Újdonság

Szörényi László - Hunok és jezsuiták

Hunok és jezsuiták

Szörényi László

Fejezetek a magyarországi latin honfoglalási epika történetéből

Könyv
Nap kiadó, 2018
280 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789633321034
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szörényi László - Hunok és jezsuiták
Szörényi László - Harmóniára teremtve
Simon Erika - Igéink édes hatalma
Szörényi László - Éljen Kun Béla! Suzy nimfomán
Szörényi László - Már eleget éltünk?
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 750 Ft
Internetes ár: 3 563 Ft
A jezsuita római katolikus vallási rend: Jézus Társasága. Loyolai szent Ignác által 1534-ben alakított oktató, nevelő szerzetesrend, amely szigorú belső fegyelmet követel meg, tagjait folyamatosan képezi, nagy teológiai tudást célozva. A jezsuiták megalakulását III. Pál pápa 1540-ben hagyta jóvá. A reformáció idején a katolikus egyház megújítását tűzték ki célul...
*
Ez a kötet először 1993-ban jelent meg. Ehhez a szerző ebben a második kiadásban (2018) még hozzátett hat fejezetet, amelyeket azóta önálló tanulmányokként ebben a tárgykörben írt.
*
Szörényi László könyvének tárgya a magyarországi, főleg jezsuiták által megalapozott - és általuk is művelt hun tárgyú, de a hun-magyar azonosságot valló történetszemléletnek megfelelően - akkor honfoglalási témájúnak értelmezett epikus költészet.

A jezsuiták 18. századi hazai történetéhez tartozik, hogy a rend ebben az időben az egész hazai felsőoktatás túlnyomó részét kezében tartotta, és a harcos ellenreformáció évtizedei után - úgy a 30-as évektől kezdve - jól szervezett értelmiségi csoportként is felfogható, amelynek körében a Rákóczi-szabadságharc után igen figyelemreméltó, roppant korszerű tendenciák kerültek előtérbe: a természettudósok és hivatásos történetírók mellett éppen azok, akik a szerző munkájában példás méltatásban részesülnek.

„... a kutatásban mintha megint háttérbe szorulna a 18. századi, nálunk igen gazdag latin költészet, amely - a humanistákéhoz képest - még mindig nem kapott megfelelő méltatást: feltehetően mindig azért, mert egyesek csupán az anyanyelvi irodalom megkésett kialakulásának félreismerhetetlen és netán szégyellni való jelét látják benne, és ha ismeretessé vált is belőle egy és más, a kutatások a tématörténet vizsgálatáig még nem jutottak el, még kevésbé a műfajtörténetig”...

*
„A Hunok és Jezsuiták” című ezen kiadványt az alábbi TARTALOM szerinti témaköröket, szemléletmódot mélyebb kontextusban is megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk:
*
TARTALOM:
- A diplomáciailag felhasznált Attila - Zrínyi és Attila - A Szigeti veszedelem és az európai epikus hagyomány - Panegyricus és eposz - Attila ábrázolása a közép-európai barokk költészetben és történetírásban - A barokk hősi ideál a 17. századi olasz, magyar és közép-kelet-európai latin jezsuita eposzokban - A hősepikai téma az ovidiusi elégia köntösében

- A „Metamorphosis” jezsuita műfaja és Bernardus Pannagl költészete - Attila, az „Ördög ostora” - Magyarország, az összes istenek lakóhelye - Az erdélyi jezsuiták latin epikus költészete a 18. században - Attila, a testvérgyilkos - Közjáték: a föltámadt Hunna - Az országismertető metamorfózis - Attila, a jámbor honfoglaló - Szeged szittya születése - Meghalt Mátyás, oda az Isten kardja - Attila, a testvérgyilkos, másodjára - Mária, a magyar történelem tanúja

- Az osztrák jezsuita rendtartomány költőinek Ovidiust és Vergiliust utánzó hősepikus költészete a 18. században - Pray György költészete - Nyelvrokonság, őstörténet és epika a 18. századi magyarországi jezsuita latin irodalomban - Epikus témák a pécsi latin nyelvű bukolikában - Hunok és nem csak jezsuiták - Dugonics latin regénye, az Angonautica és ennek magyar változata, a 'Gyapjas vitézek

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK - NÉVMUTATÓ
- Az írások előző megjelenési helye és ideje A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 750 Ft
Internetes ár: 3 563 Ft
Az írás és az olvasás felelőssége Németh Pál 2,200 Ft 1 980 Ft
Kárpát-medencei önismeret szerk. Cholnoky Győző 2,000 Ft 1 800 Ft
Személynevek a középkori Magyarországon Slíz Mariann 1,900 Ft 1 710 Ft
Néprajzi jegyzetek a moldvai magyarokról Csűry Bálint 1,650 Ft 1 485 Ft
Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban Darkó Jenő 2,400 Ft 2 160 Ft
A bitorló család (A Habsburgok) Saárközy Erzsébet 2,800 Ft 2 520 Ft
Bem apó Erdélyországban Ballai László 2,000 Ft 1 800 Ft
Rex invictissimus Veszprémy László 3,990 Ft 3 591 Ft
Az idő rendje Carlo Rovelli 2,450 Ft 2 205 Ft
Magyar Királyi és Főrendi Síremlékek 3,800 Ft 3 420 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^