Irodalom

Berecz János - Az én rendszerváltásom

Az én rendszerváltásom

Berecz János

Könyv
OKINA Bt. kiadó, 2008
400 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789632197746
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Berecz János - Vállalom ANTIKVÁR
Berecz János - Az én rendszerváltásom
Berecz János - Vállalom ANTIKVÁR
Berecz János - Az én rendszerváltásom
Berecz János - Vállalom ANTIKVÁR
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 2 700 Ft
Berecz János ezen könyve (2006) bizonyára továbbra is leköti a korszak iránt több oldalról is érdeklődő olvasókat. Teszi ezt nemcsak a témáival, de a tényekkel alátámasztott kijelentéseivel, a politikai kulisszák titkaiba való beavatással, a vitatható és meggyőző következtetéseivel. (Feltéve, ha az olvasónak lesz türelme az egykori politikusok ülésezésének olykor túlságosan részletezett leírásához.)

A szerző Lakitelektől a Nemzeti Kerekasztalig kalauzol saját, egykori csúcspolitikusi formálódásán keresztül. Bemutatja, hogy fokozatosan hogyan oldották fel az egypárti rendszer megmerevedett kereteit. Őszintén szól az egykori és jelenlegi szenvedélyes baloldaliságáról, más ismert személyiségek lavírozásairól, Grósszal, Aczéllal és Kádárral történt ütközéseiről, de a Kádár iránti maradandó tiszteletről is.

A memoár-irodalom gazdagodik Berecz János „Az Én Rendszerváltásom” című ezen könyvének újabb politikai csemegéivel, eddig még nem (vagy nem így) ismert részleteivel.

Olyan könyvet tart kezében az olvasó, amely az elmúlt időszak változásai, tapasztalatai alapján további heves vitákat is kiválthat. Megkérdőjelezheti a szerző állításait, ám a folyamatok végiggondolásával mindenképpen segítheti az olyannyira szükséges társadalmi megértést, a többszempontú elemzést- és értékelést, a közmegegyezést, a konklúziók levonását...
*
Ízelítő a TARTALOM-ból:

TOVÁBBHANGOLÁS

I. ÉRLELŐDŐ VÁLSÁG:
Lakitelek, Pozsgai és én (...) - Tézisvitám Grósszal... - Korai nézeteim a pluralizmusról

II. SOKFÉLE KÉSZÜLŐDÉS A PÁRTÉRTEKEZLETRE:
(...) Titkos (saját) kézirat káder-kérdésekről - (...) Vita a társadalom erkölcsi állapotáról - (...) A vita néhány tanulsága - A SZOT véleménye - A Népfront a közmegegyezésről

III. UTOLSÓ ROHAM A PÁRTÉRTEKEZLETIG:
Kádár sorsa eldöntetett - Követelés: megújítani a vezetést - Összecsapás Grósszal, de lényegében Kádárral

IV. A PÁRTÉRTEKEZLET: RADIKÁLIS FORDULAT?:
Kádár búcsúbeszéde - (...) A személyi döntések - A pártértekezlet visszhangja

V. NEKILÁTTUNK... MINEK IS?:
(...) Grósz Ceaucescuval Aradon - Kifogásaim az aradi találkozó után

VI. A VÁLTOZÁS ÉRLELŐDIK:
(...) Nemzetközi tekintélyünk (...) - Bős és Nagymaros, a vízlépcső ügye - Meghátráltunk - Tettekre serkentés Fejér megyében

VII. FÉLFORDULAT NOVEMBERBEN:
Utoljára négyszemközt Kádár Jánossal (...) - Riogatás fehérterrorral - Újabb vitám a főtitkárral - Párbeszéd lehetősége Grósz Károly és Antall József között - Megmozdultak a párttagok és szervezetek

VIII. A VALÓSÁGOS FORDULAT LÉPÉSEI:
(...) Kezdődő vita: népfelkelés?! - Grósz gyors „kétfrontos” válasza - Megnőtt nemzetközi érdeklődés, ellentétes minősítés - Robbanás a pártszervezetekben (...)

IX. LEFELÉ!... AZ MSZMP IS?:
(...) Program után program - (...) „Jókor jut eszébe” (...)

X. HOL A HELYEM, ÉS VAN-E?:
(...) Április 12.: Kiszorításom kezdete (...) - Nem akartam elhagyni hazámat - (...) Találkozás reformkörökkel - Kádár János leváltása

XI. TEMETÉSRŐL TEMETÉSRE:
A Központi Bizottság Nagy Imre temetéséről - A NAGY temetés (...) Kádár János is elhunyt - Kádár János méltatása (...)

XII. A PLATFORMOK ÉVADJA:
(...) Platformosodás országszerte - Egy meglepő alakulat - Összefogás az MSZMP megújulásáért - Megreformált pártot képzeltem el

XIII. AZ MSZMP KONGRESSZUSA (1989. OKTÓBER):
(...) „Életképek” a kongresszus személyi döntéseiről - Németh miniszterelnök félt vagy blöffölt? - Miért szavaztam meg?

XIV. RENDSZERVÁLTÓ ORSZÁGGYŰLÉS:
(...) A Nemzeti Kerekasztal és az Országgyűlés (...) - Románia: forradalom Ceaucescu ellen - „Nemzeti csúcstalálkozó” - Mindenki teljesítette küldetését (...)

XV. AZ MSZMP ÚJJÁSZERVEZÉSE:
Egymásra találás?! - Megújul az MSZMP?

UTÓHANGOLÁS: Belecsöppentem a kapitalizmusba...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 2 700 Ft
Mátyás király birodalma és Magyarország jövője Beksics Gusztáv 3,300 Ft 2 970 Ft
Amerikai diktatúra Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Az értelem ereje Oriana Fallaci 3,690 Ft 3 321 Ft
Sütő - főző mikrohullám Frank Júlia 2,500 Ft 2 250 Ft
Felnőni kiábrándító Sarah Andersen 2,200 Ft 1 980 Ft
Balkáni birodalom Raffay Ernő 2,500 Ft 2 250 Ft
Mi is volt a Szabad Európa Rádió? Skultéty Csaba 2,490 Ft 2 241 Ft
Derűs borúlátó Tüskés Tibor 1,500 Ft 1 350 Ft
Erdély amióta másképp hívják Zathureczky Gyula 1,600 Ft 1 440 Ft
Kádár János Moldova György 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^