Antropológia, Őstörténet

Hoppál Mihály - Jelek és Sámánok a sziklarajzokon

Jelek és Sámánok a sziklarajzokon

Hoppál Mihály

Könyv
Gondolat kiadó, 2016
170 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789636937171
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Hoppál Mihály - Fehérlófia
Hoppál Mihály - Sámánművészet
Hoppál Mihály - Jelek és Sámánok a sziklarajzokon
Hoppál Mihály - Köroglu
Hoppál Mihály - Nartok
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 980 Ft
Internetes ár: 2 980 Ft
Régóta foglalkoztatja a kutatókat és a nagyközönséget a sziklákon található ábrázolások jelentése.

• Egyáltalán megérthetők (vagy megfejthetők) a sziklákon található jelek?

• Milyen elvek alapján foghatunk hozzá a sziklarajzok furcsa alakzatainak vizsgálatához?

• Felfedezhetők-e jelképek (szimbólumok) és/vagy jelentést hordozó jelenetek a sziklavésetek között?

Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülnek fel a sziklarajzok szemlélése során – van-e üzenetük a számunkra?

*
A „Jelek és Sámánok a Sziklarajzokon” című ezen kiadvány célja éppen az új, kevésbé ismert sziklarajzok bemutatása.
*
Hoppál Mihály (Kassa, 1942) a hatvanas évek végétől kutatja a magyar narratív hagyomány különböző területeit (néphit, népi gyógyítás, magyar mitológia, sámánizmus). 1967 óta dolgozik az MTA Néprajzi Kutatóintézetében, ahol létrehozta a népi gyógyítási archívumot és a nemzetközi hírű Sámán Archívumot. 1997-től az Európai Folklór Intézet igazgatója, melynek keretében az UNESCO szellemi világörökség konvenció kidolgozásában tevékenyen részt vett.

2003-tól 2009-ig az MTA Néprajzi Kutatóintézetének igazgatója volt, 2012-től ugyanott professzor emeritus. Több mint két évtizeden át volt a Nemzetközi Sámánkutató Társaság elnöke. Több könyvsorozat (Bibliotheca Shamanistica) és folyóirat (Hungarian Heritage) szerkesztője, terepmunkát végzett Szibériában, Koreában és Kínában, dokumentumfilmeket készített az ott élő sámánokról.
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ - KÉPJEGYZÉK

I. A KUTATÁSOK ÚTVESZTŐJE:
• A sziklarajzok kutatása;
• A kritikai hangok;

II. SÁMÁNOK, JELKÉPEK ÉS JELENTÉSEK:
• A sámánság kezdeteiről;
• A korai sámánok ismertetőjegyei;
• Szemiotikai elemzés;
• Jelek és jelképek a sziklaművészetben;
• Hogyan közlünk a képek által;
• Beavatási rítusok a vadásztársadalmakban;
• A zene és a gyógyítás eredete;
• A képi megjelenítés az értelmi fejlődés és a közösségi szertartások;
EPILÓGUS - IRODALOM ÉS TOVÁBBI AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK - INDEX
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 980 Ft
Internetes ár: 2 980 Ft
Magyarnak számkivetve DVD 3,600 Ft 3 240 Ft
Lovasíjász-fegyverzet I. Somogyi Győző 2,990 Ft 2 691 Ft
A pénz istenei F. William Engdahl 4,500 Ft 4 050 Ft
Requiem Hatala Csenge 2,999 Ft 2 700 Ft
Arkangyal meditációk Marie Seldroni 2,100 Ft 1 890 Ft
Magyar-Magyar nagyszótár Czakó Gábor 2,400 Ft 2 160 Ft
Energia kódok Dr. Sue Morter 4,490 Ft 4 041 Ft
100 magyar népmese 4,800 Ft 4 320 Ft
Ide veled, régi kardunk! dr. Horváth Géza 5,700 Ft 5 130 Ft
Viharlovasok - Aranyasszony Benkő László 2,999 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^