Újdonság

Kerny Terézia - Uralkodók, királyi szentek

Uralkodók, királyi szentek

Kerny Terézia

Válogatott ikonográfiai és kultusztörténeti tanulmányok

Könyv
MTA kiadó, 2018
592 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789634161233
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Kerny Terézia - Uralkodók, királyi szentek
Kerny Terézia - Uralkodók, királyi szentek
Kerny Terézia - Uralkodók, királyi szentek
Kerny Terézia - Uralkodók, királyi szentek
Kerny Terézia - Uralkodók, királyi szentek
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Jelen kötet a 2015-ben elhunyt Kerny Terézia művészettörténész ikonográfiai és kultusztörténeti tanulmányaiból ad közre válogatást.

A kötetet Mikó Árpád, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézetének tudományos főmunkatársa, intézetvezetője szerkesztette.
*
TARTALOM:

MAGYAR SZENTEK:
• A magyar szent királyok tisztelete és ikonográfiája a XIII. századtól a XVII. századig;
• Az angyali koronázás motívuma Szent István ikonográfiájában;
• Az esztergomi Keresztény Múzeum Árpád-házi Szent Margit fametszete;

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY IKONOGRÁFIÁJA:
• Szent László lovas ábrázolásai;
• Középkori Szent László-emlékek nyomában Nápolyban;
• Szent László és a magyar szentek tisztelete Dalmáciában I. Lajos uralkodása idején. História és historiográfia;
• Gondolatok a középkori váradi székesegyház Szent László-oltáráról;
• Historia Sancti Ladislai. A kerlési ütközet ábrázolásairól;
• Szent László. „Erdély védőszentje”, I. Szent László tisztelete Erdélyben 1556-1630;
• „Szíz Máriának választott vitéze”. Egy barokk kori Szent László ábrázolásról;
• „S. Ladislaus Rex Ungariae rosario ensi obvoluto pugnare solitus”. A fölajánlás téma és a rózsafüzér-attributum Szent László barokk ikonográfiájában;
• Két XVIII. századi győri egyházi ünnepségről. Adalékok Győr barokk kori Szent László-tiszteletéhez;
• Ferenczy István nagyváradi szoborterve újabban előkerült dokumentumok tükrében. Vörösmarty Mihály szerepe a XIX. század első évtizedeinek Szent László-tiszteletében;
• Szent László, „Erdély védőszentje”, II. XIX. század;
• A veleméri Szent László-freskó XIX. századi feltámadása. Rómer Flóris, Ipolyi Arnold és Czobor Béla kísérlete Szent László ikonográfiájának „megújítására”;
• Szent László népi tisztelete;

MAGYAR URALKODÓK IKONOGRÁFIÁJA ÉS KULTUSZA:
• Szent Kálmán és Könyves Kálmán kultuszáról;
• Salamon magyar király ábrázolásairól (XIV-XIX. század);
• Zsigmond király temetése és temetkezőhelye. Zsigmond és a váradi székesegyház;
• Zsigmond király halála, temetése és „síremléke” Tinódi Sebestyén „Zsigmond király és császárnak krónikája” című költeményében;

UTÓSZÓ
FÜGGELÉK: - RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK - KÉPJEGYZÉK - KERNY TERÉZIA MŰV. BIBLIOGRÁFIÁJA - SZEMÉLYNÉVMUTATÓ - HELYNÉVMUTATÓ A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
A magyar historizmus Révész Emese 4,000 Ft 3 600 Ft
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték Dr. Bobula Ida 6,990 Ft 6 291 Ft
A társadalmi kérdés Rudolf Steiner 2,700 Ft 2 430 Ft
Fatima titkai Michael Hesemann 3,700 Ft 3 330 Ft
Magyarságtudományi tanulmányok ANTIKVÁR 7,990 Ft 7 191 Ft
Fiú és apa - Son and Father M. Makkai Piroska-Weszely Tibor 7,850 Ft 7 065 Ft
Göncölszekér Széll Kálmán 3,000 Ft 2 700 Ft
Herczeg Ferenc-kalauz Földesdy Gabriella 3,800 Ft 3 420 Ft
Vissza a magyar útra Bognár József 1,400 Ft 1 260 Ft
Az aranyalmafa Benedek Elek 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^