkal, ahogyan szeretnéd, hogy veled is cselekedjenek!” Ez a karma Nagy Törvénye...
*
A karmáról gyakran azt gondolják, hogy átok a rosszat cselekvők fejére, és vigasz a jótevőknek, akik még nem nyerték el jutalmukat.

A karma azonban nem büntető - és jutalmazási rendszer. Ehelyett a megértésen alapszik.

A „Boldog élet - A karma” tájékoztatást nyújt arról, hogy mi, és mi nem karma. Leírja a karma 12 törvényét, majd újból megvizsgálja az utolsó hármat, a kapcsolatok karmájáról, az ítélkezés karmájáról, valamint a karma és a világ kapcsolatáról szóló fejezetben.

*
A karma megértésével értelmet nyernek a látszólag helytelen dolgok. Mindennek rendje és folyamata van, és e folyamat ismerete pozitívabb döntésekhez és eredményekhez vezet.

Ki Mint Vet, Úgy Arat!! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 650 Ft
Internetes ár: 1 650 Ft
Maradni zabad Gróf Nádasdy Borbála 3,490 Ft 3 141 Ft
Az álmok asszonya Csáth Géza 2,400 Ft 2 160 Ft
A magyar keresztapa Havas Henrik 3,999 Ft 3 600 Ft
Levelek a tudás fájáról Chikán Ágnes 2,990 Ft 2 691 Ft
A Titkos Iskola Dan Millman 2,900 Ft 2 610 Ft
Egyvilágrend - Európa és Amerika iszlamizálása Drábik János 3,499 Ft 3 150 Ft
Az elfelejtett parancsnok Domonkos László 3,570 Ft 3 213 Ft
A nő számomra rejtély Valachi Anna 2,990 Ft 2 691 Ft
A társadalmi kérdés Rudolf Steiner 2,700 Ft 2 430 Ft
Spirituális fejlődés a hétköznapokban Szabó Judit 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^