Újdonság

Simon Attila szerk. - Csak álltunk és sírtunk

Csak álltunk és sírtunk

Simon Attila szerk.

Az első bécsi döntés napjai a kortársak szemével

Könyv
Fórum Kisebbségkutató Intézet kiadó, 2018
164 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 9788089978014
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Simon Attila szerk. - Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában
Simon Attila szerk. - Csak álltunk és sírtunk
Simon Attila szerk. - Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában
Simon Attila szerk. - Csak álltunk és sírtunk
Simon Attila szerk. - Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 691 Ft
A kötet az első bécsi döntés 80. évfordulója alkalmából jelent meg. Célja az 1938-as eseményeknek a kisember szemszögéből, naplók, visszaemlékezések részletein és korabeli fotókon keresztül való bemutatása.

A korabeli visszaemlékezéseket olvasva nem lehet kétségünk arról, hogy az első bécsi döntés és az ún. arbitrázsterület, Magyarországhoz csatolása az ott élő magyarok számára talán életük legboldogabb pillanatai közé tartozott.

A visszacsatolás (hiszen mi, magyarok így nevezzük meg az eseményt) főszereplői, vagyis maguk a visszacsatolt magyarok és szlovákok (akik persze korántsem voltak oly boldogok) azonban - hiszen 1945 után ez nem volt ildomos - sohasem beszéltek túl sokat arról, mit is éltek át azokban a napokban. Szerencsére korabeli kiadványokban, asztalfiókokban, később kiadott kötetekben mégis fellelhetők 1938 őszi napjainak lenyomatai, szövegek és fotók.

*
A „Csak Álltunk és Sírtunk” című ezen kiadvány segítségével ezekből nyújtunk át a történelem kedvelőinek és a téma iránt érdeklőknek egy csokorra valót...
*
Ajánljuk mellé:

Magyarország álomtörténete 1929-1941
Horthy naptár 2019 A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 5% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 691 Ft
Hazajáró Lélek Jack Kerouac 2,990 Ft 2 691 Ft
A házas életstílus Papp Miklós 2,990 Ft 2 691 Ft
Lélektől lélekig Váradi Tibor 3,000 Ft 2 700 Ft
A régi ház - puha borítós Tormay Cécile 2,400 Ft 2 160 Ft
Organon Samuel Hahnemann 2,400 Ft 2 160 Ft
Tiszta Szándék Kelemen Erzsébet 990 Ft 891 Ft
Hogyan tudnék továbblépni? Dr. Szondy Máté 2,940 Ft 2 646 Ft
Tóth Ágoston honvéd ezredes 5,500 Ft 4 950 Ft
Magyar sors Paládi József 1,800 Ft 1 620 Ft
A feltámadt költő Németh László 2,300 Ft 2 070 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^