Filozófia

Összeesküvés elméletek sorozat - A hit legnagyobb rejtélyei

A hit legnagyobb rejtélyei

Összeesküvés elméletek sorozat

Összeesküvés elméletek sorozat 27.

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2018
Puha kötésű ragasztott B6 méret
ISBN 9786155647871
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Összeesküvés elméletek sorozat - Az okkult VRIL társaság és a náci UFO-k rejtélye
Összeesküvés elméletek sorozat - A globalizáció hiénái
Összeesküvés elméletek sorozat - A Mátrix fogságában
Összeesküvés elméletek sorozat - Amerikai diktatúra
Összeesküvés elméletek sorozat - A chemtrail és a HAARP
Könyv 15% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 1 399 Ft
Akciós bolti ár: 1 199 Ft

*

Az egyház a „történelem viharait, a véres és mocskos évszázadokat, noha kiállta” (erre mi sem jobb bizonyíték, mint az, hogy korunkban is több száz millióra tehető a hívek száma), azonban észre kell vennünk azt is, hogy miközben egyre több és több, mélyreható kutatómunka, feltárás eredménye mutatkozik meg a vallástörténetet illetően, ezzel párhuzamosan mintha megkérdőjeleződni látszanának az ugyancsak évszázados, sőt, akár évezredes dogmák.

A modern kor embere már számos természettudományos jellegű magyarázatot kapott az őt körülvevő világ jelenségeivel, folyamataival kapcsolatban. A szakrális világnézetek egyetemes válságát hozta el számára a modernizáció, a „techno-felvilágosodás”. A gőzgépek, az atomreaktorok, elektronmikroszkópok, űrbe telepített távcsövek és a szinte mindenkit lealjasító világháló által is közvetített korszellem időszakában „a hit lényege látszik elveszni, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos igény is mintha egyfajta drasztikus apadás állapotában lenne”...

Nietzsche sokat vitatott és sokféleképpen értelmezni próbált kijelentése, miszerint „Isten halott” valójában nem valamiféle eretnekség, sokkal inkább egyfajta tömör világképszemlélet kritika, reflexiója a gépek megjelenése által bekövetkező korszakváltás következményeként fellépő spiritualitás iránti igény sorvadásának.

„De mindezért nem mi vagyunk a felelősek. Ahogyan a gyermek sem hibáztató azokért a tetteiért, melyek következményeiről nem világosították fel idejekorán. Most már tisztán látni, hogy az intézményesített vallás, annak legfőbb képviselője, a Vatikán, mely a Bibliát végül is a hívek kezébe nyomta, mint örökérvényű, tévedhetetlen isteni igazságok gyűjteményét, soha nem adott többet annál, mint ami a saját érdekeit szolgálta. Nem kívánt megajándékozni senkit a teljes megvilágosodás magasztos gyönyörével...”

Manapság, a legfrissebb kimutatások szerint mintegy 2,2 milliárd ember tekinthető kereszténynek. Ez nem egy csekély szám, hiszen ezek szerint a világ népességének minden negyedik tagja kötődik a Vatikánhoz, a Bibliához. (A Facebook tagok száma nem olyan régen lépte át a 2,3 milliárdot…) „Ebből a 2,2 milliárd emberből nagyon sokan, száz- és százmillióan egyáltalán nem gyakorolják a születésükkor rájuk aggatott vallásukat. Nem járnak templomba, nem imádkoznak, nem élnek keresztényi életet, nem tartják be a tízparancsolatot, no és persze nincsenek semmiféle spirituális jellegű összeköttetésben sem Istennel, sem Jézussal. Ők csak papíron katolikusok. Hogy hisznek-e? Sokan minden bizonnyal, a maguk sajátos módján. Legfőképp vészhelyzetekben…”

A hívek nagy része azt is felismerte, hogy a klasszikus, bigott katolikus életmód összeegyeztethetetlen a paradox módon éppen Isten által teremtett emberi természettel, annak értékrendjének csak elenyészően kevesen felelhetnek meg. Ez is közrejátszik a nyáj egyre ijesztőbb mértékű csökkenéséhez... Az emberek elfordulnak a dogmatikus, szinte hullamerev intézményesített vallástól és ez bizony még véletlenül sem az ördög műve. Az általuk hirdetett ige sokaknak szemében hamissá lett...

Ezt a folyamatot, illetve ennek egyes állomásait kívánja ez a kötet - az alábbi tartalom szerint - nyomon követni, elemezni és értékelni...
*
Részletek a kötetből:

Habár már 1994 óta folytatnak ásatásokat a török-szíriai határtól nem messze levő Göbekli Tepe térségében, csak két évvel ezelőtt akadtak a nyomára annak a fantasztikus épületegyüttesnek, ami átírhatja a történelmünkről, a legkorábbi időkről alkotott elképzeléseinket. A felfedezés több szempontból úttörő jelentőségű, izgalmas rejtélyektől övezett, hiszen bizonyos jelek arra utalnak, hogy a körkörös kialakítású monumentális építményeknek köze lehet akár még a Teremtéshez, illetve Ádámhoz és Évához, az emberiség első emberpárjához is!

A megannyi rejtély közül az egyik Göbekli Tepe romjaival kapcsolatosan annak kísérteties hasonlósága a Stonehenge romokkal. A struktúra szinte megtévesztésig hasonló - körkörös nyomvonalban hatalmas, nem ritkán mintegy ötven tonnát nyomó, mészkőből faragott, T-alakú megalitok sorakoznak egymás mellett, pontosan úgy, ahogyan az észak-angliai kultikus romok esetében ismeretes. Persze nem ez az első eset, amikor olyan romokra találunk, melyek földrajzi és történelmi értelemben igen távol esnek egymástól, valójában - vagy inkább csak látszólag? - egész korszakok, civilizációk közötti térbeli és időbeli különbségekről beszélünk, mégis: A két struktúra olyannyira egyformának tűnik, hogy az ember valósággal zavarba jön. A kérdés az, hogy van e bármi köze egymáshoz a Stonehenge-i és a Göbekli Tepe maradványoknak, illetve tényleg az első emberpár keltetőhelyéről lehet-e szó?

A kormeghatározások eredményei láttán az egyértelműnek tűnik, hogy a törökországi lelet inspirálhatta a később épült Stonehenge építőit, hiszen a törökországi monolítok becsült keletkezési kora 10-12 ezer évre tehető. Ez pedig igazán elképesztő, hiszen az eddigi legrégebbi emberkéz alkotta település Mezopotámiában található, korát 5-6000 évre becsülik a szakértők. A kérdés az, hogy vajon kik voltak azok, akik ebben a történelmi időszakban, amikor a tankönyvek szerint akkor még éppen csak kilábaltunk a félállati létből. De van itt más furcsaság is. A kőtömbökön különböző, stilizált rajzokat találtak, melyek legtöbbjén különféle állatok, vaddisznók, rókák, oroszlánok, madarak, kígyók és skorpiók láthatóak, de vannak itt olyan más alkotások, amik jóval nagyobb zavart okoznak a történészek és archeológusok között. Mind azt már írtuk, a törökországi Stonehenge építészeti alkotásként szinte ikertestvére lehetne az angliai maradványoknak...

A törökországi kőkörök 30 méter átmérőjűek és a több tonnás monolitokból álló gyűrűkből harmincra bukkantak rá – ebből eddig négyet sikerült feltárni. Néhány kutató már kezdi pedzegetni a lényeget, vagyis azt, hogy lassan teljesen megkérdőjelezhetetlenné válik egy őskorszakunk előtti civilizáció létezésének ténye, egy olyan kultúráé, mely minden valószínűség szerint globális volt, de legalábbis a világ nagy része a befolyása alatt állt. Erre számtalan bizonyítékunk van, a piramisszerű építményektől kezdve a több ponton kapcsolódó mondavilágokig, és most itt van egy újabb füstölgő revolver: Göbekli Tepe. A török Stonehenge nem csak kialakításában, de elrendezésében is azt a mintát adja, amit az angol monolítoknál már megismerhettünk: Csillagászati ismereteket feltételező tájolással találkozhatunk, tehát az eredeti elképzelések már itt romba dőlnek, ugyanis nem valószínű, hogy egy kezdetleges, vadászattal, állattenyésztéssel foglalkozó népcsoport ilyen magas szintű építményeket tudott volna emelni. A kőkörök kialakításának hogyanja éppen olyan fogas kérdés, mint amilyen megannyi más, monolitikus építmény esetében. Ezért itt is feltehető a kérdés: Vajon milyen technikával sikerült 10-12 ezer évvel ezelőtt létrehozni ezt a fantasztikus épületegyüttest - és legfőképpen: Vajon miért foglalkoztak eleink ilyen monumentális alkotások létrehozásával, miközben - a hivatalos történelemtanítás szerint legalábbis - a puszta fennmaradásukért kellett volna élet-halál harcot vívniuk a körülményekkel és elemekkel szemben? (...)
*

TARTALOM:
A Hit Legnagyobb Rejtélyei

ELŐSZÓ

• A BIBLIA ELVESZETT VILÁGA:
Az elfelejtett Paradicsom - A teremtés monolitjai - Bibliai óriások, valóban léteztek? - Még mindig óriások: A bukott angyalok - Salamon kincse és a réztekercsek - Építsünk egy égig érő házat! - Éghetetlen szentek

• BIBLIKUS CSODÁK:
Jelenések, gyógyulások, könnyező szobrok - A világ csodaközpontjai - A második Fatima

• A POKOL BUGYRAI:
Démonok! - Megjárták a poklot!

• ISTENI IDEGENEK:
Földönkívüli kapcsolat - Társaink a teremtésben

• A SZENTSZÉK SZENNYESE:
Isten nevében? - Szakrális áldozathozatal - A Vatikán színeváltozása
UTÓSZÓ
*
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 1 399 Ft
Akciós bolti ár: 1 199 Ft
A negyedik birodalom felemelkedése Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Kvantum DNS gyógyítás Althea S. Hawk 4,500 Ft 4 050 Ft
Kaméleon - DVD Goda Kriszta 2,990 Ft 2 691 Ft
Asztalhoz kötve Dr. Kelly Starrett 4,990 Ft 4 491 Ft
Az Esterházy-örökség - 17. századi olasz rajzok Czére Andrea 3,500 Ft 3 150 Ft
A hun nyelv szavai Ucsiraltu 1,490 Ft 1 341 Ft
Viszlát, Európa! Gerd Honsik 4,990 Ft 4 491 Ft
Fenntartható? Fejlődés? Lányi Gusztáv 2,900 Ft 2 610 Ft
Elemi részecskék Michel Houellebecq 3,990 Ft 3 591 Ft
Az elveszett Lélek visszhangja avagy a történelem zsákutcájában Jamasi Tomaj 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^